ВІНШУЕМ ЛЕПШЫХ

В І Н Ш У Е М

ВЫПУСКНІКОЎ ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА –

ПЕРАМОЖЦАЎ XXVІ РЭСПУБЛІКАНСКАГА КОНКУРСУ НАВУКОВЫХ РАБОТ СТУДЭНТАЎ

2019 ГОДА


ЛАЎРЭАТ :

 

  • КАМЕНЮКОВА ВОЛЬГА АЛЕГАЎНАмагістрант

Феномен двайніцтва і формы яго выяўлення ў сучаснай беларускай прозе

Навуковы кіраўнік – Брадзіхіна Ала Васільеўна, к.ф.н., дацэнт каф. беларускай літаратуры


І КАТЭГОРЫЯ:

 

  • ГЛУЗД ВАСІЛІНА ІВАНАЎНА ‑ магістрант

Мясцовая спецыфіка фальклорна- этнаграфічнай спадчыны Жлобінскага раёна

Навуковы кіраўнік – Новак Валянціна Станіславаўна, д.ф.н., дацэнт каф. рускай і сусветнай літаратуры

 

  • ШУКАЛОВІЧ АЛЕНА ПАЎЛАЎНА – выпускнік магістратуры 2019 года

Ваенная проза М. Гарэцкага ў сусветным літаратурным кантэксце

Навуковы кіраўнік – Брадзіхіна Ала Васільеўна, к.ф.н., дацэнт каф. беларускай літаратуры

 

ІІІ КАТЭГОРЫЯ:

 

  • ДЗЮЖАЯ АНЖЭЛІКА УЛАДЗІМІРАЎНА – выпускнік 2019 года

Н. М. Карамзин ‑ литературный критик, реформатор языка и литературы, историограф

Навуковы кіраўнік – Азарава Іна Барысаўна, ст. выкладчык каф. рускай і сусветнай літаратуры 


2011 ВІНШУЕМ ЛЕПШЫХ. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates