Лаўрэат Скарынаўскіх чытанняў

Віншуем

кандыдата філалагічных навук

дацэнта кафедры беларускай літаратуры  

Ірыну Аляксандраўну Бажок

са званнем Лаўрэата Скарынаўскіх чытанняў - 2019


                                                                         

Запрашаем да апублікавання ў зборніку навуковых артыкулаў

Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”

Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў

пры ГДУ імя Ф. Скарыны

Філалагічны факультэт

запрашаюць

студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, у сферу навуковых інтарэсаў якіх уваходзяць актуальныя праблемы мовазнаўства, літаратуразнаўства, фалькларыстыкі, перакладазнаўства,

апублікаваць вынікі сваіх даследаванняў у зборніку навуковых артыкулаў

“Актуальныя праблемы філалогіі. Выпуск 13”.

Традыцыйна ў зборнік “Актуальныя праблемы філалогіі” ўключаюцца навуковыя публікацыі, якія адлюстроўваюць вопыт рознабаковага асэнсавання праблем мовазнаўства, літаратуразнаўства і фалькларыстыкі

Праблемнае поле артыкулаў:

 1. Стылістыка. Лексікалогія. Словаўтварэнне.
 2. Дыялекталогія. Гісторыя мовы. Этымалогія.
 3. Мастацкая літаратура.
 4. Тэорыя і практыка перакладу.
 5. Этнаграфія. Гісторыя Усходняга Палесся.
 6. Этналінгвістыка. Традыцыйнае народнае мастацтва. Кнігадрукаванне.
 7. Народныя звычаі і абрады. Фальклор. Народная кніжна-літаратурная культура Усходняга Палесся.

Прымаюцца артыкулы на беларускай і рускай мовах.

Патрабаванні да афармлення

Віншуем пераможцаў XXVІ Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў

В І Н Ш У Е М

ВЫПУСКНІКОЎ ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА –

ПЕРАМОЖЦАЎ XXV РЭСПУБЛІКАНСКАГА КОНКУРСА НАВУКОВЫХ РАБОТ СТУДЭНТАЎ

2019 года


ЛАЎРЭАТ :

 • КАМЕНЮКОВА ВОЛЬГА АЛЕГАЎНАмагістрант

Феномен двайніцтва і формы яго выяўлення ў сучаснай беларускай прозе

Навуковы кіраўнік – Брадзіхіна Ала Васільеўна, к.ф.н., дацэнт каф. беларускай літаратуры


І КАТЭГОРЫЯ: 

 • ГЛУЗД ВАСІЛІНА ІВАНАЎНА ‑ магістрант

Мясцовая спецыфіка фальклорна-этнаграфічнай спадчыны Жлобінскага раёна

Навуковы кіраўнік – Новак Валянціна Станіславаўна, д.ф.н., дацэнт каф. рускай і сусветнай літаратуры

 

 • ШУКАЛОВІЧ АЛЕНА ПАЎЛАЎНА – выпускнік магістратуры 2019 года

Ваенная проза М. Гарэцкага ў сусветным літаратурным кантэксце

Навуковы кіраўнік – Брадзіхіна Ала Васільеўна, к.ф.н., дацэнт каф. беларускай літаратуры

 

ІІІ КАТЭГОРЫЯ:

 • ДЗЮЖАЯ АНЖЭЛІКА УЛАДЗІМІРАЎНА – выпускнік 2019 года

Н. М. Карамзин ‑ литературный критик, реформатор языка и литературы, историограф

Навуковы кіраўнік – Азарава Іна Барысаўна, ст. выкладчык каф. рускай і сусветнай літаратуры

Итоги года

За 2019 год студенты и магистранты филологического факультета приняли участие в 27 научных конференциях. Из них 19 – международных (53 доклада), в том числе 9 – за рубежом (Румыния, Казахстан, Украина, Россия – 19 докладов, включая  веб-семинары и интернет-конференции), 7 – республиканские (15 докладов), 1 – внутривузовская (68 докладов). Кроме того, студенты и магистранты филологического факультета опубликовали ряд статей в изданиях (белорусских и зарубежных), входящих в перечень ВАК Беларуси.

В течение 2019 г. студентами и магистрантами филологического факультета были опубликованы 168 научных работ,

Подробнее: Итоги года

Конкурс, посвящённый 70-летию Китайской Народной Республики

2 декабря в Институте Конфуция Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины награждали участников и победителей конкурса, посвящённого 70-летию Китайской Народной Республики.

Свои творческие работы на конкурс представили туркменские студенты 2 курса филологического факультета Юлдашов Фарух и Агаев Довлетгелди.

Заслуженная награда – дипломы участников конкурса. Поздравляем!

Подробнее: Конкурс, посвящённый 70-летию Китайской Народной Республики

Подкатегории

2011 НИР. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates