Святло Скарынавых ідэй - 2019

22 лістапада 2019 года на філалагічным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны прайшла МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ "Святло Скарынавых iдэй", прысвечаная 95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі.

Навуковы форум быў арганізаваны кафедрай беларускай мовы Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэт імя Францыска Скарыны.

 

Подробнее: Святло Скарынавых ідэй - 2019

Святло Скарынавых ідэй

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”

Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў

пры ГДУ імя Ф. Скарыны

22 лістапада 2019 года

праводзяць

Міжнародную навуковую канферэнцыю “Святло Скарынавых ідэй”,

прысвечаную 95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В.Анічэнкі

 

Праблемнае поле канферэнцыі:

 

 1. Асоба прафесара У.В.Анічэнкі і яго роля ў развіцці беларускай лінгвістыкі.
 2. Эпоха і справы Скарыны.
 3. Традыцыі Скарыны.
 4. Нацыянальная мова ў гістарычна-культурным працэсе.
 5. Праблемы сучаснай дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі.
 6. Вывучэнне розных узроўняў беларускай літаратурнай мовы.
 7. Беларуская лексікаграфія.
 8. Актуальныя пытанні анамастыкі.
 9. Міжмоўная камунікацыя і моўныя кантакты.
 10. Дыскусійныя пытанні этналінгвістыкі.
 11. Мова і сродкі масавай камунікацыі.
 12. Пераклад і інтэрпрэтацыя тэксту.
 13. Стылістыка мастацкага слова.
 14. Літаратуразнаўства.

 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская і іншыя славянскія.

Просім Вас даслаць заяўку на ўдзел у канферэнцыі і тэкст даклада на адрас Аргкамітэта да 20 лістапада 2019 года. 

Арганізацыйны ўнёсак 10 бел. руб.

Удзельнікам зборнік будзе высылацца ў электронным выглядзе (у фармаце .pdf) на ўказаны імі адрас электроннай пошты пры паўторным запросе на адрас Аргкамітэта пасля канферэнцыі. Рассылка праз паштовыя аддзяленні Аргкамітэтам не прадугледжана.

 

Патрабаванні да афармлення артыкулаў

- Прозвішча, ініцыялы аўтара размяшчаюцца праз 1 інтэрвал па цэнтры без абзаца, набіраюцца курсівам малымі літарамі 14 кеглем

- Назва артыкула размяшчаецца праз 1 інтэрвал па цэнтры без абзаца, набіраецца вялікімі літарамі 14 кеглем.

- Тэкст артыкула падаецца праз 2 інтэрвалы пасля назвы

- Аб'ём - да 5 старонак

- Палі – усе па 2 см

- Шрыфт TNR, 14 кегль праз 1 інтэрвал

- Абзац 1,25 см.

- Спасылкі на літаратуру даюцца ў квадратных дужках

- Спіс выкарыстанай літаратуры і крыніц набіраецца праз 1 інтэрвал пасля асноўнага тэксту з абзаца 11 кеглем.

 

Матэрыялы, не прысвечаныя тэматыцы канферэнцыі і дасланыя пазней адзначанага тэрміну, разглядацца не будуць.

Выдаткі на праезд, харчаванне і пражыванне – за кошт удзельнікаў  канферэнцыі.

Адрас для карэспандэнцыі: Беларусь246019, г.Гомель, вул.Савецкая, 108, ГДУ імя Ф. Скарыны, кафедра беларускай мовы Тарасенка Марыі Віктараўне. Т. 602-265.

E-mail: кафедра беларускай мовы: belchair*gsu.by

 

Заяўка

на ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі

“Святло Скарынавых ідэй”,

прысвечанай  95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В.Анічэнкі

УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны”

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку

 

 

Месца працы,

службовы адрас

 

 

 

Навуковая ступень, званне, пасада

 

 

 

Кантактныя тэлефоны (служб., маб., хатні)

 

 

 

Назва даклада

 

 

 

Секцыя

 

 

Хатні адрас:

 

 

E-mail

 

 

Форма ўдзелу ў канферэнцыі (вочная/завочная)

 

Патрэба ў жыллі

 

 

 

Жадаем далейшых навуковых дасягненняў!!

ВІНШУЕМ!

асістэнта кафедры беларускай мовы 

 ЧАРНЫШОВУ АНАСТАСІЮ МІХАЙЛАЎНУ 

 з зацвярджэннем ВАК РБ вучонай ступені

кандыдата філалагічных навук

па спецыяльнасці 10.02.01 – беларуская мова 

Тэма дысертацыі Моўная рэпрэзентацыя невербальных паводзін персанажаў у беларускай мастацкай літаратуры (на матэрыяле твораў В. Быкава, У. Караткевіча, І. Мележа)

Навуковы кіраўнік - д.ф.н. прафесар Аляксандра Аляксандраўна Станкевіч  

З Днём беларускай навукі

                                                                                                                                           

Кафедра беларускай мовы

ГДУ імя Ф. Скарыны

віншуе з Днём беларускай навукі

і жадае плёну ў даследаваннях

і поспехаў у навуковай творчасці!!!

Запрашаем да ўдзелу ў навуковых мерапрыемствах,

запланаваных нашай кафедрай у 2019 годзе!

Сачыце за нашымі аб'явамі!

Навуковыя даследаванні - 2018

На працягу 2018 года навукоўцы кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны актыўна займаліся навукова-даследчай дзейнасцю. Выкладчыкі кафедры плённа працягвалі даследаванні па наступных навуковух накірунках:

"Фразеалагізмы як знакі мовы і культуры беларусаў" - навуковы кіраўнік д.ф.н. прафесар В.А. Ляшчынская;

"Народна-паэтычны дыскурс: моўныя сродкі стварэння звязнасці, вобразнасці і экспрэсіўнасці тэксту" – навуковы кіраўнік – д.ф.н. прафесар А.А. Станкевіч;

Міфалагічныя апавяданні Бранска-Гомельскага пагранічча: этналінгвістычнае лексікаграфічнае даследаванне” - навуковы кіраўнік – д.ф.н. прафесар А.А. Станкевіч ;

“Стылістыка тэксту” - навуковы кіраўнік – к.ф.н. дацэнт А.М. Ермакова.

Подробнее: Навуковыя даследаванні - 2018

2011 Научные публикации сотрудников. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates