Курсы польскай мовы

З кастрычніка 2002 года на філалагічным факультэце пры кафедры беларускай мовы плённа працуюць двухгадовыя курсы польскай мовы для студэнтаў і дарослых, пасля якіх паспяховыя слухачы атрымліваюць ад Польскага інстытута ў Мінску пасведчанні аб іх заканчэнні на дзвюх мовах - беларускай і польскай, а пасля кожнага навучальнага года некаторыя самыя старанныя слухачы - выкладчыкі і студэнты - выязджаюць на моўныя вакацыйныя стажыроўкі ў шматлікія моладзевыя летнія адукацыйныя школы Рэчы Паспалітай, працягваючы старыя традыцыі асветніцкіх вандровак славутых нашых землякоў…Геаграфіі нашых падарожжаў можна па-добраму пазайздросціць: гэта Варшава і Люблін, Жэшув і Цешын, Кракаў і Седльцы, гэта бурштынавае ўзбярэжжа Балтыйскага мора, снежныя капелюшы сівых Татраў і блакітныя люстэркі казачных Мазурскіх азёраў… А лепш не зайздросціць, а проста далучыцца да грона аматараў пальшчызны, калі, канешне, у Вашай душы жывуць матывы нашай агульнай старадаўняй гісторыі з краінай абодвух народаў, калі ёсць ахвота навучыцца чамусьці новаму і карыснаму, каб урэшце адчуць магутныя, глыбінныя агульнаславянскія карані і нашай гістарычнай мовы - мовы беларускай. Акрамя таго, курсы польскай мовы дзіўным чынам збліжаюць нашых выкладчыкаў і студэнтаў, якія становяцца сапраўднымі сябрамі-аднадумцамі на доўгія гады і па старой звычцы вітаюцца паміж сабой.Акрыленыя выпускнікі курсаў польскай мовы пасля заканчэння нашага ўніверсітэта паспяхова працягваюць вучобу ў прыватных і дзяржаўных польскіх ВНУ: у Беластоцкім універсітэце на спецыяльнасці "Культуразнаўчая педагогіка", у Варшаўскім універсітэце на паланістыцы, у Кракаўскім вышэйшым эканамічным універсітэце на спецыяльнасці "Міжнародныя зносіны". Многія з іх працуюць па сумяшчальніцтву перакладчыкамі ў гомельскіх гандлёвых і вытворчых фірмах або на сумесных беларуска-польскіх прадпрыемствах, куды прыйшлі калісьці нявопытнымі маладымі спецыялістамі, а цяпер высока цэняцца сваімі працадаўцамі за дадатковыя набытыя веды. Сярод выпускнікоў курсаў - вядомыя маладыя перспектыўныя выкладчыкі нашага ўніверсітэта: Аляксандр Грахоцкі, Алена Купо, Наталля Сіротка, Віталіна Сідоранка, Павел Чэчат, Вольга Лідзянкова,Таццяна Пратапопава.

 

 

Грунтоўнасць навучання польскай мове абумоўліваецца вялікай матываванасцю саміх слухачоў, якіх не трэба змушаць да вучобы, запужваць залікамі і экзаменамі: іх тут проста няма! Агромністую ролю адыгрывае і матэрыяльная база польскай лабараторыі. Па сведчаннях шматлікіх замежных гасцей (а сярод іх быў у нас у маі мінулага года і пасол Лешак Шарэпка) далёка не кожны лінгвістычны клас у Польшчы мае столькі сучаснай дыдактычнай літаратуры і тэхнічных сродкаў навучання, як наша працоўня.

 

 

На занятках па польскай мове заўсёды пануе добразычлівасць, узаемападтрымка, павага і здаровы гумар. Спецыяльна распрацаваныя для нас (як для замежцаў) польскія падручнікі прадугледжваюць інтэрактыўную работу ў 3-4-асабовых зменных групах, што стварае выключныя ўмовы для раскрыцця асобасных якасцей слухачоў, садзейнічае вызваленню творчага патэнцыялу кожнага з іх, дазваляе зламаць разнастайныя комплексы ў авалоданні навыкамі маўлення.

 

 

І, нарэшце, самае галоўнае: набор на курсы адбываецца раз на два гады і працягваецца з мая па верасень. За гэты прамежак часу звычайна запісваецца 70-80 чалавек, але 1 кастрычніка на першыя заняткі прыходзіць 30-40. Гэтыя лічбы сведчаць пра вялікую цікавасць да курсаў, якія могуць канкурыраваць па сваёй папулярнасі нават з асобнымі спецыяльнасцямі. Думаецца, недалёка той час, калі на філалагічным факультэце адкрыецца дадатковая спецыялізацыя для філолагаў або будзе ўведзены агульнаўніверсітэцкі спецкурс, дзе польскую мову змогуць вывучаць студэнты ўсіх спецыяльнасцей, рэалізуючы прынцып выбару прадметаў навучання ў кантэксце дэмакратычных каштоўнасцей еўрапейскай адукацыі. Менавіта такія перспектывы развіцця курсаў уяўляюцца нам сёння.

 

  

 

 

 

2011 Курсы польскай мовы. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates