Мэты і задачы СНДЛ

 

Лексіка матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў

 • Павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў у рамках СМК, удасканаленне арганізацыйнай работы СНДЛ. Навучанне студэнтаў асновам навукова-даследчай і іншай творчай работы, выпрацоўка практычных уменняў і навыкаў яе правядзення.
 • Арганізацыя выкарыстання атрыманых вынікаў творчай дзейнасці студэнтаў у вучэбным працэсе і ў вытворчасці.
 • Кансультаванне студэнтаў па пытаннях выкарыстання наглядных дапаможнікаў, камп’ютарнай тэхнікі і сучасных камп’ютарных тэхналогій, дапамога ў арганізацыі самастойнай работы.
 • Вывучэнне ўсебаковага ўзаемадзеяння адзінак мовы з духоўнай культурай.
 • Павышэнне ўзроўню арфаграфічнай і пунктуацыйнай пісьменнасці студэнтаў.
 • Вывучэнне і павышэнне ўзроўню культуры вуснага маўлення студэнцкай моладзі.
 • Збор, сістэматызацыя і вывучэнне фактычнага матэрыялу, які адлюстроўвае матэрыяльную і духоўную культуру беларусаў у гаворках Гомельшчыны і ў беларускай літаратурнай мове.
 • Моўны аналіз народнагаспадарчай лексікі Гомельшчыны.
 • Лінгвістычны аналіз каляндарна-абрадавай лексікі ў гаворках Гомельшчыны
 • Аналіз сямейна-абрадавай лексікі Гомельшчыны.
 • Складанне картатэкі лексікі матэрыяльнай і духоўнай культуры Гомельшчыны.
 • Падрыхтоўка матэрыялаў “Слоўніка абрадавай лексікі Гомельшчыны”.
 • Удзел у мерапрыемствах па прагандзе дасягненняў СНДЛ, падрыхтоўка лепшых закончаных работ для ўдзелу ў міжнародных, рэспубліканскіх, універсітэцкіх канферэнцыях, смотрах, конкурсах, выставах.
 • Арганізацыя правядзення навукова-метадычных студэнцкіх семінараў для атрымання навыкаў прафесійных зносін, абмену навуковай інфармацыяй, выпрацоўкі педагагічных і прафесійных якасцей стуэнтаў-філолагаў.
 • Метадычная дапамога студэнтам у самастойнай рабоце пры падрыхтоўцы да практычных заняткаў, напісанні рэфератаў і дакладаў, у выкарыстанні вучэбнай ліатарутры, наглядных дапаможнікаў, перыядычных выданняў, якія маюцца ў СНДЛ «Лексіка матэрыяльнай і  духоўнай культуры беларусаў».
2011 Мэты і задачы СНДЛ. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates