Штэйнер Іван Федаравіч

 

    Пасада: загадчык кафедры

    Адрес электронной почты:
 

Штэйнер Іван Фёдаравіч

загадчык кафедры беларускай літаратуры

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В GOOGLE SCHOLAR

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В РИНЦ  


 Адукацыя:

 • Філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры, БГУ, 1975
 • аспірантура, 1977;
 • кандыдат філалагічных навук, 1982;
 • доктар філалагічных навук, 1994;
 • прафесар,  1995

 Прафесійны шлях

 дырэктар школы

 • метадыст Інстытута ўдасканалення настаўнікаў
 • асістэнт кафедры беларускай літаратуры
 • загадчык кафедры беларускай літаратуры, 1983

Навуковыя стажыроўкі

Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Купалы  і Я. Коласа НАН Беларусі (Мінск), 2011

Навуковыя інтарэсы

даследаванне беларускай літаратуры ў славянскім і агульначалавечым кантэксце, класічная і сучасная літаратура ў эпоху глабалізацыі і яе перспектывы

Курсы

 • Гісторыя беларускай літаратуры (19 ст.);
 • Літаратура краін бліжняга замежжа;
 • Інтэрнэт-літаратура;
 • Паэтыка мастацкага тэксту;
 • Літаратура і гісторыя ў кантэксце духоўнага вопыту славянскіх народаў;
 • Беларуская інтэлектуальная лірыка.

 Асноўныя публікацыі

 • Штейнер, И.Ф. Методическое пособие по изучению творчества писателей – лауреатов Ленинской премии в литературах народов СССР /И.Ф. Штейнер //Дапаможнік. – Гомель: ГДУ, 1985 – 37 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Беларуская балада. Вытокі жанру і паэтычная структура. /І.Ф. Штэйнер// Манаграфія. Мн.: Навука і тэхніка, 1989. - 142 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Балада: Гісторыка-тэарэтычны нарыс. /І.Ф. Штэйнер// Частка 1. Вучэбны дапаможнік. – Гомель, 1993. – 87 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Балада: Гісторыка-тэарэтычнынарыс. /І.Ф. Штэйнер//  Частка 2. Вучэбны дапаможнік. – Гомель, 1993. – 63 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Крыніцы: Анталогія лірыкі выпускнікоў ГДУ. /І.Ф. Штэйнер// Зборнік.– Гомель, 1998. – 200 с.
 • Штэйнер, І.Ф. "Душа прычаліцца крылом да неба…" /І.Ф. Штэйнер // Зборнік артыкулаў. Гомель, 1999. - 140 с.
 • Штэйнер, І.Ф. О новой жизни старого вина… Баллада: эволюция жанра /І.Ф. Штэйнер// Неман. – 2001. – №6. – С. 219-239.
 • Штэйнер, І.Ф. Ірына Шаўлякова. Сентыментальнае паляванне, або У крытычных сутарэннях /І.Ф. Штэйнер// Неман. – 2001. – № 7. – С.242-250.
 • Штэйнер, І.Ф. Настаўніку ў пояс пакланюся… Да юбілею Вячаслава Рагойшы /І.Ф. Штэйнер// Роднае слова. – 2002. – № 6. – С. 88-93.
 • Штэйнер, І.Ф. Л.Талстой і А.Адамовіч: Урокі жыцця і творчасці /І.Ф. Штэйнер//    Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны часопіс БДУ. – Мн.: БДУ, 2002. – №1. –  С.97-105.
 • Штэйнер, І.Ф. Шматмоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя. Манаграфія. //Мінск: "Беларуская навука", 2002. –172 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Deja vu, або Успамін пра будучыню: літ.-крыт. артыкулы. Манаграфія. Мінск: ЛМФ “Нёман”, 2003. – 144 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Жыве на вёсцы інтэлігент: Да юбілею Уладзіміра Лайкова /Штэйнер І.Ф. // Роднае слова. – 2003. – № 5. – С. 94-96.
 • Штэйнер, І.Ф. Стрыбогавы ўнукі: Міфалагічныя асновы беларускага менталітэту /Штэйнер І.Ф. // Роднае слова. – 2003. – № 9. – С. 17-20.
 • Штэйнер, І.Ф. Сусвет, убачаны здалёк. /Штэйнер І.Ф. // Манаграфія. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 114 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Польскамоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя. /Штэйнер І.Ф. // Вучэбны дапаможнік. Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2004. – 183 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Сусвет, убачаны здалёк. /Штэйнер І.Ф. // Манаграфія. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 114 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Польскамоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя /Штэйнер І.Ф. //  Вучэбны дапаможнік. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2004. – 183 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Споведзь перад Богам і людзьмі: беларуская паэзія на стыку тысячагоддзяў /Штэйнер І.Ф. //   Манаграфія. Гомель: КВПУП “Сож”, 2007. – 174 с. 
 • Штэйнер, І.Ф. Super flumina Babylonis: біблейскія міфалагемы ў паэзіі Рыгора Барадуліна манаграфія Мінск: Кнігазбор, 2008. – 76 с. 
 • Штэйнер, І.Ф. “Свае руны мне не вышыць…”: спадчына Анатоля Сыса /Штэйнер І.Ф. //  Манаграфія. – Мінск: Кнігазбор, 2008. – 40 с.
 • Штэйнер, І.Ф. “Свет шчодры. Свет мяне паўторыць…”: паэзія У.Караткевіча і класічныя традыцыі. /І.Ф.Штэйнер //Манаграфія. – Мінск: Кнігазбор, 2008. – 120 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Кому без человека нужно слово: перспективы литературы в III тысячелетии /Штэйнер І.Ф. //   Монография. – Минск: Книгосбор, 2008. – 60 с.
 • Штейнер, И.Ф. De profundis clamavi: Смех і роспач у нацыянальнай мастацкай традыцыі манаграфія. /И.Ф.Штейнер // –  Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2008. – 87 с.
 • Штейнер, И.Ф. Ex promtu –  ex propositо /И.Ф.Штейнер // Монография. Гомель: “Сож”, 2008. – 360 с.
 • Штейнер, И.Ф. Криница, из которой пил святой: философия поэзии Алеся Рязанова. /И.Ф.Штейнер //  Монография. – Минск: РИВШ, 2010. – 161 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Прыпяцкая рапсодыя /І.Ф.Штэйнер // Манаграфія. – Гомель: “Сож”, 2009. – 351 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Дняпроўскія матывы манаграфія. /І.Ф.Штэйнер // Гомель: “Сож”, 2009. – 368 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Рэфармацыя прынцыпаў класічнай паэзіі ў новым тысячагоддзі Acta Albarutenica. Literatura, język i kultura: tradycje i nowatorstwo / Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowich. – Warszawa, 2009. – S. 175 – 183.   
 • Штэйнер, І.Ф. Сожскі карагод. /І.Ф.Штэйнер // Манаграфія. – Гомель: “Сож”, 2010. – 210 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Прыпяцкая рапсодыя /І.Ф.Штэйнер // Манаграфія. – Гомель: “Сож”, 2010. – 360 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Паэтычна-філасофскае вярхоўе нацыянальнай прозы. Казачнік Іван Азёмша і «сказки и рассказы белорусов-палешуков» Аляксандра Сержпутоўскага /І.Ф.Штэйнер // Роднае слова. – 2011. – №9. – С.76-78
 • Штэйнер, І.Ф. Балада “Нячысцік” Аляксандра Рыпінскага /І.Ф.Штэйнер //  Роднае слова. – 2011. – №10. – С. 3 – 5.
 • Штэйнер, І.Ф. Уводзіны ў невымоўнае: філасофія паэзіі А.Разанава. /І.Ф.Штэйнер //  Манаграфія. РВУ “Выдавецкі дом “Звязда”, – Мінск, 2013.
 • Штэйнер, І.Ф. Валадар над усім: канцэпт голаду ў беларускай і сусветнай літаратуры Манаграфія. Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – 125 с.
 • Штэйнер, І.Ф. Смехъ зъ болѣстию смешанъ будеть /І.Ф.Штэйнер //  Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – 129 с.


Познакомиться с работами преподавателя можно здесь:

Ex promto - ex proposito: Экспромтом  и осмысленно.  Скачать
Дняпроўскія матывы Скачать
De profundis clamavi: Смех i poспач  у нацыянальнай мастацкай традыцыі Скачать
Кому без человека нужно слово: перспективы литературы в III тысячелетии Скачать
Свет шчодры. Свет мяне пауторыць...: паэзія У. Караткевіча i класічныя традыцьі  Скачать
 Свае руны мне не вышыць...: спадчына Анатоля Сыса Скачать
 Super flumina Babylonis: біблейскiя міфалагемы ў паэзіі Рыгора Барадуліна Скачать
 Споведзь перад Богам i людзьмi': беларуская паэзія на стыку тысячагоддзяў Скачать
 Deja vu bis Скачать
 Alma mater universitatis Скачать
 Криница, из которой пил святой: Философия поэзии Алеся Рязанова  Скачать


2011 Штэйнер Іван Федаравіч. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates