Творчыя сувязі кафедры з Адэскім нацыянальным універсітэтам імя І.І. Мечнікава


Адэскі ўніверсітэт імя І.І. Мечнікава, які быў адкрыты ў1865 г., – адзін з самых буйных і значных вну Украіны з высокім міжнародным аўтарытэтам. Навучальны працэс у ім забяспечваеюць 4 інстытуты і 10 факультэтаў. У ім працуюць 102 кафедры, 1671 выкладчык (у тым ліку 125 дактароў навук, 576 кандыдатаў, 57 акадэмікаў і членкораў), навучаюцца 14500 студэнтаў.

 Гістарычны факультэт гэтага ўніверсітэта рэгулярна праводзіць Этнаграфічныя чытанні ў фармаце Міжнароднаых канферэнцый, у якіх актыўны ўдзел прымаюць навукоўцы не толькі Украіны, але і Расіі, Беларусі, а таксама дальняга замежжа – Польшчы, Чэхіі, Сербіі, Канады, ЗША. Матэрыялы канферэнцый выдаюцца як зборнікі артыкулаў.

Праблемнае поле гэтых канферэнцый звязана з даследаваннем разнастайных форм традыцыйнай духоўнай і матэрыяльнай культуры славянскіх народаў, іх узаемасувязей і ўзаемаўплываў. Паколькі гэта праблематыка блізкая да нашых навуковых інтарэсаў (мы рэгулярна праводзім Міжнародную навуковую канферэнцыю “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся”, распрацоўваем заданне ДПНД “Лексіка матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў ва ўсходнеславянскім кантэксце”), нашы выкладчыкі таксама прымаюць удзел у Адэскіх этнаграфічных чытаннях. Так, у гэтым годзе тэмай канферэнцыі была “Этнакультурнае памежжа: лакальна-тэрытарыяльныя асаблівасці”. У зборніку артыкулаў, надрукаваным  па матэрыялах канферэнцыі прадстаўлены работы К.Л. Хазанавай на тэму “Радзіны і хрэсьбіны ў гаворках беларуска-ўкраінскага памежжа: традыцыі, уплывы, асаблівасці” і А.А. Станкевіч “Лексіка каравайнага абраду ў гаворках Гомельшчыны”. У час правядзення канферэнцый мы мелі магчымасць азнаёміцца з літаратурай, прысвечанай сямейнай абраднасці, выдадзенай у АНУ, і набыць неабходныя для рэгіянальнага даследавання працы. Карысным з’явілася таксама наведванне этнаграфічнага музея АНУ і Адэскай нацыянальнай бібліятэкі. Акрамя таго, былі зроблемы захады на прадмет узгаднення пытання арганізацыі сумесных навуковых праектаў па рэгіянальнай тэматыцы.

           Падрыхтавала д.ф.н., прафесар  А.А. Станкевіч

 Дэкан гістарычнага факультэта д.г.н, прафесар Кушнір В.Р.

у час прэзентацыі манаграфіі.

 

 

Зборнікі артыкулаў па матэрыялах канферэнцый, у якіх мы прымалі ўдзел.

 


Этнаграфічны музей.

 Этнаграфічны музей.
2011 Творчыя сувязі кафедры з Адэскім нацыянальным універсітэтам імя І.І. Мечнікава. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates