Навіны СНДЛ

27–28 красавіка 2022 года ў межах “Дней студэнцкай навукі” прайшла LІ студэнцкая навуковая канферэнцыя “Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”. Удзельнікі СНДЛ расказалі пра вынікі навуковых даследаванняў у секцыях – “Беларуская класічная літаратура: вопыт сучаснага прачытання” і “Спецыфіка развіцця сучаснай беларускай літаратуры: рэцэпцыя, паэтыка, герменетыўтыка”. Студэнты і магістранты філалагічнага факультэта прачыталі 25 дакладаў і грунтоўна адказалі на пытанні аўдыторыі. Лепшымі навуковымі працамі прызнаны даклады Ніцыеўскай  К., Уніятавай К, Шпалок І., Якаўленка К., Навуменка Х., Пацяговай А., Андрыянец Ю, Фелькінай А., Арэшка Ю., якія будуць апублікаваныя ў зборніках тэзісаў “Дни студенческой науки” і зборніку навуковых артыкулаў “Творчество молодых – 2022”.

20220427-153405

 

20220427-153500

 

20220427-154724

 

20220427-154804

 

1651229148436

 

1651229148473

 

1651229148479

 

 

 

 

 

 

 

Падведзены вынікі
ХХVIII Рэспубліканскага конкурса навуковых работ студэнтаў 2021
 

Навуковыя работы ўдзельнікаў СНДЛ атрымалі:

 1 катэгорыю:

 

Навуменка Крысціна Грыгор'еўна, магістрант. Навуковая работа “Фантастычны пачатак у прозе Л.Рублеўскай”. Навуковы кіраўнік  Брадзіхіна Ала Васільеўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай літаратуры, дацэнт


 

 
2 катэгорыю:


Арэшко Юлія Аляксандраўна, выпускнік 2021 г. Навуковая работа “Беларусь і беларусы ў мастацкім свеце Элізы Ажэшкі”. Навуковы кіраўнік Фіцнер Таццяна Адамоўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларусскай літаратуры, дацэнт.


Віншем пераможцаў і іх навуковых кіраўнікоў!
 

Падрабязней з вынікамі можна пазнаёміцца  на сайце sws.bsu.by

 На Рэспубліканскі конкурс навуковых работ студэнтаў і магістрантаў у 2021 г. былі пададзены работы студэнтак Арэшка Ю.А. «Наватарсікія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры» (навуковы кіраўнік к.ф.н., дацэнт Фіцнер Т.А.), Навуменка К.Р. «Фантастычны пачатак у прозе Л. Рублеўскай» (навуковы кіраўнік к.ф.н., дацэнт Брадзіхіна А.В.).

Аспірант кафедры беларускай літаратуры Дакукін Аляксандр Дзмітрыевіч падаў заяўку на ўдзел у конкурсе работ маладых вучоных і спецыялістаў Гомельскай вобласці на прысуджэнне штогадовых прэмій Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта за 2021 год.


 

З 15 сакавіка па 15 мая 2021 на філалагічным факультэце Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны праходзіў Міжнародны студэнцкі конкурс на лепшую навуковую работу. На конкурс было прапанавана каля 50 навуковых работ студэнтаў і магістрантаў вну Беларусі, Расіі, Украіны. Кожная з работа з’яўлялася вынікам цікавых і актуальных навуковых даследаванняў студэнтаў. Студэнцкія навуковыя работы размяркоўваліся па накірунках: Мовазнаўства, Літаратуразнаўства, Фальклор і этнаграфія.

Студэнтка 3 курса філалагічнага факультэта (група БФ-31) ГДУ імя Ф. Скарыны і ўдзельні студэнцкай лабараторыі Ганна Таргонская стала пераможцам у накірунку Літаратуразнаўства.

Навуковая работа Ганны "ПРАЦЭСЫ ПЕРЦЭПТУАЛІЗАЦЫІ Ў ЛІРЫЦЫ У. ДУБОЎКІ І ІХ МАСТАЦКАЯ ФУНКЦЫЯ" была вылучана кампетэнтным журы конкурсу на 1 месца. 

 Навуковы кіраўнік - кандыдат філалагічных навук дацэнт, дацэнт кафедры беларускай літаратуры Ала Васільеўна Брадзіхіна

Жадаем Ганне поспехаў і новых навуковых дасягненняў!

IMG-20210520-090800

 

IMG-20210520-090807

 

Студэнтка 3 курса філалагічнага факультэта (група БФ-31) ГДУ імя Ф. Скарыны і ўдзельніца студэнцкай лабараторыі Катрын Ніцыеўская стала пераможцам у накірунку Літаратуразнаўства.

Навуковая работа Катрын "ФЕНОМЕН СТРАХУ Ў АПОВЕСЦІ «ДЗЕЦІ ГАМУНКУЛУСА» Л.РУБЛЕЎСКАЙ" была вылучана кампетэнтным журы конкурсу на 1 месца. 

 Навуковы кіраўнік - кандыдат філалагічных навук дацэнт, дацэнт кафедры беларускай літаратуры Ала Васільеўна Брадзіхіна

Жадаем Катрын поспехаў і новых навуковых дасягненняў!

IMG-20210520-090937

 

IMG-20210520-090948

 

 

 

Удзельнікі СНДЛ прынялі актыўны ўдзел у пасяджэнні секцыі L студэнцкай навуковай канферэнцыі "Дні студэнцкай навукі: Актуальныя пытанні мовазнаўства і літаратуразнаўства", якое адбывалася 23 красавіка 2021 г. на філалагічным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны адбылася ў форме студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі “Беларуская класічная літаратура: вопыт сучаснага прачытання”. Кіравала секцыйным пасяджэннем № 1 дацэнт кафедры беларускай літаратуры Брадзіхіна Ала Васільеўна, сакратаром канферэнцыі выступіла студэнтка 3 курса філалалагічнага факультэта Ніцыеўская Катрын.

На секцыйным пасяджэнні са сваімі паведамленнямі выступілі студэнты 2, 3 і 4 курсаў філалагічнага факультэта. Былі агучаны самыя розныя тэмы: “Вобраз жанчыны-маці ў аповесцях А. Брава” (Пімінёнкава Т.), “Феномен страху ў аповесці «Дзеці Гамункулуса» Л. Рублеўскай” (Ніцыеўская К.), “Адметнасці ўвасаблення містычнага пачатку ў малой прозе Л. Рублеўскай” (Навуменка К.), “Навуковае асэнсаванне плыні часу ў сучаснай беларускай прозе” (Язерская М.), “Праблема выбару і свабоды ў рамане «Любіць ноч – права пацукоў» Ю. Станкевіча” (Кавалёў А.), “Трагедыя Чарнобыля ў творах Ю. Станкевіча” (Прахарэнка Р.), “Меладраматычныя элементы ў п’есах А. Дударава” (Лаўрыновіч Н.).

Падчас канферэнцыі было зададзена шмат цікавых пытанняў. Удзельнікі з ахвотай адказвалі на іх, распавядалі аб уласных уражаннях, атрыманых пры вывучэнні твораў, дзяліліся планамі на будучыя даследаванні. У аўдыторыі склалася прыемная сяброўская атмасфера. Прысутныя ўважліва слухалі кожнага выступоўцу і далучаліся да абмеркавання. 

Ніцыеўская Катрын

22 красавіка 2021 года ўдзельнік СНДЛ удзельнічалі ў паседжанні Секцыі № 2 “Беларуская класічная літаратура: вопыт сучаснага прачытання” студэнцкай навуковай канферэнцыі філалагічнага факультэта УА “Гомельскага дзяржаўнага  ўніверсітэта імя Францыска Скарыны” (кіраўнік секцыі –Фіцнер Т.А., дацэнт кафедры беларускай літаратуры, сакратар – Уніятава Кацярына, студэнтка гр. БФ-21). З дакладамі на секцыі выступілі студэнты 2–4 курсаў Афанасенка К., Уніятава К., Таргонская Г., Барадзін В., Караткевіч В. і інш. Даследаванні студэнтаў прысвечаны асэнсаванню тэмы Першай сусветнай вайны ў творчасці М.Гарэцкага, Вялікай Айчыннай вайны ў паэзіі А.Вярцінскага, аналізу вобраза “новага чалавека” ў постсавецкай творчасці І.Шамякіна, урбаністычнай лірыкі Л.Дранько-Майсюка, працэсаў перцэптуалізацыі ў лірыцы У. Дубоўкі і некат. інш.

 

 

 

 

 

8 – 9 кастрычніка 2020 года ўдзельнікі СНДЛ прынялі ўдзел у Міжнародная навуковыя чытанні, прысвечаных памяці Івана Навуменкі “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах” і выступілі з навуковымі дакладамі:

 

Ніціеўская К.В. Катэгорыя страху ў навеле Адама Глобуса “Ліхтуга”;

 

Навуменка К.Г., Міфалагічнае дапушчэнне як тэкстаўтваральны элемент у прозе Л. Рублеўскай ;

 

Кузьміч А.А. Праблема самаідэнтыфікацыі жанчыны і канцэпт цялеснасці ў рамане А. Брава “Менада і яе сатыры” ;

 

Караткевіч В.А. “Гарадскі эксперымент” Максіма Багдановіча 

 

Батурына Я.М. Элементы гістарычнай рабінзанады ў мастацкай інтэрпрэтацыі Л. Рублеўскай і А. Асіпенкі;

 

Арэшка Ю.А. Адлюстраванне жыцця збяднелага сялянства ў аповесці “Нізіны”;

Дакукін А.Д. Успрыняцце творчасці А. Разанава чытачом-школьнікам 

 
У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра беларускай літаратуры арганізавала пасяджэнне секцый канферэнцыі:

Секцыя  № 1  “Рэцэпцыя, паэтыка, герменеўтыка беларускай літаратуры: гісторыя і сучаснасць” Кіраўнік секцыі –Фіцнер Т.А.

Секцыя № 2 “Катэгорыя фантастычнага, містычнага і міфалагічнага: аспекты тэорыі і верыфікацыі” Кіраўнік секцыі – Брадзіхіна А.В.


Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.

 

 

Па тэме СНДЛ “Літаратурнае краязнаўства” у 2019 годзе былі выдадзены наступныя студэнцкія навуковыя публікацыі:

1.Каменюкова В.А.. Адметнасці рэалізацыі феномена двайніцтва ў рамане “Рэвізія” А. Федарэнкі //Роднае слова. – 2019. – №1. – С. 12 – 14.

2.Васькевіч Я.А. “Каханне і адзінота як экзістэнцыйныя з’явы ў аповесці «Гісторыяхваробы» А. Федарэнкі” // Дни студенческой науки : материалы XLVІІІ студенческой научно - практической конференции (Гомель, 14-15 мая 2019 года) : в 2 ч. Ч. 2 / ред.коллегия: Р. В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 27. (нав.кіраўнік А.В. Брадзіхіна)

3. Язерская М.С. Хронафантастыка ў творчасці Валерыя Гапеева //Творчество молодых, 2019 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 3 ч. Ч. 3 / редкол.: Р.В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2019. – 158 – 160.

4.Каменюкова В.А. Адметнасці стварэння во­­бра­заў допельгангера і анёла-ахоўніка ў сучаснай беларускай прозе// "SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" атты III Халықар. ғыл.-тәж.конф. материалдары (ІII ТОМ)/ Қҧраст.: Е. Ешім, Е. Абиев т.б.– Нур-Султан, 2019. – С. 334–337.

5.Пархоменка Я.М. Ідэйна-мастацкія адметнасці зборніка «Горад у нябёсах» Анатоля Казлова // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 12 / редкол. Е. Л. Хазанова (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 36–39.

6. Каменюкова В.А. Асаблівасці рэалізацыі матыву двайніцтва ў рамане Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені» // Асаблівасці рэалізацыі матыву двайніцтва ў рамане Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені» //Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сборник научных статей. Вып 12 / редкол.: Н. В. Суслова (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 37–39.

 

Былі  напісаны наступныя курсавыя работы:

1. Вектары творчых пошукаў А. Казлова на сучасным этапе (Я. Пархоменка).

2.Фантастычная плынь у творчасці В. Гапеева (М. Язерская).

3. Экзістэнцыйная праблематыка аповесці “Гісторыя хваробы” А. Федарэнкі (Я. Васькевіч).

4. Мастацка-эстэтычныя адметнасці ранняй прозы Андрэя Федарэнкі (Панчэня Н.П.).

5. Вобраз сучансніка ў таорчасці А. Казлова (Свірыдзенка А.С.)

6. Жанр трагікамедыі ў творчасці Андрэя Макаёнка (Баёк Л.С.)

7. Ранняя творчасць Віктара Казько (Барысенка М.Р.)

8. Мастацка-эстэтычнвя адметнасці ранняй прозы Андрэя Федарэнкі (Панчэня П.М.)

9. Вобраз сучансніка ў таорчасці А. Казлова (Свірыдзенка А.С.)

 

Магістарская работа:

Мастацкае ўвасабленне эпохі і часу ў аповесцях Івана Шамякіна (Еўчанка А.А.)

 

Былі праведзены экскурсіі ў краязнаўчы літаратурны музей “Alma mater”, арганізаваны сустрэчы з выпускнікамі філалагічнага факультэта  (23.11.19 – бард Андрэй Мельнікаў).

Праведзены творчы вечар, прысвечаны юбілею А. Сыса. Адбылася прэзентацыя кнігі І. Штэйнера “FECI QUOD POTU…Спадчына Анатоля Сыса і паэзія XX стагоддзя”.

 

 

 

Тэматыка работы СНДЛ

1. Паглыбленае вывучэнне твораў нацыянальнай літаратуры, найбольш значных мастацкіх дасягненняў пісьменнікаў.

2. Вывучэнне творчасці пісьменнікаў рэгіёна;

3. Даследаванне творчасці выпускнікоў ГДУ імя Ф.Скарыны і пісьменнікаў вобласці ў славянскім кантэксце.

Мэты і задачы СНДЛ

 

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя пры кафедры беларускай літаратуры  «Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах» (загад № 1342 ад 20.11.2020, палажэнне № 53/10.33 ад 20.11.2020), навуковы кіраўнік – д.ф.н. прафесар, заг. кафедры беларускай літаратуры І.Ф. Штэйнер.

 

Асноўнымі задачамі СНДЛ з’яўляюцца:

 

2.1. Павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў у рамках СМЯ, удасканаленне арганізацыйнай струтуры СНДЛ.

 

2.2. Забеспячэнне выхаваўчага працэсу, што дазваляе актыўна ўздзейнічаць на фарміраванне духоўнага аблічча, маральных, эстэтычных каштоўнасцей студэнтаў пры вывучэнні твораў нацыянальнай літаратуры, а таксама найбольш значных мастацкіх дасягненняў пісьменнікаў-землякоў;

 

2.3. Павышэнне ўзроўню адукацыі, спрыянне паглыбленаму засваенню студэнтамі лекцыйнага матэрыялу і практычных ведаў у галіне беларускай літаратуры і літаратурнага краязнаўства;

 

2.4. Фарміраванне ў студэнтаў прафесійных навыкаў даследавання мастацкіх тэкстаў, іх тэарэтычнага асэнсавання, а таксама засваення асноўных прынцыпаў методыкі аналізу мастацкага твора;

 

2.5. Распрацоўка асноўных кірункаў вучэбна-метадычнага забеспячэння выкладання літаратурнага краязнаўства;

 

2.6. Даследаванне рэгіянальнай спецыфікі, жанравай самабытнасці мастацкіх твораў пісьменнікаў рэгіёна;

 

2.7. Папулярызацыя творчых дасягненняў нашых славутых землякоў, арганізацыя прэзентацый новых выданняў, юбілейных экспазіцый, правядзенне літаратурна-мастацкіх імпрэз, прысвечаных творчасці пьсменнікаў рэгіёна;

 

2.8. Актывізацыя навуковых даследаванняў у галіне літаратурнага краязнаўства сіламі штатных супрацоўнікаў, а таксама выкладчыкаў, дактарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў.

 

Функцыі СНДЛ

 

Для вырашэння пастаўленых задач СНДЛ літаратурнага краязнаўства выконвае наступныя функцыі:

 

3.1.  Распрацоўка і давядзенне да выканаўцаў канкрэтных заданняў, якія ўваходзяць у кампетэнцыю СНДЛ, тэрмінаў іх выканання.

 

3.2.  Прымае ўдзел у арганізацыі і правядзенні спецыялізацыі студэнтаў па краязнаўчай рабоце, напісанні курсавых, дыпломных і дысертацыйных даследаванняў.

 

3.3. Арганізуе збор, даследаванне і захаванне творчых набыткаў пісьменнікаў рэгіёна ў выглядзе зборнікаў і на электронных носьбітах, рыхтуе анталогіі і зборнікі па творчасці славутых землякоў.

 

3.4. Збірае матэрыялы для літаратурна-краязнаўчага экспазіцыі, якая функцыянуе пры кафедры беларускай літаратуры.

 

3.5. Садзейнічае далучэнню да удзелу ў навуковай, навукова-тэхнічнай дзейнасці студэнтаў, магістрантаў, распрацоўцы і рэалізацыі сістэмы мерапрыемстваў, якія спрыяюць развіццю і ўдасканаленню навукова-адукацыйнай сферы, а таксама выяўленню і падтрымцы таленавітых студэнтаў, магістрантаў.

 

3.6. Забяспечвае захаванне вучэбнай літаратуры, тэхнічных сродкаў навучання і расходных матэрыялаў да іх, адказвае за іх эканомнае выкарыстанне.

 

3.6. Выконвае патрабаванні дзеючага заканадаўства, у тым ліку анцікарупцыйнага, правілы ўнутранага працоўнага распарадку, правілы і нормы аховы працы і пажарнай бяспекі і дадзенае Палажэнне.

 

3.7. Эканомна расходвае энергетычныя і матэрыяльныя рэсурсы.

 

3.8. Выконвае патрабаванні сістэмы менеджмента якасці (СМЯ) і сістэмы кіравання аховы працы (СКАП) універсітэта.  

Вынікі работы СНДЛ

 

У 2021 годзе асноўнымі напрамкамі дзейнасці лабараторыі, якая плённа працуе пад кіраўніцтвам доктара філалагічных навук, прафесара І.Ф. Штэйнера, з'яўляюцца паглыбленае вывучэнне твораў нацыянальнай літаратуры, а таксама найбольш значных мастацкіх дасягненняў калег-пісьменнікаў, разам з тым забеспячэнне адукацыйнага працэсу, які дазваляе актыўна ўплываць на фарміраванне духоўнай выявы, маральных, эстэтычных каштоўнасцяў навучэнцаў.
Па тэматыцы СНДЛ” былі выдадзены 26 навуковых публікацый, з іх:

- 16 артыкулаў у часопісах і зборніках навуковых артыкулаў:

1 Ковцевич В.Ю. Адметнасці рэалізацыі тэмы кахання ў лірыцы Пімена Панчанкі // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 57-62;

2 Навуменка К. Г., Містычны дэтэктыў «Дзеці гамункулуса» Людмілы Рублеўскай // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 97-101 ;

3 Ніцыеўская К. В. Матыў фобіі ў аповесці Алены Брава «Імя ценю – святло» Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 101-105;

4 Пацягова А. А. Адметнасці стварэння героя-пікара ў ранніх апавяданнях Андрэя Мрыя // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 105-110;

5 Таргонская Г.У. Адметнасці ўвасаблення катэгорыі цялеснасці ў лірыцы Уладзіміра Жылкі // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 124-129;

6 Уніятава К.В. Чалавек і соцыум у аповесці «Зона павышанай радыяцыі» Івана Шамякіна // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 129-133;

7 Арэшка Ю. А. Уплыў выхавання жанчыны на яе асабісты лёс: на прыкладзе рамана Э. Ажэшкі «Апошняе каханне» // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 112-115;

8 Афанасенка К.С. Вайна ў жыцці і лірыцы А. Вярцінскага // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 115-119;

9 Кавалёў А. С. Праблемы выбару і свабоды ў рамане «Любіць ноч – права пацукоў» Ю. Станкевіча // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 152-155;

10 Ковцевич В.Ю. Ваенная паэзія П. Панчанкі: канфлікт «свайго» і «чужога» // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 155-159;

11 Навуменка К.Г. Адметнасці ўвасаблення містычнага пачатку ў малой прозе Л. Рублеўскай // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 172-175;

12 Ніцыеўская К. В. Феномен страху ў аповесці «Дзеці Гамункулуса» Л. Рублеўскай // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 175-178;

13 Прахарэнка Р.А. Трагедыя Чарнобыля ў творах Ю. Станкевіча і І. Пташнікава // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 182-185.

14 Таргонская Г.У. Працэсы перцэптуалізацыі ў лірыцы У. Дубоўкі і іх мастацкая функцыя // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 185-189;

15 Язерская М. С. Навуковае асэнсаванне плыні часу ў сучаснай беларускай хронафантастыцы // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 203-207;

16 Бородин В. А. Першая сусветная вайна ў паказе М. Гарэцкага // Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыі і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.] ; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2021. – С. 32‑38;

- 10 матэрыялаў канферэнцый:

1 Батурина Я. М. Адметнасці рэалізацыі сюжэтнай мадэлі рабінзанады ў беларускай літаратурнай прасторы // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2020» / редкол. : И. А. Старовойтова (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2021. – С. 461-462;

2 Докукин А.Д. Філасофская скіраванасць творчасці Алеся Разанава // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2020» / редкол. : И. А. Старовойтова (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2021. – С. 470;

3 Стома Л. А. Жанчына на вайне: тыпалагічнае падабенства і адметнасць увасаблення ў творах І. Шамякіна і В. Быкава // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2020» / редкол. : И. А. Старовойтова (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2021. – С. 502-503.

4 Короткевич В.А. Каханне на фоне гарадскога пейзажу Леаніда Дранько-Майсюка // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С.48-49

5 Лавринович А.В. Меладраматычныя элементы ў п’есах Алеся Дударава // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С.49-50;

6 Саўкова М. П. Фларальныя вобразы-сімвалы ў інтымнай лірыцы Яўгеніі Янішчыц // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021.– С.58-59;

7 Уніятава К. В. Тэма падзення ў аповесцях «Падзенне» і «Без пакаяння» Івана Шамякіна // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С.61-62;

8 Пімінёнкава Т. В. Вобраз жанчыны-маці ў аповесці Алена Брава «Рай даўно перанаселены» // Дни студенческой науки : материалы XLVІІІ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14-15 мая 2020 года) : в 2 ч. Ч. 2 / ред.коллегия: Р. В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 53;

9 Навуменка К. Р. Міфалагічны хорар  у паэзіі Л. Рублеўскай // Классика и современность в изящной словесности ХIХ– ХХI столетий [Электронный ресурс] : электрон. сб. материалов Междунар. науч.-практ. студен. конф., Брест, 25 февр. 2021 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: С. С. Клундук, И. А. Ворон, О. Н. А. В. Бредихина, канд. филол. наук, доцент каф. бел. лит. Ковальчук, Е. Г. Сальникова ; под общ. ред. Л. В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2021. – Режим доступа: http://lib.brsu.by/node/1861 – С. 176–181.

10 Уніятава К. В. Герой-ахвяра ў творчасці І. Шамякіна 1990-х гадоў (на прыкладзе аповесцей «Без пакаяння» і «Завіхрэнне») // Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч. Да 100-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна: матэрыялы адкрытага навук.-практ. семінара, Рэсп. Беларусь, Мінск, 18 лют. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Т. І  Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 159-164.

Удзельнікі СНДЛ прынялі актыўны ўдзел у L студэнцкай навуковай канферэнцыі “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства” (ГДУ імя Ф. Скарыны, красавік 2021).
Студэнты і магістранты СНДЛ прынялі актыўны ўдзел у навуковых канферэнцыях:

1 Адкрыты навукова-практычны семінар “Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч”. Да 100-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна. Мінск, БДУ, 18 лютага 2021 г. ;

2 Международная научно-практическая студенческая конференция, Брест, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 25 февраля 2021 г. ;

3 Международная научная конференция “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час” (г. Гомель, 21 мая 2021 г.).

Асноўныя вынікі навукова-вучэбнай лабараторыі “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах” за 2020 год

Былі выдадзены наступныя студэнцкія навуковыя публікацыі:

- артыкулы:

Докукин А.Д. Хрысціянскія вобразы і матывы ў творах Алеся Разанава // Рэгіянальнае, нацыянальнае, агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: навуковае выданне / П. І. Навуменка [і інш.]. – Мінск : ЮНІПАК, 2020. – С. 241-246;

Докукин А.Д. Паэт і паэзія ў асэнсаванні Алеся Разанава // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 34-39;

Докукин А.Д. Да пытання аб мастацкім метадзе Алеся Разанава // Białorutenistyka Białostocka : Т. 12 / Uniwersytet w Białymstoku ; Redaktor H. Twaranowicz. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020 – S. 443-456.

Дедкова А.С. Спецыфіка сатырычнай і гумарыстычнай жанравай формы ў творах Ніла Гілевіча // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 44-48

Каменюкова В. А. Адметнасці выкарыстання блізнечных міфаў у рамане В. Іпатавай «Залатая жрыца Ашвінаў» // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 66-69

Каменюкова О.Н. Спецыфіка рэалізацыі феномена двайніцтва ў рамане Л. Дайнекі “Той, каго ўдарылі па шчацэ” // Рэгіянальнае, нацыянальнае, агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: навуковае выданне / П. І. Навуменка [і інш.]. – Мінск : ЮНІПАК, 2020. – С. 241-246.

Потягова О.И. Герой Пікара ў творчай інтэрпрэтацыі У.Караткевіча // Рэгіянальнае, нацыянальнае, агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: навуковае выданне / П. І. Навуменка [і інш.]. – Мінск : ЮНІПАК, 2020. – С. 241-246.

Батурына Я. М. Аповесць «Гіперновы Рабінзон» С. Мінскевіча як узор касмічнай рабінзанады // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 19-25.

Напреенко В. В. Ідэйна-мастацкія асаблівасці рамана «Возера радасці» В. Марціновіча // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 78-82

Нициевская К. В. Адметнасці жанру твора «Заўсёды светла каля турэмных муроў» Уладзіміра Сакалова // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 82-86

Прохоренко М. А. Магічныя метамарфозы ў творах Я. Баршчэўскага // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 87-90

Стома Л. А. Вытокі гераічнага ў жанчыне (на прыкладзе твораў Васіля Быкава) // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 102-108

Таргонская А. В. Модусы перцэпцыi ў лiрыцы М. Багдановiча // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 108-112

Щербатая А. А. Адметнасць увасаблення айчыннай гісторыі ў п’есе А. Дударава «Палачанка» // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 125-130

Батурина Я. Н. Прыкметы жывёльнай рабінзанады ў прозе А. Наварыча і К. Цвіркі // Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 98-101.

Каменюкова О. Н. Адметнасці падваення мастацкага свету ў рамане Л. Шчэрбы «Урб@н.м: адзін дзень не майго жыцця» // Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 122-125.

Нициевская К. В. Дэтэктыў-трылер «Сапежынскі прывід» Тэафіліі Сабоцкай: адметнасці жанру // Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 138-142.

Таргонская А.В. Чалавечае цела як аб’ект мастацкай рэфлексіі ў лірыцы М. Багдановіча // Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 159-162.

Каменюкова О.О. Феномен двайніцтва і формы яго выяўлення ў сучаснай беларускай прозе // Сборник статей лауреатов и авторов научных работ, получивших первую категорию (НИРС 2019). – Минск, 2020. – С. 536-539.

Шукалович А.П. Ваенная проза Максіма Гарэцкага ў сусветным літаратурным кантэксце // Сборник статей лауреатов и авторов научных работ, получивших первую категорию (НИРС 2019). – Минск, 2020. – С. 572-573;

-         матэрыялы канферэнцый:

Докукин А.Д. Спецыфіка асэнсавання творчасці Алеся Разанава айчынным літаратуразнаўствам // От идеи – к инновации = From idea to innovation : материалы XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г. В 4 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. – С. 204–206;

Нициевская К.В. Катэгорыя страху ў навеле Адама Глобуса “Ліхтуга” // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 80 – 83.

Науменко К.Г., Міфалагічнае дапушчэнне як тэкстаўтваральны элемент у прозе Л. Рублеўскай // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 77 – 80;

Кузьмич А.А. Праблема самаідэнтыфікацыі жанчыны і канцэпт цялеснасці ў рамане А. Брава “Менада і яе сатыры” // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 44 – 47;

Короткевич В.А. “Гарадскі эксперымент” Максіма Багдановіча // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 41 – 44;

Батурина Я.М. Элементы гістарычнай рабінзанады ў мастацкай інтэрпрэтацыі Л. Рублеўскай і А. Асіпенкі // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 11 – 15;

Арешко Ю.А. Адлюстраванне жыцця збяднелага сялянства ў аповесці “Нізіны” // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 7 – 11;

Докукин А.Д. Успрыняцце творчасці А. Разанава чытачом-школьнікам // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 7 – 11;

-         зборнікі тэзісаў:

Бородин В. А., М. Гарэцкі як пісьменнік «страчанага пакалення» // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С.31-32

Рубанова А. Ю. Духоўны свет жанчыны ў паэзіі Р. Баравіковай // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С.35.

Дедкова А. С. Гумар у паэзіі Ніла Гілевіча // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С.36-37.

Дрывайло А. В., Жаночыя вобразы ў творчасці П. Броўкі і А. Куляшова // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 37-38.

Кавалёў А. С. Ідэйна-мастацкія асаблівасці аповесці «Апладненне ёлупа» Ю. Станкевіча // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 39-40

Науменко К. Г. Рэальны і фантастычны пачаткі ў рамане «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега» Л. Рублеўскай // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 43

Напреенко В. В. «Раман-гульня» «Ноч» В. Марціновіча як узор мастацкай футуралогіі // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 44

Цапалава А. Д. Мастацкае адлюстраванне калектывізацыі ў «Палескай хроніцы» Івана Мележа // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 50-51

Щербатая А. А. П’еса А. Дударава «Палачанка» як гістарычная драма // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 52.

Езерская М. С. Раман «Мова» В. Марціновіча як узор сучаснай беларускай футуралогіі // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 52-53. 

Студэнты і магістранты прынялі ўдзел у наступных канферэнцыях:

1. От идеи – к инновации = From idea to innovation: Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г.

2. Міжнародная навуковыя чытанні, прысвечаных памяці Івана Навуменкі “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах” (8 – 9 кастрычніка 2020 года).

3. Міжнародная канферэнцыя «Слов’янські літератури у світлі ХХІ ст.» (16-17 кастрычніка (дыстанцыйна), г. Луцк, Україна).

Па выніках Рэспубліканскага конкурса студэнцкіх навуковых работ, прадстаўленыя на ім даследаванні студэнтаў, падрыхтаваныя пад кіраўніцтвам выкладчыкаў кафедры беларускай літаратары, былі адзначаны наступным чынам:

Каменюкова В. А. “Феномен двайніцтва і формы яго выяўлення ў сучаснай беларускай прозе” – лаўрэат;

Шукаловіч  “Ваенная проза М. Гарэцкага ў сусветным літаратурным кантэксце” – 1 месца.

Канаваленка А.В., Дакукін А.Д.  узнагароджаны Саветам спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Падрыхтаваны 3 конкурсныя работы на Рэспубліканскі конкурс студэнцкіх навуковых работ:

1. Батурына Я. М. “Адметнасці рэалізацыі сюжэтнай мадэлі рабінзанады ў беларускай літаратурнай прасторы»;

2. Дакукін А.Д. “Філасофская скіраванасць творчасці Алеся Разанава”

3. Стома Л.А. “Жанчына на вайне: тыпалагічане падабенства і адметнасць увасаблення ў творах І.Шамякіна і В. Быкава”

 Вынікі дзейнасці ўкаранёны ў вучэбны працэс (згодна з  трыма актамі  ўкаранення  ад 12.10.2020).

 

У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

Подробнее: Вынікі работы СНДЛ

Подкатегории

2011 Воспитательная работа. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates