Кафедра беларускай мовы


 

Загадчык кафедры - кандыдат філалагічных навук, дацэнт Ермакова Алена Мікалаеўна.

У складзе кафедры 2 дактары філалагічных навук, прафесары, 12 кандыдатаў філалагічных навук, 1 асістэнт.


Кафедра штогод праводзіць Міжнародныя і Рэспубліканскія навуковыя канферэнцыі:

 • “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час”
 • “Скарына і наш час”
 • Некрашэвіцкія чытанні


Асноўныя вучэбныя дысцыпліны:

 1. Беларуская палеаграфія
 2. Уводзіны ў славянскую філалогію
 3. Уводзіны ў мовазнаўства
 4. Сучасная беларуская мова
 5. Сучасная славянская мова
 6. Стараславянская мова
 7. Беларуская дыялекталогія
 8. Справаводства
 9. Гісторыя беларускай мовы
 10. Лацінская мова
 11. Методыка выкладання беларускай мовы
 12. Рыторыка
 13. Культура беларускай мовы і стылістыка
 14. Агульнае мовазнаўства
 15. Гісторыя беларускага мовазнаўства

На кафедры функцыянуе навукова-педагагічная школа "Беларуская лінгвістыка« (навуковы кіраўнік – прафесар А.А. Станкевіч)

Асноўныя напрамкі навукова-педагагічнай школы:

 • Актуальныя праблемы сучаснай і гістарычнай літаратурнай і дыялектнай лексікалогіі і лексікаграфіі;
 • Праблемы стылістыкі, лінгвапаэтыкі і лінгвапрагматыкі.

Пры кафедры працуе аспірантура і дактарантура па спецыяльнасці 10.02.01 – беларуская мова.

З 1996 па 2006 гг. функцыянаваў Савет К.02.12.03 па абароне кандыдацкіх дысертацый па спецыяльнасці 10.02.01 «Беларуская мова", у якім было абаронена 35 кандыдацкіх дысертацый.

 

 Кафедра беларускай мовы

 2011 Кафедра белорусского языка. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates