Абмеркаванне кандыдацкай дысертацыі

IMG-5ee1eb355a255ef86b126fa0639ed810-V

 25.05.2021 адбылося пасяджэнне пашыранага навукова-метадычнага семінара кафедры беларускай мовы па абмеркаванні дысертацыйнага даследавання Слівец Вольгі Рыгораўны “Анамастычная прастора беларускай мастацка-біяграфічнай прозы другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя”, прадстаўленага на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.02.01 – беларуская мова.

Саіскальнік вучонай ступені В.Р. Слівец выступіла з дакладам па тэме дысертацыі, дала аргументаваныя адказы на ўсе зададзеныя ёй пытанні прысутнымі. З водгукам апаніруючай арганізацыі аб дысертацыйным даследаванні выступіла прызначаны эксперт к.ф.н. дацэнт Шведава З.У.

У выніку галасавання (усе – “за”) вырашылі, што ёсць усе падставы для рэкамендавання дысертацыйнага даследавання Слівец Вольгі Рыгораўны “Анамастычная прастора беларускай мастацка-біяграфічнай прозы другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя” да абароны на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.02.01 – беларуская мова.

IMG-70bd8a2d90a61418a94d1b7129141895-V

 

IMG-1906c38e46e18e269168701a01e517de-V

 

 

Традыцыйная сустрэча на "Традыцыях..."

21 мая 2021 года ўстанова адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”, Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны і кафедра беларускай мовы праводзіла Міжнародную навуковую канферэнцыю “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час”.

У канферэнцыі прынялі ўдзел навукоўцы Беларусі, Украіны, Расіі.

Асноўнае кола навуковых пытанняў форуму сталі:

Археалогія. Этнаграфія. Гісторыя Усходняга Палесся.

Традыцыйнае народнае мастацтва. Дойлідства. Жывапіс. Іканапіс. Кнігадрукаванне

Народныя звычаі і абрады. Фальклор. Народная кніжна-літаратурная культура Усходняга Палесся.

Стылістыка.

Гісторыя мовы. Этымалогія. Лексікалогія. Словаўтварэнне.

Дыялекталогія.

Этналінгвістыка.

Мастацкая літаратура.

У гэтым годзе канферэнцыя адбывалася ўжо ў сёмы раз. Адметнасцю сённяшняй навуковай сустрэчы стаў анлайн-фармат. Замежныя ўдзельнікі канферэнцыі мелі магчымасць сустрэцца з беларускімі калегамі праз інфармацыйна-камп'ютарныя тэхналогіі.

Адкрыла канферэнцыю і прывітала ўдзельнікаў загдачык кафедры беларускай мовы к.ф.н. дацэнт Алена Мікалаеўна Воінава.

 

IMG-28477e20f98eaecf8764717d47522f4b-V

 

IMG-08877fd2f0371ef2578f7f68ff56ed71-V

 

IMG-5d21f99782b232f778303a471ba7af3a-V

 

IMG-79ac4c787f92e76e1ef585548aed3cc7-V

 

 

 

IMG-f6108a00b4e750a63840dddfb21b7047-V

Міжнародная навуковая канферэнцыя “Фразеалогія ў кантэксце сумежных навук”

12 – 13 кастрычніка 2020 года на філалагічным факультэце Ужгарадскага  нацыянальнага ўніверсітэта (Україна) адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя “Фразеалогія ў кантэксце сумежных навук”, наладжаная ў гонар 80-годдзя з дня нараджэння доктара філалагічных навук прафесара В. М. Макіенкі,  ганаровага старшыні Камісіі па славянскай фразеалогіі пры Міжнародным камітэце славістаў.

Подробнее: Міжнародная навуковая канферэнцыя “Фразеалогія ў кантэксце сумежных навук”

Святло Скарынавых ідэй - 2019

22 лістапада 2019 года на філалагічным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны прайшла МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ "Святло Скарынавых iдэй", прысвечаная 95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі.

Навуковы форум быў арганізаваны кафедрай беларускай мовы Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэт імя Францыска Скарыны.

 

Подробнее: Святло Скарынавых ідэй - 2019

Святло Скарынавых ідэй

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”

Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў

пры ГДУ імя Ф. Скарыны

22 лістапада 2019 года

праводзяць

Міжнародную навуковую канферэнцыю “Святло Скарынавых ідэй”,

прысвечаную 95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В.Анічэнкі

 

Праблемнае поле канферэнцыі:

 

 1. Асоба прафесара У.В.Анічэнкі і яго роля ў развіцці беларускай лінгвістыкі.
 2. Эпоха і справы Скарыны.
 3. Традыцыі Скарыны.
 4. Нацыянальная мова ў гістарычна-культурным працэсе.
 5. Праблемы сучаснай дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі.
 6. Вывучэнне розных узроўняў беларускай літаратурнай мовы.
 7. Беларуская лексікаграфія.
 8. Актуальныя пытанні анамастыкі.
 9. Міжмоўная камунікацыя і моўныя кантакты.
 10. Дыскусійныя пытанні этналінгвістыкі.
 11. Мова і сродкі масавай камунікацыі.
 12. Пераклад і інтэрпрэтацыя тэксту.
 13. Стылістыка мастацкага слова.
 14. Літаратуразнаўства.

 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская і іншыя славянскія.

Просім Вас даслаць заяўку на ўдзел у канферэнцыі і тэкст даклада на адрас Аргкамітэта да 20 лістапада 2019 года. 

Арганізацыйны ўнёсак 10 бел. руб.

Удзельнікам зборнік будзе высылацца ў электронным выглядзе (у фармаце .pdf) на ўказаны імі адрас электроннай пошты пры паўторным запросе на адрас Аргкамітэта пасля канферэнцыі. Рассылка праз паштовыя аддзяленні Аргкамітэтам не прадугледжана.

 

Патрабаванні да афармлення артыкулаў

- Прозвішча, ініцыялы аўтара размяшчаюцца праз 1 інтэрвал па цэнтры без абзаца, набіраюцца курсівам малымі літарамі 14 кеглем

- Назва артыкула размяшчаецца праз 1 інтэрвал па цэнтры без абзаца, набіраецца вялікімі літарамі 14 кеглем.

- Тэкст артыкула падаецца праз 2 інтэрвалы пасля назвы

- Аб'ём - да 5 старонак

- Палі – усе па 2 см

- Шрыфт TNR, 14 кегль праз 1 інтэрвал

- Абзац 1,25 см.

- Спасылкі на літаратуру даюцца ў квадратных дужках

- Спіс выкарыстанай літаратуры і крыніц набіраецца праз 1 інтэрвал пасля асноўнага тэксту з абзаца 11 кеглем.

 

Матэрыялы, не прысвечаныя тэматыцы канферэнцыі і дасланыя пазней адзначанага тэрміну, разглядацца не будуць.

Выдаткі на праезд, харчаванне і пражыванне – за кошт удзельнікаў  канферэнцыі.

Адрас для карэспандэнцыі: Беларусь246019, г.Гомель, вул.Савецкая, 108, ГДУ імя Ф. Скарыны, кафедра беларускай мовы Тарасенка Марыі Віктараўне. Т. 602-265.

E-mail: кафедра беларускай мовы: belchair*gsu.by

 

Заяўка

на ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі

“Святло Скарынавых ідэй”,

прысвечанай  95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В.Анічэнкі

УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны”

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку

 

 

Месца працы,

службовы адрас

 

 

 

Навуковая ступень, званне, пасада

 

 

 

Кантактныя тэлефоны (служб., маб., хатні)

 

 

 

Назва даклада

 

 

 

Секцыя

 

 

Хатні адрас:

 

 

E-mail

 

 

Форма ўдзелу ў канферэнцыі (вочная/завочная)

 

Патрэба ў жыллі

 

 

 

2011 Навуковая дзейнасць. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates