Мельнікава Анжэла Мікалаеўна
ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В GOOGLE SCHOLAR

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В РИНЦ  

Прафесар кафедры беларускай літаратуры

Адукацыя

 • філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры, ГДУ, 1991 (з адзнакай);
 • аспірантура НАН Беларусі (г. Мінск), 1995;
 • кандыдат філалагічных наук, НАН Беларусі (г. Мінск), 1996;
 • дацэнт, 1999
 • доктар філалагічных наук, НАН Беларусі (г. Мінск), 2018

Прафесійны шлях

 • асістент кафедры беларускай літаратуры ГДУ, 1991-1999;
 • дацэнт кафедры беларускай літаратуры ГДУ імя Ф. Скарыны, з 1999
 • прафесар кафедры беларускай літаратуры ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019

Навуковыя інтарэсы

Гісторыя беларускай літаратуры, кампаратывістыка

Курсы, якія выкладаюцца

 

 1. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – пачатку ХХ ст.
 2. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя ў еўрапейскім кантэксце.
 3. Літаратура бліжняга замежжа.
 4. Гісторыя беларускай літаратуры.
 5. Тэндэнцыі развіцця сучаснай літаратуры.

Асноўныя публікацыі

 1. Мельнікава, А.М. Паэтыка твораў Кузьмы Чорнага. Манаграфія. – Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 186 с.
 2. Мельнікава, А.М. Літаратура і Час: плыні, тэндэнцыі, постаці: зб.  навук. артык. – Гомель:  ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – 198 c.
 3. Мельнікава, А. М. Нацыянальна-светапоглядныя каардынаты беларускай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – 214 с.
 4. Мельнікава А.М. Беларуская літаратура ХХ ст. ў еўрапейскім кантэксце. Курс лекцый – Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – 126 с.
 5. Мельнікава, А. М. Нацыянальная спецыфіка беларускай літаратуры і яе вывучэнне літаратуразнаўствам / А. М. Мельнікава // Studia Białorutenistyczne ; red. M. Korzeniowski, S. Kowalow, M. Sajewicz / Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin, 2012. – № 6. – С. 113–124.
 6. Мельнікава, А. М. Праблема лёсу беларускай нацыі ў творах Максіма Гарэцкага / А. М. Мельнікава //  Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. Гуманитарные науки. – 2014. – № 1 (82). – С.103–107.
 7. Мельнікава, А. М. Праблема «Захад – Усход» у беларускай публіцыстыцы і мастацкай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя / А. М. Мельнікава // Вестн. Полоц. гос. ун-та. – 2015. – № 10. – С. 8–12.
 8. Мельнікава, А. Нацыянальныя мастацкія архетыпы ў творчасці “белавежцаў” / А. Мельнікава // Bіalorutenistika Bіalystocka. – Toм 10. – Bіalystok: WydawnictwoUniwersytetu w Bіalymstoku, 2018. – S.37–50.
 9. Мельнікава, А. Некаторыя аспекты вывучэння нацыянальнага праз прызму мастацкай літаратуры // Роднае слова. – 2019. – № 5. – С. 19–22.

Мельнікава Анжэла Мікалаеўна. Спіс публікацый 

 

Ознакомиться с работами преподавателя можно здесь:

Гiсторыя беларускай лiтаратуры. Курс лекцый Скачать

 

2011 Мельнікава Анжэла Мікалаеўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates