Магістранты - пераможцы рэспубліканскага конкурсу студэнцкіх навуковых работ 2017 года

Кафедра беларускай мовы віншуе пераможцаў рэспубліканскага конкурсу студэнцкіх навуковых работ 2017 года і іх навуковых кіраўнікоў.

З гонарам адзначае, што сярод пераможцаў - сённяшняя магістрантка кафедры беларускай мовы Барсукова Наталля Васільеўна.

За навукова-даследчую работу "Моўныя сродкі выяўленчай выразнасці ў народных калыханках: лінгвапрагматычны аспект" (Навуковы кіраўнік – Станкевіч Аляксандра Аляксандраўна, д.ф.н., прафесар кафедры беларускай мовы) Наталля Васільеўна атрымала дыплом ІІ ступені.

Шчыра віншуем і жадаем плёну ў далейшых навуковых даследаванняў і поспехаў у навукова-даследчай працы!!!

 

 

Магістранты кафедры 2017-2018 вучэбнага года

1. Барсукова Наталля Васільеўна, 2 гады навучання                         

Навуковы кіраўнік  – д.ф.н. прафесар Станкевіч А.А.

Тэма магістарскай дысертацыі «Моўныя сродкі выяўленчай выразнасці ў творах дзіцячага фальклору: лінгвапрагматычны аспект»

2. Гусакова Яна Александраўна, 1 год навучання 

Навуковы кіраўнік  – к.ф.н. дацэнт Хазанава К.Л.

Тэма магістарскай дысертацыі «Лексіка традыцыйнай беларускай кулінарыі: семантыка, генезіс, дэрывацыя»

3. Даніленка Вольга Пятроўна, 1 год навучання

Навуковы кіраўнік  – д.ф.н. прафесар Ляшчынская В. А.

Тэма магістарскай дысертацыі  «Рэпрэзентацыя хітрасці ў фразеалогіі беларускай мовы»

4. Дуброўская Дар'я Ігараўна, 1,5 гады навучання (завочнае навучанне)

Навуковы кіраўнік  – к.ф.н. дацэнт Паплаўная Л.В.

Тэма магістарскай дысертацыі  «Ваенная тэрміналогія ў беларускай мове: парадыгматычныя і сінтагматычныя сувязі»

5. Кірчанка Кара Генадзьеўна, 1 год навучання

Навуковы кіраўнік – к.ф.н. дацэнт Ермакова А.М.

Тэма магістарскай дысертацыі  «Канцэпт 'аблава' і моўныя сродкі яго рэалізацыі ў аднаіменнай аповесці Васіля Быкава»

6. Мызянкова Марыя Валер'еўна, 1 год навучання                                 

Навуковы кіраўнік - к.ф.н. дацэнт Мінакова Л.М.

Тэма магістарскай дысертацыі «Структурна-семантычныя асаблівасці медыцынскай тэрміналогіі ў беларускай мове»

Аспірантура/Магістратура

Пры кафедры беларускай мовы дзейнічаюць магістратура і аспірантура, якія рыхтуюць навуковыя кадры для нашай вну і іншых вну краіны. 

Кожны год перспектыўныя выпускнікі філалагічнага факультэта і факультэта замежных моў ГДУ імя Ф. Скарыны паступаюць у магістратуру. Магістранты маюць больш грунтоўныя магчымасці займацца навуковай дзейнасцю.                                           

Вучэбны план па спецыяльнасці вышэйшай адукацыі другой ступені (магістратура) вывучаюць цыкл дысцыплін кандыдацкіх экзаменаў і заліку:

  • філасофія і метадалогія навукі,
  • замежная мова,
  • асновы інфармацыйных тэхналогій.

Разам з тым, магістранты спецыяльнасці “Мовазнаўства” вывучаюць дысцыпліны спецыяльнай падрыхтоўкі.

 

Подробнее: Аспірантура/Магістратура

2011 Аспірантура/Магістратура. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates