Навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя

СНДЛ «Навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя»

 

Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Францыска Скарыны”

                                                                                                                                                                  
Філалагічны факультэт

 

 

Навуковы кіраўнік:   д.ф.н., прафесар В.С. Новак.

Палажэнне № п-1/10.44 от 14.01.2020

 


Кафедра:    Рускай і сусветнай літаратуры                                                       

Кантакты:  тэл. 8(0232) 51-21-48

E-mail:

                                                  

      rlchai*gsu.by;   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Вядучымі кірункамі даследаванняў лабараторыі з’яўляюцца:

 1) Даследаванне асобных жанраў беларускага фальклору на аўтэнтычным матэрыяле;

2) Даследаванне рэгіянальна-лакальнай спецыфікі фальклору Гомельшчыны;

3) Даследаванне фальклорных традыцый Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа;

4) Вывучэнне беларускага фальклору і міфалогіі ў агульнаславянскім кантэксце.

 

Вынікі працы

У лабараторыі захоўваюцца аудыё-, фона- і відэатэка экспедыцыйных запісаў, якія штогод папаўняюцца новымі матэрыяламі.

Штогод пад кіраўніцтвам выкладчыкаў кафедры праводзяцца фальклорныя экспедыцыі па розных рэгіёнах Беларусі з мэтай збору фальклорна-этнаграфічныя і міфалагічныя матэрыялаў. Падчас экспедыцый і індывідуальна ў сваіх мясцовасцях студэнты 1 курса філалагічнага і завочнага факультэтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” запісваюць фактычныя звесткі па прыкметах і павер’ях, абрадах і звычаях, міфалагічных уяўленнях, празаічных і малых фальклорных жанрах. Сабраныя матэрыялы здадзены для захавання ў архіў навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі і з’яўляецца важнай крыніцай падрыхтоўкі фальклорна-этнаграфічных выданняў.

Студэнты ўніверсітэта прымаюць актыўны  ўдзел у выкананні навуковых тэм кафедры, выступаюць з дакладамі і паведамленнямі на  навуковых канферэнцыях, ажыццяўляюць публікацыйную дзейнасць.

У межах дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі штогод праводзяцца сцэнізацыі народных свят: “Вяселле”, “Каляды”, “Гуканне вясны”, “Купалле на Гомельшчыне”, “Народная гумарына”, “Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі” і інш.

  

За апошнія гады былі выдадзены наступныя кнігі:

1. Народная духоўная культура Брагіншчыны: фальклорна-этнагр. зб. / склад.: В.С. Новак, У.І. Коваль / навук. рэцэнзенты: А.У. Марозаў, А.С. Ліс. – Гомель: Белдрук, 2007. – 240 с.: іл.

2. Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца: В.С. Новак. – Гомель : Сож, 2007. – 472 с.

3. Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна / укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца: В.С. Новак. – Гомель: ААТ “Полеспечать”, 2007. – 456 с.

4. Жаўруковая песня Радзімы: народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю: манаграфія / ГДУ імя Ф.Скарыны; пад агульнай рэдакцыяй В.С. Новак. – Гомель: Сож, 2008. – 424 с.

5. Зямля чароўная дабра: Добрушскі край: гісторыя і сучаснасць / Пад агульнай рэдакцыяй А.А. Станкевіч. – Гомель: ААТ «Полеспечать», 2008. – 280 с.

6. Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобінскі край: мінулае і сучаснасць / пад агульнай рэдакцыяй В.С. Новак, А.А. Станкевіч. – Гомель: ААТ “Палесдрук”, 2009. – 544 с.

7. Хойнікшчыны спеўная душа : народная культура Хойніцкага краю: фальклорна-этнагр. зб. / пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – 303 с.: іл.

8. Чачэршчына, нам дадзеная лёсам… Мінулае і сучаснасць Чачэрскага краю: Гісторыка-культурны і фальклорна-этнаграфічны зборнік, прысвечаны 850-годдзю Чачэрска / Пад агульнай рэдакцыяй У.І. Коваля, В.С. Новак. –Гомель: ААТ “Полеспечать”, 2010. – 300 с.

9. Нясвіжскага краю напеў векавы : народная духоўная культура Нясвіжчыны / пад агул. рэд. В. С. Новак (гал. рэд.), В. К. Шынкарэнка, А. А. Кастрыцы, С. А. Вяргеенка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Нясвіж : Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. – 272 с. : іл.

10. Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельскай вобласці) / аўтары-ўкладальнікі Новак В.С., Шынкарэнка В.К., Кастрыца А.А., Воінава А.М., Вяргеенка С.А., Палуян А.М., Партнова-Шахоўская А.У. – Гомель: Барк, 2013. – 380 с.;

11. Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы : Народная духоўная культура Лагойшчыны : у 3 кн. / пад агул. рэд. В.С. Новак (гал. рэд.), А.А. Кастрыцы, С.А. Вяргеенка, В.К. Шынкарэнка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т. імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013.

12. Гаючае слова роднай зямлі (беларускія лекавыя замовы). Фальклорна-этнаграфічны зборнік / аўтар уступнага артыкула, аўтар-укладальнік Вяргеенка С. А.– Гомель: Барк, 2013. – 340 с.

13. Глыбоччыны духоўнасці глыбіні : Народная духоўная культура Глыбоцкага раёна / аўт. кал.: В.С. Новак [і інш.] ; пад агул рэд. В.С. Новак. – Мінск : БЕЛТА, 2014. – 304 с. : іл.

14. Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна : фальклор.-этнагр. зб. / пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 303 с. : іл.

15. Сусвет і прыродныя стыхіі ў міфалагічнай традыцыі беларусаў / аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 85 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”)

16. Ніжэйшая міфалогія беларусаў у сучасных запісах / аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 98 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”)

17. Жыццё і побыт беларусаў у прыкметах і павер’ях / аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 142 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”)

18. На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул.

рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с.

МЭТЫ І ЗАДАЧЫ НВФЛ


ВЫНІКІ РАБОТЫ НВФЛ


НАВІНЫ НВФЛ


 

2011 Научно-учебная фольклорная лаборатория . Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates