Кафедра белорусской литературы


 

Загадчык кафедры - доктар філалагічных навук прафесар ШТЭЙНЕР Іван Федаравіч

На кафедры працуюць 12 выклачыкаў, сярод іх 2 дактары філалагічных навук і 6 кандыдатаў філалагічных навук.

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны:

 1. Уводзіны ў літаратуразнаўства.
 2. Гісторыя беларускай літаратуры (старажытны перыяд).
 3. Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ – пач. ХХ стст.).
 4. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя.
 5. Сучасная літаратура Беларусі.
 6. Методыка выкладання літаратуры.
 7. Тэорыя літаратуры.
 8. Літаратура бліжняга замежжа.
 9. Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі.
 10. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – пач. ХХІ ст.
 11. Актуальная беларуская літаратура.
 12. WEB-журналістыка.
 13. Псіхалогія літаратурнай творчасці.
 14. Тэксталогія.
 15. Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці.
 16. Літаратурнае рэдагаванне.

На кафедры функцыянуе навукова-педагагічная школа «Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: духоўная спадчына беларусаў у сусветным кантэксце» (навуковы кіраўнік прафесар Штэйнер І.Ф.).


Дысцыпліны спецыялізацыі:

1. Літаратурная Гомельшчына.

2. Тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай прозы.

3. Беларуская інтэлектуальная лірыка.

4. Вяршынныя фігуры ў беларускім літаратуразнаўстве першай трэці ХХ ст..

5. Наватарскія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры.

6. Беларуская літаратура ХХ ст. у еўрапейскім кантэксце.

7. Гендарны аспект у беларускай літаратуры.

8. Урбаністычная плынь у беларускай літаратуры.

9. Беларуская фантастыка: традыцыі і сучаснасць.

10. Малая драматычная форма ў беларускай літаратуры.

11. Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі.


Асноўныя напрамкі навукова-педагагічнай школы:

 • Вызначэнне ролі рэгіянальнага духоўнага фактару ў станаўленні і развіцці нацыянальнага спосабу мастацкага асэнсавання рэчаіснасці;
 • Аналіз шматузроўневай жанравай сістэмы беларускай літаратуры ў агульнаславянскім і еўрапейскім кантэкстах

Пры кафедры дзейнічае аспірантура па спецыяльнасці “Беларуская літаратура”.


На сённяшні дзень выкладчыкамі кафедры выконваюцца наступныя навуковыя тэмы:

1) Кафедральная (2-ая палова дня): 11-17 "Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах". Навуковы кіраўнік - д.ф.н. І.Ф.Штэйнер. Выканаўцы: выкладчыкі кафедры (другая палова працоўнага дня).

2) 11-54 Дзяржпраграма (пяцігадовая): «Дыялектыка нацыянальнага і агульначалавечага ў беларускай і славянскіх літаратурах, праблемы ідэнтычнасці і працэсы культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння». Навуковы кіраўнік - д.ф.н. І.Ф.Штэйнер. Выканаўцы: Мельнікава А.М., к.ф.н., дацэнт; Ханеня С.І., к.ф.н., дацэнт; Брадзіхіна А.В., к.ф.н., дацэнт; Фіцнер Т.А., к.ф.н.

3) БРФФИ: Д 12-18 "Шматмоўная літаратура Гомельшчыны: генезіс, спецыфіка, тэндэнцыі развіцця". Навуковы кіраўнік - д.ф.н. І.Ф.Штэйнер. Выканаўцы: Мельнікава А.М., к.ф.н., дацэнт.

4) Д 12-20 – "Спецыфіка сучаснай беларускай прозы ў кантэксте еўрапейскай літаратуры: імагалагічны аспект". Навуковы кіраўнік - асістэнт Аммон М.У., выканаўца - асістэнт Андрэева А.У.

5) 13-09 –  “Эсэ ў беларускай літаратурнай традыцыі: генезіс, эвалюцыя, паэтыка”. Навуковы кіраўнік - Штэйнер І.Ф., выканаўца - Бажок І.А.

 


Кафедра беларускай літаратуры2011 Кафедра белорусской литературы. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates