Міжнародная навуковая канферэнцыя “Францыск Скарына і наш час”

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”

Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў

пры ГДУ імя Ф. Скарыны

25 лютага 2022 года

праводзяць

Міжнародную навуковую канферэнцыю “Францыск Скарына і наш час”

Праблемнае поле канферэнцыі:

 

 1. Эпоха і справы Скарыны.
 2. Традыцыі Скарыны.
 3. Нацыянальная мова ў гістарычна-культурным працэсе.
 4. Праблемы сучаснай дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі.
 5. Вывучэнне розных узроўняў беларускай літаратурнай мовы.
 6. Беларуская лексікаграфія.
 7. Актуальныя пытанні анамастыкі.
 8. Міжмоўная камунікацыя і моўныя кантакты.
 9. Дыскусійныя пытанні этналінгвістыкі.
 10. Мова і сродкі масавай камунікацыі.
 11. Пераклад і інтэрпрэтацыя тэксту.
 12. Стылістыка мастацкага слова.
 13. Літаратуразнаўства.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская і іншыя славянскія.

Просім Вас даслаць заяўку на ўдзел у канферэнцыі і тэкст даклада на адрас Аргкамітэта да 20 лютага 2022 года. 

Прадугледжаны завочны фармат правядзення канферэнцыі.                                                            

Патрабаванні да афармлення артыкулаў

2011 Міжнародная навуковая канферэнцыя “Францыск Скарына і наш час”. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates