Палуян Алена Мікалаеўна

 

 

Пасададэкан філалагічнага факультэта, дацэнт кафедры 

Профіль GOOGLE SCHOLAR

Профіль РИНЦ

   Адрас электронной пошты:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адукацыя

 • Філолаг, выкладчык рускай і беларускай мовы і літаратуры, ГДУ імя Ф.Скарыны, 1992
 • Аспірантура ГДУ імя Ф.Скарыны (г. Гомель), 2000
 • Кандыдат філалагічных навук, ГДУ (г. Гомель), 2002
 • Дацэнт
Прафесійны шлях
 • Асістэнт кафедры беларускай культуры, ГДУ імя Ф.Скарыны, 1993
 • Дацэнт кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі, ГДУ імя Ф.Скарыны
 • Дэкан філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф. Скарыны
 • Дацэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны (2018)
Навуковыя інтарэсы
 • Этналінгвістыка
 • Этнакультуралогія
 • Методыка выкладання беларускай мовы на нефілалагічных факультэтах
Чытаемыя курсы
 • Беларусазнаўства
 • Беларуская мова (прафесійная лексіка)
Асноўныя навуковыя публікацыі

1. Палуян, А.М. Да пытання нармалізацыі біялагічнай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Пытанні нармалізацыі беларускай навуковай тэрміналогіі: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 1994. – С. 24–26.

2. Палуян, А.М. Беларуская мова. Дапаможнік для нефілалагічных спецыяльнасцей / А.М. Палуян, Н.М. Панкова // Практычны дапаможнік. – Гомель, 1996. – 118 с.

3. Палуян, А.М. Пра лексемы са значэннямі ‘жывот’, ‘унутраныя органы грудной клеткі і жывата’ / А.М. Палуян // Трэція навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 1997. – С. 3–6.

4. Палуян, А.М. Назвы частак цела і ўнутраных органаў чалавека ў мове выданняў Скарыны / А.М. Палуян // Скарына і наш час: Матэрыялы IІ Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ імя Францыска Скарыны, 1997. – С. 21–24.

5. Палуян, А.М. З вопыту выкладання беларускай мовы на біялагічным факультэце / А.М. Палуян // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Материалы докладов научно-методической конференции (14–15 мая1998 г.). – Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины, 1998. – С. 49–53.

6. Палуян, А.М. Структурны аналіз беларускамоўнай анатамічнай тэрміналогіі (прэфіксальныя ўтварэнні) / А.М. Палуян // Перспектывы развіцця і функцыянавання нарматыўнай лексікі: артыкулы і матэрыялы Міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 1998. – С. 64–68.

7. Палуян, А.М. Семантычная структура тэрміна / А.М. Палуян // Чацвёртыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 1999. – С. 59–63.

8. Палуян, А.М. Семантычны спосаб намінацыі ў галіне анатамічнай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Скарына і наш час: Матэрыялы I Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ імя Францыска Скарыны, 1999. – С. 120–128.

9. Палуян, А.М. Састаўныя найменні анатамічнай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Беларуская мова. Міжведамасны зборнік. – Гомель, 1999. – Выпуск 24. – С. 107–114.

10. Палуян, А.М. Вілаваты ці вілападобны? Аб утварэнні прыметнікаў са значэннем падобнасці / А.М. Палуян // Роднае слова. – Мінск, 1999. – № 2. – С. 33–38.

11. Палуян, А.М. Каб медыкі гаварылі па-беларуску / А.М. Палуян // Полымя. – Мінск, 1999. – № 10. – С. 222.

12. Палуян, А.М. Слоўнік па агульнай і медыцынскай вірусалогіі / А.М. Палуян // Тэрміналагічны бюлетэнь. – Мінск, 1999. – Выпуск 2. – С. 48–50.

13. Палуян, А.М. Лексіка-семантычныя працэсы ў тэрміналогіі анатоміі чалавека / А.М. Палуян // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педінстытута імя Н.К. Крупскай. – Мазыр, 2001. – № 1 (4). – С. 79–82.

14. Палуян, А.М. Выкарыстанне гатовых лексічных адзінак у анатамічнай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. У 2 ч. Ч. 1. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 2001. – С. 129–131.

15. Палуян, А.М. Сінанімія, дублетнасць і варыянтнасць у тэрміналогіі анатоміі чалавека / А.М. Палуян // Актуальные проблемы исследования языка и речи: Материалы Международной научной конференции молодых ученых. В 2 ч. Ч. 1. – Минск, 2001. – С. 99–101.

16. Палуян, А.М. Беларуская анатамічная тэрміналогія / А.М. Палуян // Аўтарэферат. – Гомель, 2001. – 19 с.

17. Палуян, А.М. Беларуска-польскія паралелі ў анатамічнай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Dziedzictwo ppzeslosci zwiozkow jezykowych, lieterackich i kulturowych polsko-balto-wschodnioslowianskich. Jezykoznawstwo. T. III. – Bialystok, 2001. – С. 270–273.

18. Палуян, А.М. Эпанімічныя тэрміны ў складзе анатмічнай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Пісьменнік – мова – стыль: Матэрыялы Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Л.М. Шакуна. У 2 т. Т. 1. – Мінск, 2002. – С. 192–194.

19. Палуян, А.М. Беларуская анатамічная лексіка ў выданнях 20-х гадоў ХХ ст. / А.М. Палуян // Скарына і наш час: Матэрыялы IІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі. У 2 ч. Ч. 2.– Гомель: ГДУ імя Францыска Скарыны, 2002. – С. 61–63.

20. Палуян, А.М. Суфіксальны спосаб утварэння тэрмінаў анатоміі чалавека / А.М. Палуян // Слова і час. Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У.В. Анічэнкі. Зборнік навуковых артыкулаў. У 2 ч. Ч. 2. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 2003. – С. 89–94.

21. Палуян, А.М. Дублетнасць тэрмінаў марфалогіі і анатоміі раслін / А.М. Палуян // Шостыя Навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С. М. Некрашэвіча: Зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 2003. – С. 85–87.

22. Палуян, А.М. Беларускія адпаведнікі да рускамоўных дзеепрыметнікавых формаў / А.М. Палуян // Слова ў культуры: Зборнік навуковых артыкулаў. У 2 ч. Ч. 1. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 2004. – С. 77–79.

23. Палуян, А.М. Назвы ніжняй канечнасці і яе частак у гаворках Тураўшчыны / А.М. Палуян // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. У 2 ч. Ч. 2.– Гомель: ГДУ імя Францыска Скарыны, 2004. – С. 48–50.

24. Палуян, А.М. Гіпоніма-гіперанімічныя адносіны ў прыродазнаўчай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Скарына і наш час: Матэрыялы IІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі. – Гомель: ГДУ імя Францыска Скарыны, 2004. – С. 264–267.

25. Палуян, А.М. Сістэмнасць вірусалагічнай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Праблемы развіцця, функцыянавання і нармавання лексікі беларускай мовы: Зборнік навуковых артыкулаў Міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2004. – С. 51–56.

26. Палуян, А.М. Культуралогія / А.М. Палуян, Д.Д. Паўлавец // Вучэбная праграма – Гомель, 2005. – 22 с.

27. Палуян, А.М. Тэорыя і гісторыя культуры / А.М. Палуян, Д.Д. Паўлавец // Вучэбная праграма – Гомель, 2005. – 15 с.

28. Палуян, А.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка) / А.М. Палуян, Д.Д. Паўлавец // Вучэбная праграма – Гомель, 2005. – 26 с.

29. Палуян, А.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка): заданні да кантрольнай работы для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці “Правазнаўства”/ А.М. Палуян // Практычны дапаможнік. – Гомель, 2006. – 70 с.

30. Палуян, А.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка): заданні да кантрольнай работы для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці “Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць”/ А.М. Палуян // Практычны дапаможнік. – Гомель, 2006. – 66 с.

31. Палуян, А.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка): курс лекцый для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей/ А.М. Палуян // Курс лекцый. – Гомель, 2006. – 134 с.

32. Палуян, А.М. Цяжкія выпадкі правапісання літар у і ў / А.М. Палуян // Материалы международной научно-методической конференции «Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа-вуз», 20 октября2006 г. / ред. кол.: И.В. Семченко (гл.ред.), В.И. Яцухно (гл.ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – 359 с. – С. 336–337.

33. Палуян, А.М. Таленты роднай зямлі: дзеячы мастацкай культуры – ураджэнцы Добрушчыны / А.М. Палуян // Актуальные проблемы науки и образования: Труды и материалы ХІ Международной научно-практической конференции, г. Новозыбков, Брянская обл., (22–23 октября2008 г.) В 2 т. Т. І. – Брянск: РИО БГУ, 2008. – С. 172–174.

34. Палуян, А.М. Рэчыцкі радавод: Сяргей Палуян пра беларускую культуру і адукацыю / А.М. Палуян // Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Рэчыца, 14–15 лістапада2007 г.) У 2 частках. Ч. ІІ. Рэчыца ў часе і прасторы: 795 год заснавання горада. –Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – С. 239–246.

35. Палуян, А.М. Каштоўнасці нацыянальнай культуры як сродак патрыятычнага выхавання / А.М. Палуян // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: высшая школа в условиях инновационного развития: Материалы научно-методической конференции (17–18 апреля2008 г.). В 3 частях. Ч. ІІ.: Министерство образования РБ, ГГУ имени Ф. Скорины, 2008. – 314 с. – С. 278–281.

36. Палуян, А.М. Антанімічныя адносіны ў прыродазнаўчай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Скарына і наш час: Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі (14 лістапада 2008) У 2-х ч. Ч. ІІ. / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Францыска Скарыны, 2008. – С. 299–303.

37. Палуян, А.М. Дзе шукаць праўду абітурыенту, ці Спрэчныя пытанні беларускага правапісу / А.М. Палуян // Актуальныя праблемы беларускага мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю з дня нараджэння Г.М. Малажай (Брэст, 20 – 21 сакавіка 2008 года) / пад агульнай рэдакцыяй М.І. Новік – Брэст: БрДУ, 2008. – 324 с. – С.308–310.

38. Палуян, А.М. Інавацыйныя метады і прыёмы арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / А.М. Палуян, А.А. Кастрыца // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие высшей школы на основе компетентностного подхода: Сборник статей юбилейной научно-методической конференции 15–16 апреля2009 г. В трех частях. Ч. 2. – Гомель, 2009. – С. 210–213.

39. Палуян, А.М. З’явы аманімііі ў прыродазнаўчай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 2 / рэдкал.: А.А. Станкевіч і інш.; М-ва адукацыі РБ, ГДУ імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – С. 141–144.

40. Палуян, А.М. Праславілі родны край: дзеячы мастацкай культуры – ураджэнцы Добрушчыны / А.М. Палуян // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2009. – № 3 (54). – Ч. 2. – С. 148–153.

41. Палуян, А.М. З’явы полісеміі ў прыродазнаўчай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2009. – № 1 (52). – С. 49–52.

42. Палуян, А.М. Праблема нацыянальнага адраджэння ў публіцыстыцы Сяргея Палуяна / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2–3 кастрычніка2008 г.) : Зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 138–140.

43. Палуян, А.М. Складаныя пытанні пры вывучэнні тэмы «Словазлучэнне» (на матэрыяле цэнтралізаванага тэсціравання) / А.М. Палуян // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз», 21 мая2009 г.: [материалы]: в 2 ч. / редкол.: И.В. Семченко (гл. ред.), В.И. Яцухно (гл. ред.). и др. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 200–202.

44. Палуян, А.М Выкарыстанне этнакультурных тэкстаў на занятках па беларускай мове / А.М. Палуян // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре (к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя): Сборник научных статей. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2009. – С. 219–223.

45. Палуян, А.М. Моўныя асаблівасці перакладу паэмы М.Ю. Лермантава «Мцыры» на беларускую мову А. Куляшовым / А.М. Воінава, А.М. Палуян // Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 24–25 лістапада2009 г.). – Мінск: «Права і эканоміка», 2009. – C. 284–288.

46. Палуян, А.М. Найменні кулінарных вырабаў у гаворках Гомельскага рэгіёна / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Каб жыло наша Слова: зб. навук. артыкул. да 90-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага/ рэдкалег.: М.І. Новік і інш.; пад агульн. рэд. М.І. Новік. – Брэст: Альтэрнатыва, 2009. – С. 81–84.

47. Палуян, А.М. Абрады, звычаі і павер’і радзіннага комплексу жыхароў Веткаўшчыны: хрысціны / А.М. Палуян // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2009. – №6 (57).– С. 82–88.

48. Полуян, Е.Н. Ежевика в белорусских диалектах и народной медицине / Е.Н. Полуян, Е.Н. Воинова // Первые Международные Беккеровские чтения: Сборник научных трудов по материалам конференции. В 2 ч. Ч.2. – Волгоград, 2010. – С. 356–357.

49. Палуян, А.М. Назвы ядомых грыбоў у гаворках Браншчыны / А.М. Палуян // Современные проблемы историко-правового, филологического, психолого-педагогического и естественнонаучного краеведения: Материалы международной научно-практической конференции. Новозыбков, Брянская обл., 22–23 апреля2010 г. / ред. кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Брянск: РИО БГУ, 2010. – С. 117–119.

50. Палуян, А.М. Выкарыстанне сацыякультурнага матэрыялу на занятках па беларускай мове (прафесійнай лексіцы) / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Этнокультурный и социолингвистический аспекты в теории и практике преподавания языков в негуманитарных вузах: Сборник научных статей. – Мн.: БНТУ, 2010. – С. 257–264.

51. Палуян, А.М. Звычаі і павер’і дародавага і родавага цыклаў радзіннага комплексу жыхароў Веткаўшчыны / А.М. Палуян, А.А. Кастрыца // Науковий вісник Миколаївського державного университету імені В.О. Сухомлиньского: збірник навуковых праць / за ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Вип. 1.29. – Миколаїв: МГУ імені В.О. Сухомлиньского, 2010. – С. 26–34.

52. Палуян, А.М. Пра метадычнае забеспячэнне вучэбнай практыкі па фальклоры ў ГДУ імя Ф. Скарыны / В.С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 7 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2010. – С. 300–302.

53. Палуян, А.М. Азнаямленча-адаптацыйная практыка – новы від вучэбнай работы / А.М. Палуян, У.А. Бобрык // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: инновационное управление вузом на основе системы менеджмента качества: Материалы научно-методической конференции (Гомель, 11–12 марта 2010 года): В 3 ч. Ч. 2 / редкол. Семченко И.В. (отв. Ред.) [и др.] – Гомель. ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – С.46–50.

54. Палуян, А.М. Выкарыстанне віктарыны на занятках па беларускай мове (прафесійнай лексіцы)/ А.М. Палуян // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля / А.М. Палуян // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. Часть 1 / Ред.кол. А.П. Курдеко (отв. редактор), Т.И. Скикевич (зам. отв. редактора) и др. – Горки: Белорусская сельскохозяйственная академия, 2010. – С.181–183.

55. Палуян, А.М. Кулінарная тэрміналогія ў беларускіх гаворках паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі: навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С.498–508.

56. Палуян, А.М. Зямля, на таленты багатая… / А.М. Палуян // Хойнікшчыны спеўная душа: народная духоўная культура Хойніцкага краю: фальклор.-этнаграф. зб. / пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – С. 300–302.

57. Палуян, А.М. Слова пра народны ансамбль «Спадчына» Хойніцкага раённага Дома культуры / А. Палуян, В. Баранаў // Хойнікшчыны спеўная душа: народная духоўная культура Хойніцкага краю: фальклор.-этнаграф. зб. / пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – С. 285.

58. Палуян, А.М. Хойніцкая дзіцячая школа мастацтваў / А.Палуян, П. Лешчанок // Хойнікшчыны спеўная душа: народная духоўная культура Хойніцкага краю: фальклор.-этнаграф. зб. /пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – С. 286–287.

59. Палуян, А.М. Найменні асоб у гаворках Брэстчыны / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Моўнакультурная прастора Берасцейшыны : зб. навук. арт. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна, каф. гісторыі бел. мовы і дыялекталогіі. – Брэст : Альтернатива, 2010. – 240 с. – С. 30–34.

60. Палуян, А.М. Мастацкія і публіцыстычныя тэксты на занятках па беларускай мове (прафесійнай лексіцы) / А.М. Палуян // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных статей. Вып. 2 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т. им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 162 с. – С. 146–150.

61. Палуян, А.М. Спецыфіка выкарыстання этнаграфічных тэкстаў пры навучанні беларускай мове / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії: збірник статей / за заг. ред. канд. філол. наук, доц. О.С. Черемської, канд. філософ. наук, доц. О.М. Кузя. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2010. – Ч. 1. – С. 18–22.

62. Палуян, А.М. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій пры праверцы ведаў студэнтаў / А.М. Палуян, С.С. Палуян // Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина: сборник научных статей. Вып. 1 / В.И. Коваль (ответств. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, ГГУ им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – С. 210–214.

63. Палуян, А.М. Найменні прадуктаў харчавання ў гаворках жыхароў Рэчыцкага раёна / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Рэчыца, 1–2 кастрычніка2010 г. / рэдкал. : В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 214–220.

64. Палуян, А.М. Мастак Парыжскай школы з Гомеля (па кнізе У. Шчаснага «Мастакі Парыжскай школы з Беларусі») / А.М. Палуян // Міжнародныя навуковыя чытанні «Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах»: зб. навук. матэрыялаў, Гомель, 7–8 кастрычніка2010 г. / рэдкал. : І. Ф. Штэйнер (адк. рэд.) [і інш.]; – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 189–193.

65. Палуян, А.М. Найменні посуду ў гаворках Гомельскага памежжа / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Народы, культуры и социальные процессы на пограничье : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 22–23 февраля2010 г. / редкол.: Е.М. Бабосов (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 274–277.

66. Палуян, А.М. Мастацкія і публіцыстычныя тэксты на занятках па беларускай мове / А.М. Палуян // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 3 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 142–145.

67. Палуян, А.М. Пахавальныя звычаі і абрады Веткаўшчыны / А.М. Палуян // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2011. – №2 (65). – С. 130–133.

68. Палуян, А.М. Абрадавая лексіка ў гаворках Брэстчыны / А.М. Палуян // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 50–53.

69. Палуян, А.М. Памінальныя абрады і звычаі жыхароў Веткаўшчыны / Палуян А.М. // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 4 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 47–50.

70. Палуян, А.М. «Дзе каша і аладка, там будзе і грамадка» (найменні страў, звязаных з абрадамі і звычаямі) / Палуян А.М. // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : вып. 11 / Ін-т мастацтва-знаўства, этнаграфіі і фалькло-ру імя К. Крапівы НАН Белару-сі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 553–561.

71. Палуян, А.М. Развіццё творчага патэнцыялу студэнтаў на філалагічным факультэце / А.М. Палуян // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства: материалы научно-методической конференции, Гомель, 10–11 марта2011 г. : в 3 ч. / редкол.: И.В. Семченко (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – Ч. 2. – С. 225–229.

72. Палуян, А.М. Параўнанне як сродак стварэння выразнасці тэксту (на матэрыяле твораў М. Танка) / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Скарына і наш час: зб. навук. матэрыялаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 14–15 кастрычніка2011 г. / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – С. 171–144.

73. Палуян, А.М. Метафара ў творчасці М. Танка / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік – Асоба – Час»: матэрыялы ІІ Міжнароднай навук.-практ. канф., Мазыр, 20–21 кастрычніка2011 г. / рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]; Мазрскі дзржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна. – Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2011. – С. 188–194.

74. Палуян, А.М. Кулінарныя традыцыі Светлагорскага раёна / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Шацілкаўскія чытанні: матэрыялы ІІ гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі, Светлагорск,2011 г. / уклад. Т.В. Маслюкоў, В.А. Раманцоў. – Светлагорск, 2011. – С. 72–78.

75. Палуян, А.М. Аб некаторых веснавых святах на Чачэршчыне / А.М. Палуян // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: 25-летие экологических и социально-педагогических проблем в постчернобыльский период: сборник материалов международной научно-практической конференции, Новозыбков, Брянская обл., 26–27 апреля2011 г. / ред.кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома, Е.Н. Шубабко. – Брянск: Изд. БГУ, 2011. – С. 315–319.

76. Палуян, А.М. Хрэсьбінны абрад на Чачэршчыне / А.М. Палуян, А.М. Воінава // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: актуальные проблемы науки и образования: сборник материалов международной научно-практической конференции, Новозыбков, Брянская обл., 10–11 ноября2011 г. / ред. кол.: В.В. Мищенко, В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома, Е.Н. Шубабко. – Брянск: Изд. БГУ, 2011. – С. 135–139.

77. Палуян, А.М. Выхаванне сродкамі мовы / А.М. Воінава, А.М. Палуян // «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь» (2012, Гомель). Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь», 14–15 марта2012 г. : материалы : в 4 ч. Ч. 1 / редкол. : И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 340 с. – С. 221–225.

78. Палуян, А.М. Батанічная лексіка Петрыкаўшчыны / А.М. Палуян // Традиционная культура на территории Российско-Белорусского пограничья : историко этнографический и лингвокультурологический аспекты : Материалы ХІV международной научно-практической конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 14–15 ноября2012 г.) / Под ред.: С.Н. Стародубец, В.В. Мищенко, В.Н. Пустовойтова, Ю.А. Шевцовой, О.В. Белугиной. – Брянск: РИО БГУ, 2012. – 473 с. – С. 266–272.

79. Палуян, А.М. Лексіка радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Гомельшчыны / А.М. Палуян // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 528–538.

 80. Палуян, А.М. Кулінарныя традыцыі вёскі Празарокі Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці / А.М. Палуян // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2013. – № 1 (76). – С. 63–67.

 81. Палуян, А.М. Лексіка радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Гомельшчыны / А.М. Палуян // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 528–538.

 82. Полуян, Е.Н. «Речицкое Возрождение» / Е.Н. Полуян // Речица. Дорогой столетий в будущее / под общ. ред. В.С. Панченко [и др.]. – Речица : Редакция газеты «Днепровец», 2013. – 408 с. – С. 295–327.

 83. Полуян, Е.Н. Музыкально-театральные таланты / Е.Н. Полуян // Речица. Дорогой столетий в будущее / под общ. ред. В.С. Панченко [и др.]. – Речица : Редакция газеты «Днепровец», 2013. – 408 с. – С. 327–350.

 84. Полуян, Е.Н. Они прославили Речицкий край / Е.Н. Полуян // Речица. Дорогой столетий в будущее / под общ. ред. В.С. Панченко [и др.]. – Речица : Редакция газеты «Днепровец», 2013. – 408 с. – С. 350–406.

 85. Палуян, А.М., Воінава, А.М. Найменні прадметаў хатняга ўжытку ў гаворках Гомельска-Бранскага памежжа / А.М. Палуян, А.М, Воінава // Славянские народы и их культуры: традиция и современность: сб. науч. статей / М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 310 с. – С. 109–112. (25)

 86. Палуян, А.М. Пахавальна-памінальная лексіка на тэрыторыі Добрушскага раёна Гомельскай вобласці / А.М. Палуян // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 15 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2013. – 446 с. – С. 425–429.

 87. Палуян, А.М. Сінанімія і дублетнасць тэрмінаў фізічнай геаграфіі / А.М. Палуян // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2014. – № 1 (82). – С. 119–123.

 88. Палуян, А.М. Творы вуснай народнай творчасці як крыніца і сродак асноўных ідэй выхавання / А.М. Палуян // Святло скарынавых ідэй : Да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі : зб. навук. артыкулаў / рэдкал. : А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2014. – 252 с. – С. 23–26.

 89. Палуян, А.М. Лексіка фаўны і флоры Петрыкаўшчыны / А.М. Палуян // Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна : фальклор.-этнагр. зб. / пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 303 с. – С.235–239.

 90. Палуян, А.М. Адлюстраванне сямейных каштоўнасцей у беларускіх парэміях / А.М. Воінава, А.М. Палуян // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: сборник научных статей. Вып. 2 / под научн. ред. В.И. Коваль (отв. ред.), И.Г. Гомонова, Е.И. Тимошенко, Е.И. Холявко. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – 222 с. – С. 190–193.

 91. Полуян, А.М. Обрядовая лексика Гомельщины (названия блюд, специфика приготовления и употребления) / А.М. Полуян // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. I (176). – 644 с. – С. 544–548.

 92. Палуян, А.М. Традыцыі зімовых святаў і абрадаў (на матэрыяле фальклору Жыткавіцкага раёна) / А.М. Палуян // Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – 252 с. – С. 93–100.

93. Палуян, А.М. Незвычайнае ў звычайным (этнакультурная інфармацыя на занятках па беларускай мове) / А.М. Палуян // Славянская мифология и этнолингвистика: сборник научных статей / редкол.: В.И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 311 с. – С. 210–212.

 94. Палуян, А.М. “Юр’я, адмыкні зямлю, Юр’я, выпусці расу” (святкаванне Юр’я ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці) / А.М. Палуян // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 20 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 560 с. – С. 405–409.

 95. Полуян, Е.Н., Ермакова, Е.Н. Праздники весеннего календарно-обрядового цикла на Рогачёвщине / Е.Н. Полуян, Е.Н. Ермакова // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. IV (179). – 384 с. – С. 257–261.

 96. Палуян, А.М. Хрыстос уваскрос: Вялікдзень на Жыткаўшчыне / А.М. Палуян // «Мова мая, я з табою ў жыцці шчасце маю…» : зборнік навуковых артыкулаў [прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння праф. В. А. Ляшчынскай] / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – 201 с. – С. 155–161.

 97. Палуян, А.М. Пахавальна-памінальныя традыцыі жыхароў Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці / А.М. Палуян // Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал. : А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.] ;М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель:ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – 240 с. – С. 122–127.

98 Палуян А.М. Складанасці пры падрыхтоўцы да здачы цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – университет -- предприятие»: материалы Х Международной научно-методической конференции (Гомель, 20 – 21 ноября 2015 года) : М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – 478 с. – С. 324–327.   

99 Палуян А.М.. Найменні абрадавых страў у гаворках паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча  // Святло душы і таленту Святло…: зборнік навуковых артыкулаў [прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння праф. А.А. Станкевіч] / рэдкал. : А.М. Ермакова (гал. рэд.)  [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – 222 с. – С.60 – 66 (у сааўтарстве)

100 Палуян А.М. Свята памінання продкаў: беларускія і кітайскія традыцыі // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайских народов : сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 252 с. – С. 121–123;

 101 Полуян Е.Н. Обрядовые действия праздника Троицы на Гомельщине / Е.Н. Полуян // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 19. – Т. IV (184). – 488 с. – С. 239–241.

102 Палуян А.М. Лексіка вясельнага абраду ў гаворках Жыткавіцкага раёна / Гісторыя дыяспар і міграцый. Бюлетэнь Лабараторыі гісторыі дыяспар гістарычнага факультэта МДУ імя М.В. Ламаносава № 4 (7) жнівень 2017 года. Зборнік “З любоўю да роднай зямлі…” Том 1. “Пад песні задуменныя Палесся…”.  Народная духоўная культура Жыткаўшчыны / адк. Рэд. В.С. Новак, В.В. Салопава, А.А. Кастрыца, В.К. Шынкарэнка. – М., Гістарычны факультэт Маск. Ун-та, 2017. – 708 с. – (Труды исторического факультета МГУ, вып. 105. Сер.ІІ, Исторические исследования 58 ) - с. 672 – 680 (в соавторстве).

103 Палуян А.М. Скарына, барды і кітаязнаўцы // ЛіМ, 14.07.2017.

104 Палуян, А.М.  Абрад “Жаніцьба коміна” на Гомельшчыне / А.М. Палуян // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. Навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. : А.М. Ермакова (гал. рэд.)  [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – 212 с. – С.136 – 139.

105 Палуян, А.М. Асаблівасці фарміравання беларускай анатамічнай тэрміналогіі / А.М. Палуян // Язык как зеркало эпохи : К 100-летию революций в Росии : сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 207 с. – С. 135–138.

106 Полуян Е.Н.Профессионально ориентированное обучение РКИ студентов юридического факультета // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – университет – предприятие» [Электронный ресурс]: ХІ международная научно-методическая конференция (Гомель, 23–24 ноября2017 г.) : [материалы]. – Электрон. текст. дан. (объем 6,46 Мb). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM-cовместимый компьютер; Windows XP; ОЗУ 512 Mb; CD-ROM 8-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – С.511 – 514. (в соавторстве).

107 Палуян, А.М. Намінацыі вясельнага абраду ў гаворках Жыткавіцкага раёна // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 23 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – 358с. – С. 173–178 (у сааўтарстве).

 108 Палуян, А.М. Практыка-арыентаванае навучанне філолагаў  // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: практико-ориентированная и фундаментальная подготовка на первой и второй ступенях высшего образования[Электронный ресурс]: Республиканская научно-методическая конференция (Гомель, 15 - 16 марта2018 г.) : [материалы]. – Электрон. текст. дан. (объем 4,39 Мb). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM-cовместимый компьютер; Windows XP; ОЗУ 512 Mb; CD-ROM 8-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – С.266 – 269. (в соавторстве).

109 Палуян, А.М. Аб стварэнні і выкарыстанні ЭВМК на філалагічным факультэце УА “ГДУ імя Ф. Скарыны” // Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы : матэрыялы міжнароднага навукова-метадчынага семінара / рэдкал.: А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017.– С. 56 – 60.

110 Палуян, А.М. Гіпоніма-гіперанімічныя адносіны анатамічнай тэрміналогіі // Духоўная спадчына усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А.М. Воінава (гал.рэд.)  [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – 274 с. – С.209 – 212.

111 Полуян Е. Н. Похоронно-поминальные традиции жителей Житковичского района Гомельской области / Е. Н. Полуян // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. II (191). – 588 с. – С. 423–426.

112 Палуян, А.М.  Намінацыі хрэсьбіннага абраду ў гаворках Рэчыцкага раёна / Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Рэчыцкі край. Да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага. Зборнік навуковых артыкулаў/ Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Гом. дзярж. ун-т ім. Ф.Скарыны, Рэч. райвыканкам. : уклад А.Б. Доўнар, В.М. Лебедзева; рэдкал. : В.В. Даніловіч [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2018. -  С.89 – 93.

 

 

 

2011 Палуян Алена Мікалаеўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates