Секцыя ХLIX студэнцкай навуковай канферэнцыі “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства” “Фалькларыстыка”.

У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра рускай і сусветнай літаратуры і навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя арганізавала пасяджэнне секцыі канферэнцыі “Фалькларыстыка”.

 


Усе ўдзельнікі навуковага пасяджэння прымаюць актыўны ўдзел у НВФЛ і на канферэнцыі паказалі ў дакладах вынікі сваіх навуковых даследаванняў. Студэнты захоплена распавядалі пра ўласныя назіранні над фальклорным матэрыялам.

Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.

У пасяджэнні прынялі ўдзел:

1 Пімінёнкава Таццяна Валер’еўна, студэнтка групы БФ -11 “Міфалагічныя ўяўленні жыхароў в.Аляксееўка Брагінскага раёна”. Навуковы кіраўнік – д.ф.н., праф. Новак В.С.

У дакладзе на аўтэнтычным матэрыяле, запісаным аўтарам у роднай вёсцы Аляксееўка, раскрываюцца асаблівасці міфалагічнага светапогляду жыхароў, звязаныя з касмаганічнымі, астральнымі, каляндарнымі і біблейскімі міфамі.

2 Саўкова Марыя Пятроўка, студэнтка групы БФ-11 “Традыцыі вясельнай абраднасці  (на матэрыяле фальклору Рагачоўскага раёна). Навуковы кіраўнік – д.ф.н., праф. Новак В.С.

У дакладзе на аснове ўласна запісаных звестак пра вясельныя абрады і звычаі раскрываюцца мясцовыя асаблівасці асноўных абрадавых этапаў вясельнай абраднасці аднаго з раёнаў Гомельскай вобласці – Рагачоўскага раёна.

3 Пархоменка Яўген Міхайлавіч, студэнт групы БФ-31 “Мясцовыя асаблівасці абраду пахавання стралы ў в. Пералёўка Веткаўскага раёна”. Навуковы кіраўнік – д.ф.н., праф. Новак В.С. У  дакладзе распавядаецца пра адметнасці надзвычай цікавага і адметнага абраду Веткаўшчыны. Аўтар прапануе ўласныя назіранні.

4 Дрывайла Аляксандра Уладзіміраўна, студэнтка групы БФ-21 “Лакальныя асаблівасці пахавальнай абраднасці Чачэрскага раёна”. Навуковы кіраўнік – д.ф.н., праф. Новак В.С. Даклад прысвечаны выяўленню асаблівасцей пахавальнай абраднасці Чачэрскага раёна Гомельскай вобласці.

5 Напрэенка Вікторыя Віктараўна, студэнтка групы  БФ-21 “Замоўная традыцыя маёй мясцовасці (на матэрыяле фальклору Чачэрскага раёна)”. Навуковы кіраўнік – д.ф.н., праф. Новак В.С. Даклад расказвае пра замовы, выяўленыя аўтарам у вёсках Чачэрскага раёна.

 

 

 

2011 Секцыя ХLIX студэнцкай навуковай канферэнцыі “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства” “Фалькларыстыка”.. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates