Дбайная. Руплівая. Нястомная

 

i-10

Бог высявае з аднае сяўні

  І зерне й чалавека,

 Каб радзілі…

Р. Барадулін

У гэтым снежні спраўляе юбілей доктар філалагічных, прафесар Аляксандра Аляксандраўна Станкевіч. На філалагічным факультэце Аляксандра Аляксандраўна пачала працаваць у 1969 годзе і прайшла шлях ад выкладчыка да пасады прафесара кафедры беларускай мовы.

Вельмі адораная, таленавітая, яна створана для навукі, разумовай працы. Аляксандра Аляксандраўна атрымала класічную адукацыю, вучылася ў Томскім дзяржаўным універсітэце, валодае старажытнагрэчаскай, лацінскай, польскай, чэшскай мовамі… Закончыла аспірантуру пры Гомельскім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці “Беларуская мова”, абараніла кандыдацкую “Лексіка грэка-лацінскага паходжання ў сучаснай беларускай мове (фармальна-семантычнае засваенне)”, а пасля і доктарскую дысертацыю “Лексіка іншамоўнага паходжання ў беларускіх народных гаворках”.

Беларуская філалогія стала лёсам. А напачатку была славутая Навагрудская зямля, бацькі, што далі трывалую жыццёвую аснову, навучылі такім важным першым словам. І не дзіва, што грунтоўныя лінгвістычныя веды спалучаюцца з глыбокім адчуваннем мовы, роднай, матчынай, ад маці і бацькі засвоенай. Бацькі навучылі і працаваць – шмат, старанна, адказна.

Шмат зроблена Аляксандрай Аляксандраўнай. І сённяшнія 340 навуковых  і метадычных работ не апошняя лічба ў спісе яе прац. Навуковыя  інтарэсы Аляксандры Аляксандраўны звязаны з пытаннямі сучаснай  і гістарычнай лексікалогіі літаратурнай і народна-дыялектнай мовы, стылістыкі, культуры, культуры маўлення і рыторыкі. У ліку яе публікацый манаграфіі, падручнікі і вучэбна-метадычныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства, слоўнікі,  шматлікія артыкулы, апублікаваныя не толькі ў рэспубліканскіх навуковых зборніках і часопісах, але і замежных выданнях – “Baltistika”, “Kalbotyra” (Вільнюс), “Slavca orientalis” (Варшава), “Запісы” (Нью-Йорк), матэрыялы Міжнародных і Рэспубліканскіх канферэнцый. Пад яе навуковым кіраўніцтвам абаронена 9 кандыдацкіх дысертацый.

Больш за дваццаць год Аляксандра Аляксандраўна загадвала кафедрай беларускай мовы,  якую атрымала з рук яе стваральніка – доктара філалагічных навук, прафесара Уладзіміра Васільевіча Анічэнкі. Аляксандра Аляксандраўна дастойна працягнула традыцыі, закладзеныя яе славутым папярэднікам: вынік яе намаганняў – кафедра аднадумцаў, высокапрафесійных і адданых сваёй справе навукоўцаў.  Настойлівая і ўпэўненая, яна бачыць перспектыву, умее арганізаваць,  валодае здольнасцю пераконваць,  матываваць.  Аляксандра Аляксандраўна раскрыла здольнасці, дапамагла вызначыцца, не згубіцца ў неабдымным свеце філалогіі многім з членаў кафедры. У яе асобе мы бачым  дарадчыка,  разважлівага, разумнага чалавека, здольнага зразумець, параіць, паспачуваць. Добразычлівая і мудрая, яна стварыла на кафедры атмасферу прыязнасці і сяброўства.

Сёння А.А. Станкевіч з’яўляецца  дырэктарам Навукова-даследчага інстытута гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў, адкрытага пры ГДУ імя Ф.Скарыны. Інстытут паспяхова займаецца вывучэннем матэрыяльнай і духоўнай спадчыны Усходняга Палесся ў кантэксце ўсходнеславянскай гісторыі і культуры. Члены кафедры беларускай мовы складаюць калектыў лабараторыі рэгіянальнай лексікалогіі  аддзела мовы, фальклору і культуры гэтага Інстытута.

Заслужаная, аўтарытэтная ў навуковым свеце, Аляксандра Аляксандраўна ўзнагароджана медалём Францыска Скарыны, з’яўляецца  членам-карэспандэнтам Беларускай акадэміі адукацыі.

Колькі энергіі, цікавасці да жыцця, апантанасці ў справе! На ўсё хапае часу! Дзелавыя якасці чароўным чынам спалучаюцца з неверагоднай жаночай прывабнасцю і прыгажосцю, мэтанакіраванасць – з унутранай інтэлігентнасцю і стрыманасцю, моцны характар – з жаночай мяккасцю і пяшчотай.

Стварэнне ўласнага жыцця – найбольш складаны з усіх відаў чалавечай творчасці. У чым яно, гэтае “мастацтва жыцця”? Як паспець зрабіць усё, дзеля чаго створаны? Як дастойна пражыць на гэтым свеце?

Энергія розуму, дабрыні і прыгажосці рухае  Аляксандру Аляксандраўну наперад.  Наперад, да новых адкрыццяў, новых кніг, вучняў…

 

Выкладчыкі і студэнты філалагічнага факультэта ад усяго сэрца віншуюць Аляксандру Аляксандраўну з юбілеем. Нам вельмі пашанцавала, што Вы – наш супрацоўнік, калега, сябар.  Побач з такім чалавекам лёгка: Вы ўмееце разумець людзей, заўважаць іх лепшыя рысы, падтрымліваць і словам, і справай. Вашай энергіі, аптымізму, здольнасці бачыць перспектывы і знаходзіць сілы для іх дасягнення можна пазайздросціць. Ад душы віншуем цудоўную маці, якая выхавала добрых сыноў, песціць унукаў. Бадзерасці Вам, сілы, натхнення. Няхай жыццё будзе шчаслівым!

                                                                                                                                                        

2011 Дбайная. Руплівая. Нястомная. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates