Запрашаем апублікаваць вынікі навуковых даследаванняў

Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”

Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў

пры ГДУ імя Ф. Скарыны

Філалагічны факультэт

запрашаюць

студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, у сферу навуковых інтарэсаў якіх уваходзяць актуальныя праблемы мовазнаўства, літаратуразнаўства, фалькларыстыкі, перакладазнаўства, методыка выкладання філалагічных дысцыплін

апублікаваць вынікі сваіх даследаванняў у зборніку навуковых артыкулаў

“Актуальныя праблемы філалогіі.

Выпуск 17”

Традыцыйна ў зборнік “Актуальныя праблемы філалогіі” ўключаюцца навуковыя публікацыі, якія адлюстроўваюць вопыт рознабаковага асэнсавання праблем мовазнаўства, літаратуразнаўства і фалькларыстыкі

Праблемнае поле артыкулаў:

  1. Стылістыка. Лексікалогія. Словаўтварэнне.
  2. Дыялекталогія. Гісторыя мовы. Этымалогія.
  3. Мастацкая літаратура.
  4. Тэорыя і практыка перакладу.
  5. Этнаграфія. Гісторыя Усходняга Палесся.
  6. Этналінгвістыка. Традыцыйнае народнае мастацтва. Кнігадрукаванне.
  7. Народныя звычаі і абрады. Фальклор. Народная кніжна-літаратурная культура Усходняга Палесся.
  8. Краязнаўства
  9. Педагогіка і методыка выкладання філалагічных дысцыплін

 

Прымаюцца артыкулы на беларускай і рускай мовах да 25 мая 2024 года.

Разам з артыкулам прадстаўляецца скан праверка на плагіят. Макет зборніка правяраецца на плагіят у Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь. Артыкулы, якія маюць менш за 70% унікальнасці, не публікуюцца.

Выданне зборніка “Актуальныя праблемы філалогіі. Выпуск 17” адбываецца за кошт сродкаў аўтараў. Прадугледжаны арганізацыйны ўнёсак за публікацыю.

 ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ

Пра зборнік “Актуальныя праблемы філалогіі. Выпуск 16"

LІІІ студенческая научная конференция «Дни студенческой науки: Актуальные проблемы языкознания и литературоведения»

На филологическом факультете учреждения образования “ГГУ имени Ф. Скорины” с 03.04.24 по 30.04.24 была проведена LІІ студенческая научная конференция «Дни студенческой науки: Актуальные проблемы языкознания и литературоведения».

Подробнее: LІІІ студенческая научная конференция «Дни студенческой науки: Актуальные проблемы языкознания и...

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ 2024 ГОДА

Конкурс СНИЛ на выдвижение к поощрению специальным фондом Президента Республики Беларусь проводится в нашей alma mater уже пятый раз. В этом году в конкурсе приняли участие 15 студенческих научно-исследовательских лабораторий, прошедшие предварительный отбор на факультетах.

Филологический факультет на конкурсе представляла СНИЛ «Язык. Культура. Коммуникация» (научный руководитель – доцент кафедры русского, общего и славянского языкознания Холявко Елена Ивановна.

У лучшей СНИЛ филологического факультета отмечена наилучшая положительная динамика за последние два года.

Подробнее


Пленарнае пасяджэнне LІІІ студэнцкай навуковай канферэнцыі "Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства"

9 красавіка 2024 года адбылося адкрыцце LІІІ студэнцкай навуковай канферэнцыі "Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства".

Форум маладых філолагаў ГДУ імя Ф. Скарыны праходзіць у рамках універсітэцкай навуковай канферэнцыі "Дні студэнцкай навукі" .

Пленарнае пасяджэнне LІІІ студэнцкай навуковай канферэнцыі "Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства" адбылося ў корпусе № 1 ГДУ імя Ф. Скарыны ў аўдыторыі 2-27.

Адкрыла канферэнцыю намеснік дэкана філалагічнага факультэта па навуцы к.ф.н. дацэнт Кацярына Львоўна Хазанава, якая прывітала ўдзельнікаў канферэнцыі і расказала аб развіцці студэнцкай навукі на факультэце ў 2023, а таксама адзначыла навуковыя напрамкі, па якіх вядуць свае даследаванні студэнты-філолагі ў 2024 годзе.

Кацярына Львоўна пажадала ўсім студэнтам і магістрантам поспехаў і новых дасягненняў у філалагічных даследаваннях.  

З прывітальным словам да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуліся доктар філалагічных навук прафесар, прафесар кафедры беларускай мовы Вольга Аляксееўна Ляшчынская і доктар філалагічных навук прафесар, прафесар кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства Уладзімір Іванавіч Коваль.

Подробнее: Пленарнае пасяджэнне LІІІ студэнцкай навуковай канферэнцыі "Актуальныя праблемы мовазнаўства і...

Выстава навуковых работ студэнтаў, магістрантаў 2024

 

9 красавіка 2024 года ў рамках LІІІ універсітэцкай навуковай канферэнцыі «Дні студэнцкай навукі» і Дзён філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф. Скарыны адбылася выстава навуковых работ студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў філалагічнага факультэта.

На выставе былі паказаны зборнікі навуковых артыкулаў і матэрыялаў канферэнцый з публікацыямі маладых даследчыкаў-філолагаў нашай вну.

Артыкулы студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў філалагічнага факультэта на працягу 2023  публікаваліся не толькі ў зборніках міжнародных, рэспубліканскіх і ўніверсітэцкіх студэнцкіх канферэнцый, але і ў зборніках артыкулаў навуковых канферэнцый “дарослых” навукоўцаў.

Студэнты і магістранты філалагічнага факультэта актыўна і пастаянна публікавалі вынікі сваіх даследаванняў у зборніках, якія выдаюцца на факультэце і ва ўніверсітэце.

Подробнее: Выстава навуковых работ студэнтаў, магістрантаў 2024

Подкатегории

2011 НИР. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates