Бобрык Уладзімір Андрэевіч

 

  

                                                                                      


Пасада дацэнт кафедры беларускай мовы

Профіль GOOGLE SCHOLAR

Профіль РІНЦ

Адукацыя:

 • Філолаг, ГДУ 1977.
 • Аспірантура пры кафедры беларускай мовы ГДУ (1978-1982 ЗФ).
 • Кандыдат філалагічных навук, Інстытут мовазнаўства імя Я.Коласа АН БССР (г.Мінск), 1992.
 • Дацэнт, 1994.

Прафесійны шлях:

 • Загадчык лексікаграфічнага сектара пры кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны (1977-1986).
 • Асістэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны, 1986-1993.
 • Намеснік дэкана філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф.Скарыны, 1993-1999.
 • Дэкан філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф. Скарыны, 1999-2017.
 • Дацэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны, 2017.

Навуковыя стажыроўкі:

 • Інстытут мовазнаўства імя Я.Коласа АН БССР (г.Мінск), 1992.

Навуковыя інтарэсы:

 • сучасная літаратурная і дыялектная лексікалогія і лексікаграфія.

Асноўныя публікацыі:

Слоўнік мовы Янкі Купалы У васьмі тамах. Т.7 А-І (дадатак); Слоўнік мовы Янкі Купалы У васьмі тамах. Т.8 Кніга 1 К-Р (дадатак);

Слоўнік мовы Янкі Купалы У васьмі тамах. Т.8 Кніга 2 С-Я (дадатак);

Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы: Народная духоўная культура Лагойшчыны: у 3 кн. Кн. 1 / пад агул. рэд. В. С. Новак (гал. рэд.), А.А. Кастрыцы, С.А. Вяргеенка, В.К. Шынкарэнка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т. імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 233 с. – С. 226–231;

Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: Народная духоўная культура Петрыкаўска раёна. Фальклор.-этнагр. зб. Мінск БДУ, С.303. С.277-286;

Сучасная беларуская мова: сінтаксіс. Тэставыя заданні. дапаможнік Гомель ГДУ імя Ф.Скарыны. –  44с.;

На берагах Дняпра і Друці. Народная духоўная культура Рагачоўскага раёна (Скл. В.С.Новак). Мінск: Беларусь, 2016. С. 355-361;

Беларуская дыялекталогія: тэставя заданні для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская мова” Гомель УА “ГДУ імя Ф.Скарыны” 2017. – С.34.

 

Беларуская  дыялекталогія. Заданні да выканання лабараторных работ

Скачать

У.А. Бобрык, Н.П. Цімашэнка. Сучасная беларуская мова. Заданні да выканання лабараторных работ

Скачать

У.А. Бобрык, Н.П. Малашанка Сучасная беларуская мова. сінтаксіс. Заданні да кантрольных работ

Скачать


2011 Бобрык Уладзімір Андрэевіч. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates