Вучэбна-навуковая лабараторыя “ Літаратурнае краязнаўства”

Вучэбна-навуковая лабараторыя літаратурнага краязнаўства з’яўляецца структурным падраздзяленнем кафедры беларускай літаратуры філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі “ГДУ імя Ф.Скарыны” і падначальваецца загадчыку кафедры беларускай літаратуры.

У сваёй дзейнасці лабараторыя кіруецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Статутам ГДУ імя Ф.Скарыны, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўніверсітэта і дадзеным палажэннем.

 

Асноўнымі задачамі вучэбна-навуковай лабараторыі літаратурнага краязнаўства з’яўляюцца:

         Арганізацыя вучэбнага працэсу, які дазваляе пашырыць і практычна замацаваць атрыманыя студэнтамі тэарэтычныя веды па беларускай літаратуры і літаратурнаму краязнаўству;

1.Забеспячэнне выхаваўчага працэсу, што дазваляе актыўна ўздзейнічаць на фарміраванне духоўнага аблічча, маральных, эстэтычных каштоўнасцей студэнтаў пры вывучэнні твораў нацыянальнай літаратуры, а таксама найбольш значных мастацкіх дасягненняў пісьменнікаў-землякоў;

2.Павышэнне ўзроўню спецыяльнай адукацыі, спрыянне паглыбленаму засваенню студэнтамі лекцыйнага матэрыялу і практычных ведаў у галіне беларускай літаратуры і літаратурнага краязнаўства;

3.Фарміраванне ў студэнтаў прафесійных навыкаў даследавання мастацкіх тэкстаў, іх тэарэтычнага асэнсаванняі, а таксама засваення асноўных прынцыпаў методыкі аналізу мастацкага твора;

4.Распрацоўка асноўных кірункаў вучэбна-метадычнага забеспячэння выкладання літаратурнага краязнаўства;

5.Даследаванне рэгіянальнай спецыфікі, жанравай самабытнасці мастацкіх твораў пісьменнікаў рэгіёна;

6.Папулярызацыя творчых дасягненняў нашых славутых землякоў, арганізацыя прэзентацый новых выданняў, юбілейных экспазіцый, правядзецце літаратурна-мастацкіх імпрэз, прысвечаных творчасці пьсменнікаў рэгіёна;

7.Актывізацыя навуковых даследаванняў у галіне літаратурнага краязнаўства сіламі штатных супрацоўнікаў, а таксама выкладчыкаў, дактарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў;

      Асноўнымі навуковымі кірункамі вучэбна-навуковай лабараторыі літаратурнага краязнаўства з’яўляюцца:

1.Вывучэнне творчасці пісьменнікаў рэгіёна;

2.Даследаванне творчасці выпускнікоў ГДУ імя Ф.Скарыны і пісьменнікаў вобласці ў славянскім кантэксце.

                Навукова-даследчыя работы выконваюцца ў вучэбна-навуковай лабараторыі літаратурнага краязнаўства на падставе планаў НДР, а таксама каляндарных планаў, распрацаваных у адпаведнасці з агульным планам НДР.

 

Вучэбна-навуковая лабараторыя літаратурнага краязнаўства

1. Выконвае функцыі вучэбнага, метадычнага і навуковага каардынатара ўніверсітэта па профілю “Літаратурнае краязнаўства”;

2. Прымае ўдзел у арганізацыі і правядзенні спецыялізацыі студэнтаў па краязнаўчай рабоце, напісанні курсавых, дыпломных работ;

3. Арганізуе збор, даследаванне і захаванне творчых набыткаў пісьменнікаў рэгіёна ў выглядзе зборнікаў і на электронных носьбітах, рыхтуе анталогіі і зборнікі па творчасці славутых землякоў;

4. Пастаянна падтрымлівае кантакты з айчыннымі і замежнымі арганізацыямі і ўстановамі, якія займаюцца даследаваннем  рэгіёнальнай спецыфікі літаратуры (Нацыянальная Акадэмія навук Беларусі, ВНУ Беларусі, Расіі, краін СНД, Польшчы і інш.);

5. Распрацоўвае вучэбныя праграмы і метадычныя рэкамендацыі да практычных заняткаў па дысцыпліне кампанента вну “Літаратурнае краязнаўства”, збірае матэрыялы для музея;

6. Забяспечвае захаванне вучэбнай літаратуры, тэхнічных сродкаў навучання і расходных матэрыялаў да іх, адказвае за іх эканомнае выкарыстанне.

 

Асноўнымі накірункамі дзейнасці студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі “Літаратурнае краязнаўства”, якая была створана пры кафедры беларускай літаратуры і плённа працуе пад кіраўніцтвам доктара філалагічных навук, прафесара І.Ф.Штэйнера, былі і застаюцца планамерныя, мэтаскіраваныя і сістэматычныя  зборы і даследаванні твораў пісьменнікаў Гомельшчыны.

Асаблівая ўвага ў апошнія два гады надавалася даследаванню творчасці наступных пісьменнікаў Гомельшчыны: М. Сурначова, Л.Гаўрылава, А.Жаўрука, І.Шамякіна, І.Навуменка, І.Мележа, А.Даніленка,  Н.Шкляравай, С.Шах, Т.Мельчанка, В.Коўтун, А.Грачанікава, М.Башлакова, А.Зэкава, В.Казько, В.Ярца, В.Стрыжака, А.Сыса, І.Катлярова, У.Верамейчыка, Э.Акуліна, А.Дуброўскаму, А.Маісеенка, М.Болсуна, Л.Раманавай, В.Пісарыка, Г.Рагавой, Г.Шкода, М.Літвінава, П.Чарняўскага, В.Ткачова.

Навукова-творчую дзейнасць арганізоўвае доктар філалагічных навук І.Ф.Штэйнер. Студэнты займаюцца зборам фактычных матэрыялаў,  а таксама камп’ютарным наборам тэкстаў для падрыхтоўкі іх да выдання. Сабраныя матэрыялы сталі асновай для кампазіцыі “Альма матэр” і для літаратурных кампазіцый, якія былі праведзены ў сценах універсітэта, а таксама ў Славянскай бібліятэцы: “Што рана леглі на спачын пад сосны і кляны”, “Свята паэзіі”, “І не знікаць Паэтам вечна…”.

Сабраны  студэнтамі матэрыял, а таксама індывідуальныя студэнцкія мульцімедыі выкарыстоўваюцца пры чытанні лекцыйнага курса “Літаратурная Гомельшчына”.

На практычныя заняткі ўдзельнікі гуртка запрашаюць паэтаў Гомельшчыны. Так, у 2016-2017 навучальным годзе адбылася сустрэча з Л.Раманавай, Э.Акуліным, Н. Шкляравай, В. Цярэшчанка, І. Лапаціным.

Былі праведзены заняткі, прысвечаныя драматургам В.Ткачову і І. Штэйнеру.

Зроблена 17 мульцімедый: І.Шамякін, А. Зэкаў, Н.Шклярава, М. Болсун, Л. Раманава і г.д.).

У перыяд плённай работы лабараторыі за 2017 год найбольш актыўнымі студэнтамі ў плане збору, апрацоўкі і сістэматызацыі матэрыялаў паказалі сябе наступныя студэнты, якія былі ўключаны ў члены СНДЛ.

 

Навуковы кіраўнік СНДЛ                                          

д.ф.н., прафесар    І.Ф. Штэйнер

 

 

 

 

 

 

2011 Вучэбна-навуковая лабараторыя . Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates