Святло Скарынавых ідэй

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”

Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў

пры ГДУ імя Ф. Скарыны

22 лістапада 2019 года

праводзяць

Міжнародную навуковую канферэнцыю “Святло Скарынавых ідэй”,

прысвечаную 95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В.Анічэнкі

 

Праблемнае поле канферэнцыі:

 

 1. Асоба прафесара У.В.Анічэнкі і яго роля ў развіцці беларускай лінгвістыкі.
 2. Эпоха і справы Скарыны.
 3. Традыцыі Скарыны.
 4. Нацыянальная мова ў гістарычна-культурным працэсе.
 5. Праблемы сучаснай дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі.
 6. Вывучэнне розных узроўняў беларускай літаратурнай мовы.
 7. Беларуская лексікаграфія.
 8. Актуальныя пытанні анамастыкі.
 9. Міжмоўная камунікацыя і моўныя кантакты.
 10. Дыскусійныя пытанні этналінгвістыкі.
 11. Мова і сродкі масавай камунікацыі.
 12. Пераклад і інтэрпрэтацыя тэксту.
 13. Стылістыка мастацкага слова.
 14. Літаратуразнаўства.

 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская і іншыя славянскія.

Просім Вас даслаць заяўку на ўдзел у канферэнцыі і тэкст даклада на адрас Аргкамітэта да 20 лістапада 2019 года. 

Арганізацыйны ўнёсак 10 бел. руб.

Удзельнікам зборнік будзе высылацца ў электронным выглядзе (у фармаце .pdf) на ўказаны імі адрас электроннай пошты пры паўторным запросе на адрас Аргкамітэта пасля канферэнцыі. Рассылка праз паштовыя аддзяленні Аргкамітэтам не прадугледжана.

 

Патрабаванні да афармлення артыкулаў

- Прозвішча, ініцыялы аўтара размяшчаюцца праз 1 інтэрвал па цэнтры без абзаца, набіраюцца курсівам малымі літарамі 14 кеглем

- Назва артыкула размяшчаецца праз 1 інтэрвал па цэнтры без абзаца, набіраецца вялікімі літарамі 14 кеглем.

- Тэкст артыкула падаецца праз 2 інтэрвалы пасля назвы

- Аб'ём - да 5 старонак

- Палі – усе па 2 см

- Шрыфт TNR, 14 кегль праз 1 інтэрвал

- Абзац 1,25 см.

- Спасылкі на літаратуру даюцца ў квадратных дужках

- Спіс выкарыстанай літаратуры і крыніц набіраецца праз 1 інтэрвал пасля асноўнага тэксту з абзаца 11 кеглем.

 

Матэрыялы, не прысвечаныя тэматыцы канферэнцыі і дасланыя пазней адзначанага тэрміну, разглядацца не будуць.

Выдаткі на праезд, харчаванне і пражыванне – за кошт удзельнікаў  канферэнцыі.

Адрас для карэспандэнцыі: Беларусь246019, г.Гомель, вул.Савецкая, 108, ГДУ імя Ф. Скарыны, кафедра беларускай мовы Тарасенка Марыі Віктараўне. Т. 602-265.

E-mail: кафедра беларускай мовы: belchair*gsu.by

 

Заяўка

на ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі

“Святло Скарынавых ідэй”,

прысвечанай  95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В.Анічэнкі

УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны”

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку

 

 

Месца працы,

службовы адрас

 

 

 

Навуковая ступень, званне, пасада

 

 

 

Кантактныя тэлефоны (служб., маб., хатні)

 

 

 

Назва даклада

 

 

 

Секцыя

 

 

Хатні адрас:

 

 

E-mail

 

 

Форма ўдзелу ў канферэнцыі (вочная/завочная)

 

Патрэба ў жыллі

 

 

 

2011 Святло Скарынавых ідэй. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates