Кузьміч Леанід Пятровіч

 

                                                                   


Пасадастаршы выкладчык кафедры беларускай мовы                                

Адукацыя

 • філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры, ГДУ, 1979;
 • аспірантура ГДУ (г. Гомель), 1984;
 • кандыдат філалагічных навук, БДУ (г. Мінск), 1993

Прафесійны шлях

 • асістэнт кафедры беларускай мовы ГДУ, 1984-1994;
 • старшы выкладчык кафедры беларускай мовы  ГДУ імя. Ф. Скарыны, 1995-2000;
 • дацэнт кафедры беларускай мовы  ГДУ імя. Ф. Скарыны, 2000-2008;
 • старшы выкладчык кафедры беларускай мовы  ГДУ імя. Ф. Скарыны, з 2008 г.;

Навуковыя стажыроўкі:

Iнстытут мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР (г. Мінск), 1990.

Навуковыя інтарэсы

 • Лінгвакультуралогія
 • Мова фальклору
 • Сацыялінгвістыка

Чытаемыя курсы

 • Уводзіны ў мовазнаўства
 • Сучасная беларуская мова
 • Сацыялінгвістыка
 • Практыкум па беларускай мове
 • Руская мова як замежная

Асноўныя публікацыі

1. Кузьміч Л.П. , Серыкаў Р.У. Выхаваўчая роля краязнаўчай практыкі ў падрыхтоўцы філолагаў // Народная асвета. Мінск, 2012, №12, С. 10-11

2. Кузьміч Л.П. , Серыкаў Р.У. Польскі вопыт дыстанцыйнага навучання // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: модернизация высшего образования как определяющий фактор развития университета: Материалы научно-методической конференции: в 4 ч. Ч.2, с.с. 183-187 (Гомель, 14-15 марта2013 г. УО “ГГУ им. Ф.Скорины”2013 г.)

 3. Праграма факультатыўных заняткаў у сааўтарстве для навучэнцаў 8 класа “Радзімазнаўства: Мазыршчына” ДУА «Гомельскі обласны інстытут развіцця адукацыі» - 12 с. (Гомель 2012). 

4. Кузьміч Л.П., Серыкаў Р.У. Тураўскае міжрэчча: гістарычны і этналінгвістычны каментар // Літаратурны альманах. Палац. – 2016. – №4. – Мінск : Кнігазбор, 2017. – С. 140–148.

5. Кузьміч Л.П., Серыкаў Р.У. Гісторыя мовы і выхаванне моладзі // “Святло душы і таленту Святло…” : зборнік навуковых артыкулаў [прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння праф. А. А. Станкевіч] / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – С. 140–146.

2011 Кузьміч Леанід Пятровіч. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates