Cеминар «Возможности Виртуального читального зала Национальной библиотеки Беларуси в информационной поддержке научной и образовательной деятельности»

12  марта 2020 г. в 11.30 в ГГУ имени Ф. Скорины состоялся семинар «Возможности Виртуального читального зала Национальной библиотеки Беларуси в информационной поддержке научной и образовательной деятельности»

Организаторы семинара выступили

Национальная библиотека Беларуси

Компания Wiley.

На семинаре рассмотрены такие актуальные вопросы и тенденции, связанные с открытым доступом, как выбор наиболее удачной модели для публикации, поиск подходящего журнала, возможности платфомы Wiley Online Library, призванные помочь авторам. Представитель издательства Wiley рассказала о критериях отбора статей для публикации, а также поделилась некоторыми секретами публикационного процесса. К числу дополнительных тем, которые были затронуты, относятся инициативы издательства Wiley, призванные стимулировать публикации.

На  семинаре были также рассмотрены вопросы, связанные с развитием инициативы открытой науки и открытых исследовательских данных, а также представлены ресурсы и сервисы Виртуального читального зала Национальной библиотеки Беларуси, направленные на повышение эффективности  информационного обеспечения научной и образовательной деятельности.

Кстати, издательство Wiley в 2020 публикует статьи авторов из Беларуси бесплатно.

 

 

Зборнік навуковых артыкулаў студэнтаў і магістрантаў "Актуальныя праблемы філалогіі"

На філалагічным факультэце Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны традыцыйна ажыццяўляецца публікацыя штогадовага зборніка навуковых артыкулаў студэнтаў і магістрантаў "Актуальныя праблемы філалогіі".

У зборніку прадстаўлены працы маладога пакалення даследчыкаў літаратуры, мовы і фальклору, якія яскрава характарызуюць належны ўзровень і перспектывы развіцця беларускай філалагічнай навукі ў ХХІ стагоддзі. Зборнік  складаецца з трох частак, кожная з якіх рэпрэзентуе навуковыя пошукі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў філалагічных факультэтаў і факультэтаў замежных моў нашай вну і іншых вну краіны.

У 2019 г. апублікаваны выпуск 12 зборніка "Актуальныя праблемы філалогіі".

У 2020 г. рыхтуецца да выдання выпуск 13 зборніка "Актуальныя праблемы філалогіі".

Запрашаем да апублікавання вынікаў навуковых даследаванняў студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, у сферу навуковых інтарэсаў якіх уваходзяць актуальныя праблемы мовазнаўства, літаратуразнаўства, фалькларыстыкі, перакладазнаўства.

Патрабаванні да афармлення

ВІНШУЕМ ЛЕПШЫХ

В І Н Ш У Е М

ВЫПУСКНІКОЎ ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА –

ПЕРАМОЖЦАЎ XXVІ РЭСПУБЛІКАНСКАГА КОНКУРСУ НАВУКОВЫХ РАБОТ СТУДЭНТАЎ

2019 ГОДА


ЛАЎРЭАТ :

 

  • КАМЕНЮКОВА ВОЛЬГА АЛЕГАЎНАмагістрант

Феномен двайніцтва і формы яго выяўлення ў сучаснай беларускай прозе

Навуковы кіраўнік – Брадзіхіна Ала Васільеўна, к.ф.н., дацэнт каф. беларускай літаратуры


І КАТЭГОРЫЯ:

 

  • ГЛУЗД ВАСІЛІНА ІВАНАЎНА ‑ магістрант

Мясцовая спецыфіка фальклорна- этнаграфічнай спадчыны Жлобінскага раёна

Навуковы кіраўнік – Новак Валянціна Станіславаўна, д.ф.н., дацэнт каф. рускай і сусветнай літаратуры

 

  • ШУКАЛОВІЧ АЛЕНА ПАЎЛАЎНА – выпускнік магістратуры 2019 года

Ваенная проза М. Гарэцкага ў сусветным літаратурным кантэксце

Навуковы кіраўнік – Брадзіхіна Ала Васільеўна, к.ф.н., дацэнт каф. беларускай літаратуры

 

ІІІ КАТЭГОРЫЯ:

 

  • ДЗЮЖАЯ АНЖЭЛІКА УЛАДЗІМІРАЎНА – выпускнік 2019 года

Н. М. Карамзин ‑ литературный критик, реформатор языка и литературы, историограф

Навуковы кіраўнік – Азарава Іна Барысаўна, ст. выкладчык каф. рускай і сусветнай літаратуры 


Научные разработки лабораторий филологического факультета

ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАК ЗНАКОВ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУСОВ 

 
*************************
 
 
 
 

**********************
 ********************************************СНИЛ факультета


Лексіка матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў (кафедра беларускай мовы)

Мэты і задачы СНДЛ

Тэматыка работы СНДЛ

Вынікі работы СНДЛ

Навiны СНДЛ

 


 

 

Мова і культура беларусаў  (кафедра беларускай мовы)

Мэты і задачы СНДЛ

Тэматыка работы СНДЛ

Вынікі работы СНДЛ

Навіны СНДЛ

 
Навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя (кафедра рускай і сусветнай літаратуры)

Мэты і задачы СНДЛ

Тэматыка работы СНДЛ

Вынікі работы СНДЛ

Навіны СНДЛ

 
Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя «Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах» (кафедра беларускай літаратуры)

Мэты і задачы СНДЛ

Тэматыка работы СНДЛ

Вынікі работы СНДЛ

Навіны СНДЛ

 
СНИЛ «Язык. Культура. Коммуникация» афедра русского, общего и славянского языкознания)

Цели и задачи СНИЛ

Тематика работы СНИЛ

Результаты работы СНИЛ

Новости СНИЛ

Подкатегории

2011 НИР. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates