ВІНШУЕМ ПЕРАМОЖЦАЎ РЭСПУБЛІКАНСКАГА КОНКУРСУ СТУДЭНЦКІХ НАВУКОВЫХ РАБОТ 2017 ГОДА

І КАТЭГОРЫЯ І ЛАЎРЭАТ МА:

  • БАНДУРЫНА К.М.

"Антрапалагічны вектар сучаснай беларускай прозы"

Навуковы кіраўнік – Мельнікава А.М., к.ф.н., дацэнт каф. беларускай літаратуры

 

І КАТЭГОРЫЯ:

  • АНЦІМОНІК А.В.

"Спецыфіка вырашэння экзістэнцыйных праблем у беларускай лірыцы мяжы тысячагоддзяў"

Навуковы кіраўнік – Брадзіхіна А.В., к.ф.н., дацэнт каф. беларускай літаратуры

  • ДРАЗДОВА Т.В.

"Переносные модально-оценочные значения в семантической структуре русского глагола"

Навуковы кіраўнік – Цімашэнка А.І., к.ф.н., дацэнт каф. рускага і агульнаславянскага мовазнаўства

  • ІГНАЦЕНКА М.В.

"Медицинская тема в художественном пространстве фольклора и литературы"

Навуковы кіраўнік – Азарава І.Б., ст. выкладчык каф. рускай і сусветнай літаратруры


ІІ КАТЭГОРЫЯ:

  • БАРСУКОВА Н.В.

"Моўныя сродкі выяўленчай выразнасці ў народных калыханках: лінгвапрагматычны аспект"

Навуковы кіраўнік – Станкевіч А.А., д.ф.н., прафесар каф. бел. мовы

  • ЗУБАРАВА К.С.

"Жанровое своеобразие романа-антиутопии"

Навуковы кіраўнік – Грачанікава Я.Л., ст. выкладчык каф. рускай і сусветнай літаратруры

           КЛІМЯНКОВА К.М.

"Сімволіка-алегарычны кампанент у структуры беларускіх парэмій"

Навуковы кіраўнік – Станкевіч А.А., д.ф.н., прафесар каф. бел. мовы

  • ЦЕЛЕПНЕВА Н.В.

"Фразеалагічнае поле мовы рамана “Снежныя зімы” І. П. Шамякіна"

Навуковы кіраўнік – Ляшчынская В.А., д.ф.н., прафесар каф. беларускай мовы

  • ШУКАЛОВІЧ А.П.

"Моўныя сродкі стварэння кантрасту ў беларускіх парэміях"

Навуковы кіраўнік – Станкевіч А.А., д.ф.н., прафесар каф. бел. мовы

 

ІІІ КАТЭГОРЫЯ:

  • МУХАДАЎ Б.Р.

"Экзотическая лексика в текстах туркменских сказок,  переведённых на русский язык"

Навуковы кіраўнік – Серыкава І.В., ст. выкладчык каф. рускага і агульнаславянскага мовазнаўства
2011 ВІНШУЕМ ПЕРАМОЖЦАЎ РЭСПУБЛІКАНСКАГА КОНКУРСУ СТУДЭНЦКІХ НАВУКОВЫХ РАБОТ 2017 ГОДА. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates