Вучэбныя дысцыпліны

Вучэбныя дысцыпліны

 1. Уводзіны ў літаратуразнаўства.
 2. Гісторыя беларускай літаратуры (старажытны перыяд).
 3. Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ – пач. ХХ стст.).
 4. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя.
 5. Методыка выкладання літаратуры.
 6. Тэорыя літаратуры.
 7. Літаратура бліжняга замежжа.
 8. Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі.
 9. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – пач. ХХІ ст.
 10. Актуальная беларуская літаратура.
 11. Псіхалогія літаратурнай творчасці.
 12. Тэксталогія.
 13. Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці.
 14. Літаратурнае рэдагаванне.

Кафедра беларускай літаратуры ажыццяўляе выкладанне названых дысцыплін для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (“Беларуская філалогія” са спецыялізацыяй 1-21 05 01 07 “Літаратурная работа ў газетах і часопісах”), а таксама курсаў “Гісторыя беларускай літаратуры” і “Літаратура бліжняга замежжа” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 02 “Руская філалогія” і “Руская філалогія” з дадатковай спецыялізацыяй 1-21 05 02 07 “Беларуская мова і літаратура”.

Спецыялізацыі кафедры


Пераважная большасць дысцыплін спецыялізацыі 1-21 05 01 02 «Літаратуразнаўства» носіць наватарскі характар, іх матэрыял грунтуецца на творчых набытках нацыянальнага прыгожага пісьменства і дасягненнях сучаснай літаратуразнаўчай думкі. Спецкурсы “Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі”, “Мастацкая ўмоўнасць у бел. літ. : жанрава-стылявыя асаблівасці”, “Беларуская літаратура XX ст. у еўрапейскім кантэксце”, “Псіхалогія літаратурнай творчасці”, “Асновы літаратарна-мастацкай дзейнасці”, “Літаратурнае рэдагаванне”, “Тэксталогія” і інш. дапамагаюць сфарміраваць у студэнтаў комплекснае ўяўленне пра асноўныя напрамкі развіцця беларускай літаратуры, выявіць яе нацыянальную адметнасць ў агульнаславянскім і еўрапейскім культурным дыялогу, акрэсліць шляхі далейшага развіцця нацыянальнага вербальнага мастацтва ў новым тысячагоддзі.
Выкладчыкамі кафедры кожны год распрацоўваюцца новыя спецкурсы  для студэнтаў, праводзіцца планамерная работа па іх належным вучэбна-метадычным забеспячэнні. Так, за 2016 – 2017 гг. атрымалі рэкамендацыю да выдання вучэбныя праграмы па наступных дысцыплінах спецыялізацыі: “Мастацкая ўмоўнасць у бел. літ. : жанрава-стылявыя асаблівасці” (Аммон М.У.), “Беларуская літаратурная крытыка XX ст.: асобасны  і жанрава-стылёвы аспект” (Яцухна В.І.)

 

 2011 Вучэбныя дысцыпліны. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates