Жадаем далейшых навуковых дасягненняў!!

ВІНШУЕМ!

асістэнта кафедры беларускай мовы 

 ЧАРНЫШОВУ АНАСТАСІЮ МІХАЙЛАЎНУ 

 з зацвярджэннем ВАК РБ вучонай ступені

кандыдата філалагічных навук

па спецыяльнасці 10.02.01 – беларуская мова 

Тэма дысертацыі Моўная рэпрэзентацыя невербальных паводзін персанажаў у беларускай мастацкай літаратуры (на матэрыяле твораў В. Быкава, У. Караткевіча, І. Мележа)

Навуковы кіраўнік - д.ф.н. прафесар Аляксандра Аляксандраўна Станкевіч  

З Днём беларускай навукі

                                                                                                                                           

Кафедра беларускай мовы

ГДУ імя Ф. Скарыны

віншуе з Днём беларускай навукі

і жадае плёну ў даследаваннях

і поспехаў у навуковай творчасці!!!

Запрашаем да ўдзелу ў навуковых мерапрыемствах,

запланаваных нашай кафедрай у 2019 годзе!

Сачыце за нашымі аб'явамі!

Навуковыя даследаванні - 2018

На працягу 2018 года навукоўцы кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны актыўна займаліся навукова-даследчай дзейнасцю. Выкладчыкі кафедры плённа працягвалі даследаванні па наступных навуковух накірунках:

"Фразеалагізмы як знакі мовы і культуры беларусаў" - навуковы кіраўнік д.ф.н. прафесар В.А. Ляшчынская;

"Народна-паэтычны дыскурс: моўныя сродкі стварэння звязнасці, вобразнасці і экспрэсіўнасці тэксту" – навуковы кіраўнік – д.ф.н. прафесар А.А. Станкевіч;

Міфалагічныя апавяданні Бранска-Гомельскага пагранічча: этналінгвістычнае лексікаграфічнае даследаванне” - навуковы кіраўнік – д.ф.н. прафесар А.А. Станкевіч ;

“Стылістыка тэксту” - навуковы кіраўнік – к.ф.н. дацэнт А.М. Ермакова.

Подробнее: Навуковыя даследаванні - 2018

Інавацыйная форма абмену навуковымі дасягеннямі

Сумесныя навукова-даследчыя праекты з навазыбкаўскім філіялам Бранскага дзяржаўнага ўніверсіэта ўжо плённа працягваюцца некалькі гадоў. Розная тэматыка даследаванняў арганічна ўваходзіць у вялікі накірунак сацыяльна-грамадскіх навук і прысвечана выяўленню і характарыстыцы складнікаў, уласцівасцей духоўнай і матэрыяльнай культуры на пагранічных тэрыторыях. А рэгіён Гомельска-Бранскага пагранічча трывала захоўвае надзвычай цікавую і разнастайную, а таксама актыўна функцыянальную спадчыну духоўных і матэрыяльных традыцый.

На працягу работы над сумеснымі праектамі было выяўлена існаванне ва ўказаным рэгіёне адметнага моўна-фальклорна-міфалагічнага арэала, у які ўваходзяць тры раёны Гомельскай вобласці і некалькі раёнаў Бранскай вобласці.

Подробнее: Інавацыйная форма абмену навуковымі дасягеннямі

Навуковая сустрэча

        

18 мая 2018 года  адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час”.

Арганізатарамі Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час” сталі: установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”, Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф.Скарыны, філалагічны факультэт і кафедра беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны.

 

Подробнее: Навуковая сустрэча

2011 Научные публикации сотрудников. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates