Тэматыка работы СНДЛ

Вядучымі кірункамі даследаванняў лабараторыі з’яўляюцца:

  1. Удзел студэнтаў у палявых экспедыцыях, калектыўных і індывідуальных, на тэрыторыі Гомельскай вобласці і іншых рэгіёнаў Беларусі з мэтай збору фальклорна-этнаграфічных і міфалагічных матэрыялаў і ўзбагачэння фальклорнага архіва лабараторыі.
  2. Даследаванне мясцовай спецыфікі фальклору Гомельшчыны.
  3. Даследаванне народнай міфалогіі беларусаў.
  4. Даследаванне праблемы ўзаемадзеяння фальклорных традыцый Гомельска-Бранскага памежжа.

5. Удзел студэнтаў і магістрантаў у выкананні гранта Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь на 2020 год “Фальклорна-этнаграфічныя традыцыі Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Жлобінскага, Брагінскага і Чачэрскага раёнаў). Выканаўцы гранта: Глузд Васіліна Іванаўна (магістрант), Дрывайла А.У., (студэнтка), Напрэенка В.В. (студэнтка).

Навіны НВФЛ

19 красавіка ўдзельнікі лабараторыі прымалі ўдзел у пасяджэнні фальклорнай секцыі LІ студэнцкай навуковай канферэнцыі "Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства". Студэнтамі 1 курса былі падрыхтаваны цікавыя даклады на аўтэнтычным матэрыяле, запісаным студэнтамі ў сваіх мясцовасцях. Даклады былі цікавымі, змястоўнымі.Кіраўніцтва секцыяй ажыццяўлялі В. С. Новак і Т. В. Пімінёнкава.  Слухачы задавалі пытанні, далучаліся да асэнсавання праблем вывучэння рэгіянальна-лакальных асаблівасцей фальклору Гомельшчыны.

IMG-d6bb8ea80f86ebacae41ac864a1a546f-V

 

IMG-e84ae2173c3456d77b13120648711939-V

 

IMG-54c80c5f48e62d89ae80e59c0f8524ce-V

 

IMG-81dffcc5ad7bc04cc00d91a7da514ad9-V

 

IMG-5d01b1a9061ff8dca30ab1d5e4e2a843-V

 

IMG-ade0f6a2616eb179c156f785f6d2f5bd-V

 

IMG-c18329e696e6e1ea6fab44240efde432-V

 

IMG-b281b7135206cdd246a093f9df368dde-V

 

IMG-eed9878c66929e7b38bd473c4e953b18-V

 

IMG-8375d5ff79d2ce514487e5804fd19cab-V

 

IMG-9cb5848f12844626a9403baf57b82220-V

 
Падведзены вынікі
ХХVIII Рэспубліканскага конкурса навуковых работ студэнтаў 2021
 

Навуковая работа ўдзельніцы лабараторыі атрымала  1 катэгорыю:

 

 

Пімінёнкава Таццяна Валер'еўна, студэнтка 3 курса. Навуковая работа “Фальклорна-этнаграфічная спадчына Брагінскага раёна Гомельскай вобласці”. Навуковы кіраўнік  Новак Валянціна Станіславаўна, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры рускай і сусветнай літаратуры, прафесар

 


 

Віншуем пераможцаў і іх навуковых кіраўнікаў!

Падрабязней з вынікамі можна пазнаёміцца на сайце  sws.bsu.by                                                     
 
 
 
18 февраля 2022 г. профессор кафедры русской и мировой литературы Новак В. С. и работники Славянской библиотеки познакомили студентов 3 курса специальности "Автоматизированные системы обработки информации" с обрядами и обычаями белорусов. Студентам была показана презентация по материалам всех мероприятий, которые были проведены в библиотеке в рамках "Абрады славянскага люду" студентами разных факультетов ГГУ имени Ф. Скорины.

IMG-329645022ba16619722a91dd746873e5-V

 

IMG-2d7c65b5468f45e2c544080013efec47-V


Убачыла свет чарговая кніга з серыі “Мая малая радзіма”, прысвечаная традыцыйнай народнай культуры беларусаў Брагіншчыны – “Зямля ў сонечных далонях” (аўтары-ўкладальнікі В.С. Новак, У.І. Коваль,А.А. Кастрыца, В.К. Шынкарэнка, Т. М. Дубяк і інш.). Традыцыі і абрады, прыкметы і павер’і, замовы і міфалагічныя апавяданні, зафіксаваныя падчас палявых экспедыцый, расповеды пра знакамітых людзей Брагіншчыны і яе гістарычны лёс, расказаныя ўраджэнцамі раёна, а таксама літаратурная і гістарычная спадчына, моўныя даследаванні знайшлі сваё адлюстраванне на старонках кнігі. Аўтары артыкулаў, змешчаных на старонках гэтага комплекснага выдання, унеслі вялікі ўклад у справу захавання і папулярызацыі народнай культуры. І гэта невыпадкова, паколькі ёсць у чалавека такая місія – любіць Радзіму і народ.

У стварэнні сапраўднай энцыклапедыі духоўнага жыцця Гомельшчыны прынялі ўдзел актыўныя наведвальнікі нашай лабараторыі, сярод іх Таццяна Піміненкава.

Падбрабязна пра выданне.

 
З 15 сакавіка па 15 мая 2021 на філалагічным факультэце Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны праходзіў Міжнародны студэнцкі конкурс на лепшую навуковую работу. На конкурс было прапанавана каля 50 навуковых работ студэнтаў і магістрантаў вну Беларусі, Расіі, Украіны. Кожная з работа з’яўлялася вынікам цікавых і актуальных навуковых даследаванняў студэнтаў. Студэнцкія навуковыя работы размяркоўваліся па накірунках: Мовазнаўства, Літаратуразнаўства, Фальклор і этнаграфія.

Студэнтка 2 курса філалагічнага факультэта (група БФ-21) ГДУ імя Ф. Скарыны і ўдзельнік студэнцкай навукова-даследчай фальклорнай лабараторыі Таццяна Пімінёнкава стала пераможцам у накірунку Фальклор і этнаграфія.

Навуковая работа Таццяны "КАЛЯДНА-НАВАГОДНІЯ АБРАДЫ МАЛОЙ РАДЗІМЫ (НА АСНОВЕ ФАЛЬКЛОРНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ ВЁСАК АЛЯКСЕЕЎКА І  КРЫЎЧА БРАГІНСКАГА РАЁНА ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ )" была вылучана кампетэнтным журы конкурсу на 1 месца. 

Навуковае вывучэнне фальклору родных мясцін не ўпершыню прыцягвае ўвагу Таццяны. Яна з'яўляецца аўтарам некалькіх работ, прысвечаных духоўнай культуры малой радзімы і пастаянным удзельнікам Рэспубліканскіх і Міжнародных навуковых канферэнцый.

Разам з тым Таццяна актыўна ўдзельнічае ў грамадскім жыцці ўніверсітэта. З'яўляецца старастай групы і прымае ўдзел у шматлікіх мерапрыемствах, якія ладзяцца на факультэце.

Жадаем Таццяне поспехаў і новых навуковых дасягненняў!

IMG-20210519-092236

 

IMG-20210519-092245

 

IMG-20210519-092246

 

 

 

 

 

28-29 апреля 2021 года на базе  Московского государственного лингвистического  университета состоялась I Научно-практическая студенческая конференция «Актуальные проблемы современной лингвистики», посвящённая 60-летию первого полёта в космос. В работе конференции приняли активное участие студенты и магистранты филологического факультета, выполняющие научные работы по кафедре русской и мировой литературы.

Выражаем благодарность участнице СНИЛ «Навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя », выступившей на конференции со следующими докладами

Пиминёнковой Татьяне Валерьевне

Доклад "Особенности празднования Коляд (Рождества) в деревнях Алексеевка и Кривча Брагинского района Гомельской области Беларуси"

Научный руководитель – Новак Валентина Станиславовна, ГГУ им Ф.Скорины, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской и мировой литературы

1

 

 

 

IMG-33f3aa4bc0e06f831ecc0b7cf9930b95-V

 

IMG-451a97740de1f366675973a74f1ef400-V

 

IMG-ad34b465229998a3157d581b85893df7-V

В работе конференции принимали участие учёные из России, Беларуси, Болгарии, Польши и Туниса. Чтение докладов сопровождалось обсуждением и заинтересованным обменом мнениями, что, безусловно, стало ценным опытом для начинающих исследователей. Участие в конференции международного уровня стало возможным благодаря договору о сотрудничестве, заключённому между Московским государственным лингвистическим университетом и Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины. 

 

 

 

 

IMG-fc7741293c7fdd40202212b5bcfcb1f5-V

14 красавіка 2021 года ўдзельнікі лабараторыі прынялі адбылося ўдзел у пасяджэнні секцыі “Фалькларыстыка” L студэнцкай навуковай канферэнцыі "Дні стдэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства", што адбываецца традыцыйна на філалагічным факультэце ГДУ імя Ф.Скарыны. Удзельнікамі секцыйнага пасяджэння з’яўляліся не толькі студэнты спецыяльнасцей  “Беларуская філалогія”, “Руская  філалогія”, але і студэнты групы А-11 факультэта замежных моў.

Кіраўніцтва секцыяй ажыццяўлялі прафесар, д.ф.н. Новак В.С. і студэнтка 3 курса Аляксандра Дрывайла. Сярод дакладаў, з якімі выступілі студэнты, прыемнае ўражанне пакінулі  “Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі в. Бабічы Чачэрскага раёна”, “Образ домового в английской и белорусской традиционной культуре”, “Асаблівасці святкавання Каляд у вёсках Аляксееўка і Крыўча Брагінскага раёна Гомельскай вобласці” і інш. Студэнты групы БФ-11, перад якімі выступалі ўдзельнікі студэнцкай навуковай канферэнцыі, адзначылі, што ім было  цікава, а інфармацыя пра міфы, абрады і звычаі ўсходнеславянскіх  і англійскага народаў надзвычай карыснай.

IMG-0a11ceeb4405c51f110f6df21793df09-V

 

IMG-0c858e9eab804c1f3c5c0ad33778d891-V

 

IMG-0ea11f91ed093efd6360d869cee530a6-V

 

IMG-3b17042ef86735dbe3777d4e74af43a7-V

 

IMG-6bf835cc62f791fdb1dfa1c3da85db0f-V

 

IMG-7f38137bd799d032f209cf2b5cde30d6-V

 

IMG-55b357ae490d3c491ee91776caee4f90-V

 

IMG-59df032089cdf1a531902b409459fb51-V

 

IMG-054275f03cd3e7fd07b8cdaff3a28819-V

 

IMG-900566f03c40f101cdcbc422cb16ed4d-V

 

IMG-a5b734703a9da2d969c087fda20103f3-V

 

IMG-d35055001caba8752eee7833e6c29ee0-V

 

IMG-dee0eea398c811f3f59aaef732d2a9d9-V

 

 

 

22 октября 2020 г. участники СНИЛ выступили в Славянской библиотеке в рамках проведения ежегодных встреч "Абрады славянскага люду". 

В читальном зале Славянской библиотеки состоялась настоящая свадьба – фольклорное мероприятие из цикла «Абрады славянскага люду». Организатором и руководителем выступил филологический факультет ГГУ имени Ф. Скорины. Участниками обряда стали студенты геолого-географического и филологического факультетов Гомельского госуниверситета.
В театрализованной постановке ребята показали гостям некоторые досвадебные традиции, которые существовали и существуют до сих пор на Гомельщине: сватовство, выпечка каравая и т.д. Ведущие рассказали об интересных моментах свадебных обрядов Гомельского Полесья, и отметили, что наблюдается тенденция к их возрождению. Постановка сопровождалась живой музыкой, песнями, танцами. В конце мероприятия к присутствующим обратилась почетная гостья – Вера Савельевна Генаш – племянница известного белорусского писателя Ивана Мележа, экс-преподаватель филфака. Она поблагодарила организаторов и участников за такое яркое и веселое представление и пожелала «молодым» здоровья и настоящей любви. 

Мероприятие организовали и провели преподаватели и студенты филологического факультета Скоринского государственного университета: доктор филологических наук, профессор русской и мировой литературы Валентина Станиславовна Новак, кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусского языка Светлана Анатольевна Вергеенко и студентка 3 курса Александр Дрывайло.

Подробнее про мероприятие

 

1

 

  2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

11


13

 

14

 

15

 


 


 


 


 


 

 

 

У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра рускай і сусветнай літаратуры і навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя арганізавала пасяджэнне секцыі канферэнцыі “Фалькларыстыка”. Усе ўдзельнікі навуковага пасяджэння прымаюць актыўны ўдзел у НВФЛ і на канферэнцыі паказалі ў дакладах вынікі сваіх навуковых даследаванняў. Студэнты захоплена распавядалі пра ўласныя назіранні над фальклорным матэрыялам.

Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.


 

Студэнтка групы БФ-21 Дрывайла А.У. прадставіла матэрыялы даклада па вясельнай абраднасці ў вёсках Чамярысы і Хракавічы Брагінскага раёна для ўдзелу ў канферэнцыі “VII Международная культурно-просветительская программа “Славянские встречи”” (9-10 снежня 2019 года) (для студэнтаў назва канферэнцыі –  «Шаг в науку: проблемы, поиски, решения»), а таксама Дрывайла А.У.  прыняла ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Святло Скарынавых ідэй”, прысвечанай 95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі, падрыхтавала даклад “Тапаніміка аграгарадка Чамярысы Брагінскага раёна”.


25 кастрычніка 2019 года студэнты як члены навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі прынялі ўдзел у ІНТЭРНЭТ-ЛАБАРАТОРЫІ “Онлайн-респондент и его социолингвистический портрет: Российско-белорусский этнолингвистический полюс: Брянск – Гомель / Витебск / Могилёв”. У межах правядзення тэхналагічнай пляцоўкі “Особенности проведения масленичного обряда на территории восточнославянского пограничья” студэнтамі быў прадэманстраваны фрагмент святкавання Масленіцы на тэрыторыі Гомельшчыны. У якасці рэспандэнта была запрошана жыхарка г. Гомеля Майсеенка Любоў Барысаўна,1946 г.н., ураджэнка в. Рафалаў Брагінскага раёна, якая доўгі час пражывала ў в. Рудня Жураўлёва Брагінскага раёна


17 красавіка 2019 г. на філалагічным факультэце паспяхова прайшло пасяджэнне секцыі “Фалькларыстыка” штогадовай студэнцкай навуковай канферэнцыі, удзел у падрыхтоўцы якой прынялі прафесар кафедры рускай і сусветнай літаратуры Новак В.С., аспірант ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры” Яніна Гулевіч і  студэнты філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф. Скарыны. Было заяўлена 10 дакладчыкаў, сярод якіх былі студэнты 1, 2 і 4 курсаў нашага факультэта, а таксама магістрант факультэта замежных моў. Усе будучыя навукоўцы падрыхтавалі свае даклады  добрасумленна і з натхненнем прадставілі іх аўдыторыі.

 

Прысутныя слухалі з зацікаўленасцю і задавалі шмат пытанняў. Тэматыка дакладаў была разнастайная. Дзякуючы магістранту  факультэта замежных моў Шыдлоўскай Вользе, цікава было даведацца, пра семантыку колераў  ва ўсходнеславянскай і англамоўнай культурах. Студэнтка Чыкізава Таццяна з захапленнем прадэманстравала сувязь фальклору з творчасцю А.С. Пушкіна. Увагу аўдыторыі выклікалі таксама даклады Напрэенка Вікторыі і Дрывайла Аляксандры пра вясельную абраднасць Чачэрскага і Брагінскага раёнаў.  Пра этапы радзінна-хрэсьбіннага абраду і традыцыйныя народныя элементы, што захоўваюцца і сёння ў святкаванні  хрэсьбін дазналіся з даследавання, падрыхтаванага студэнткай другога курса Шчалкун Маргарытай на аснове уласных палявых запісаў, зробленых падчас фальклорнай практыкі на тэрыторыі Брагінскага  раёна. Не менш цікавым было і выступленне Шчарбатай Ангеліны па радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Акцябрскага раёна. Арыгінальным атрымаўся даклад і ў студэнткі Дзядковай Алесі пра ўнікальны абрад “пераносу свячы”  на Чачэршчыне. Усе студэнты ажывіліся і і актыўна абмяркоўвалі творчы даклад Ніцыеўскай Катрын  пра асаблівасці міфалагічнага светапогляду жыхароў Буда-Кашалёўскага раёна. Аўдыторыя была ўзрушана і зацікаўлена звесткамі інфармантаў  пра ведзьмакоў і міфалагічнымі апавяданнямі пра нячыстую сілу.

Пасяджэнне атрымалася “жывое” і вельмі змястоўнае. Хочацца падзякаваць усім студэнтам за іх навуковую працу і даклады і пажадаць поспехаў у далейшых навуковых даследаваннях.

 

 

 

         

Студенты групы БФ-21 філалагічнага факультэта  ГДУ ім. Ф. Скарыны 28 лістапада 2018 года прынялі ўдзел у XV Шырмаўскіх чытаннях, што праводзіліся на філалагічным факультэце БДУ (г. Мінск).

Падчас навуковага форуму адбылася прэзентацыя кніжнай выставы работ выдатнага этнамузыказнаўцы, фалькларыста, харавога дырыжора, кампазітара У.І. Раговіча, прысвечаная 80-годдзю з дня яго нараджэння. На прэзентацыі выступілі загадчык бібліятэкі філалагічнага факультэта і эканамічнага факультэта БДУ Ж.С. Карповіч і дактарант Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Н.Г. Мазурына.

На ўрачыстым адкрыцці Чытанняў прысутнічаў прафесар кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ В.П. Рагойша, а таксама загадчык кафедры этналогіі і фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту культуры і мастацтваў В.В. Калацэй, дацэнт кафедры беларускай музыкі, метадыст І-й катэгорыі кабінета традыцыйных музычных культур Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Л.Ф. Баранкевіч.

Асаблівую ўвагу выклікаў семінар-дыскусія “Сучасная фалькларыстыка, міфалогія, этналогія: пазітыўныя, негатыўныя, супярэчлівыя вектары руху”. У ёй прымала ўдзел доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ Шамякіна Т.І.

Удзельнікі Навуковых чытанняў абменьваліся вынікамі сваіх навуковых даследаванняў на пасяджэннях 4 секцый:

-         старшыня 1 секцыі – дацэнт кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэту БДУ Т.В. Лук’янава;

-         старшыня 2 секцыі – аспірант кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ В.В. Прыемка;

-         старшыня 3 секцыі – загадчык вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору кафедры тэорыі літаратуры БДУ Т.А. Марозава.

-         старшыня 4 секцыі – дацэнт кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ С.В. Шамякіна. 

На пасяджэнні 3 секцыі свае даклады прачыталі студэнты 2 курса філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф. Скарыны Ю.А. Арэшка і Я.М. Пархоменка “Народная дэманалогія Гомельшчыны: ведзьма, дамавік”.

А ў 4 секцыі ўдзельнічалі студэнты 2 курса філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф. Скарыны М.С. Шчаўкун з дакладам “Радзінна-хрэсьбінная абраднасць Добруша”, М.С. Язерская і А.А. Кузьміч з дакладам “Народная міфалогія Брагіншчыны ў сучасных запісах”.

 

1

 

 

2

 

 

3

Вынікі работы НВФЛ

У 2021 годзе лабараторыя працавала згодна з планам работы. У рамках працы лабараторыі фальклорна-этнаграфічныя і міфалагічныя матэрыялы фіксаваліся падчас фальклорных практык. Сабраныя студэнтамі падчас правядзення фальклорных экспедыцый матэрыялы здадзены для захоўвання ў архіў навукова-навучальнай фальклорнай лабараторыі. Студэнты праводзілі камеральную апрацоўку сабранага фальклорнага і этнаграфічнага матэрыялу, які быў перададзены ў архіў лабараторыі.

Студэнты 1, 2 і 3 курсаў, якія займаюцца ў лабараторыі, прынялі актыўны ўдзел у L студэнцкай навуковай канферэнцыі “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства” (ГДУ імя Ф. Скарыны, красавік 2021), дзе прадставілі ў дакладах вынікі сваіх даследаванняў. Студэнты з энтузіязмам распавялі пра ўласныя назіранні за фальклорным матэрыялам. Лепшыя даклады былі рэкамендаваны да друку. Навуковы кіраўнік падрыхтаваных навуковых дакладаў - д.ф.н. прафесар Новак В.С.

Вынікі навуковай дзейнасці ўдзельнікаў навукова-навучальнай фальклорнай лабараторыі за 2021 год апублікаваны ў 13 друкаваных работах студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, у тым ліку:
- 2 артыкулы ў выданнях з пераліку ВАК:

1 Глузд В.І. Прыкметы і павер’і  Жлобіншчыны // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 30 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2021. – 418 с. – С. 211– 215 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

2 Пімінёнкава Т.В. Калядна-навагоднія абрады малой радзімы (на аснове фальклорных матэрыялаў вёсак Аляксееўка і Крыўча Брагінскага раёна) // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 30 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2021. – 418 с. – С. 290–295 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

- 10 артыкулаў у зборніках навуковых артыкулаў:

1 Хиженок О. Н. Семантика растительного мира в традиционной культуре белорусов // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. – С. 306–311 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

2 Целуева А. М. Образ домового в английской и белорусской традиционной культуре // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. – С. 311–316 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

3 НапрэенкаВ. В. Радзінна-хрэсьбінная абраднасць Чачэрскага раёна: мясцовая спецыфіка // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. –  С. 283–287 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

4 Фелькіна А. М. Прыкметы і павер’і жыхароў Гомельшчыны // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. – С. 302–305 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

5 Мареш К. Тема любви в романе “Рудин” И. С. Тургенева // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. – С. 72–77 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

6 Пімінёнкава Т. В. Вяселле на Брагіншчыне // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. – С. 293–296 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

7 Пімінёнкава Т. В. Ідэйна-тэматычная разнастайнасць прыпевак Брагіншчыны // Творчество молодых 2021. Сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В трёх частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 333 с. – С. 178–182 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

8 Пімінёнкава Т. В., Велікодныя абрады і звычаі ў вёсцы Аляксееўка // Зямля ў сонечных далонях. Народная духоўная культура Брагінскага раёна / В.С. Новак  [і інш.]; уклад.: В.С. Новак [і інш.] – Гомель: Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, 2021. – 322 с. – С.70–71 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

9 Дрывайла А. У. Вяселле ў вёсках Чамярысы і Хракавічы // Зямля ў сонечных далонях. Народная духоўная культура Брагінскага раёна / В.С. Новак  [і інш.]; уклад.: В.С. Новак [і інш.] – Гомель: Рэдакцыя газеты  “Гомельская праўда”, 2021. – 322 с. – С.182–184 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

10 Пімінёнкава Т. В. Прыкметы і павер’і жыхароў вёскі Аляксееўка // Зямля ў сонечных далонях. Народная духоўная культура Брагінскага раёна / В.С. Новак  [і інш.]; уклад.: В.С. Новак [і інш.] – Гомель: Рэдакцыя газеты  “Гомельская праўда”, 2021. – 322 с. – С.265–267 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

- 1 тэзісы :

1 Дрывайла А. У., с Замоўная традыцыя на тэрыторыі Брагінскага раёна Гомельскай вобласці // Дни студенческой науки. Материалы L студенческой научно-практической конференции  (Гомель, 13 – 14 мая 2021 года). В двух частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины. – 177 с.  – C. 47.

 

 

 

 

У 2020 годзе лабараторыя працавала згодна з планам работы. У межах дзейнасці лабараторыі ажыццяўляўся запіс фальклорна-этнаграфічных і міфалагічных матэрыялаў падчас фальклорнай практыкі, якая праводзілася ў сувязі з эпідэміялагічнымі абставінамі індывідуальна па месцы жыхарства студэнтаў, а таксама асобныя студэнты ўдзельнічалі ў палявых экспедыцыях на тэрыторыі Чачэрскага, Брагінскага раёна,  Жлобінскага раёнаў Гомельскай вобласці. Студэнтамі была праведзена камеральная апрацоўка сабранага фальклорна-этнаграфічнага матэрыялу, які быў здадзены ў архіў  лабараторыі.

Асноўныя вынікі навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі за 2020 год

Артыкулы ў зборніках і часопісах

1. Дрывайла А.У. Вяселле ў вёсках Чамярысы і Хракавічы Брагінскага раёна  // Славянские языки и культуры в современном мире: сборник научных статей / редкол.: И.Г. Гомонова (отв. ред.) [и др.]; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины; Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Рос. Центр науки и культуры в Гомеле. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – 142 с. – С. 70 – 76 ;

2. Жоржолиани М. .З. Карточная игра как объект исследования в литературоведении // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. – С. 58 – 62 ;

3. Филькова В. С. Гендерные особенности языка мужских и женских журналов // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. – С. 224 – 229;

4. Глузд В.І. Матывы любоўных песень Жлобіншчыны // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. – С.  246 – 250;

5. Іванова Г.П. Даследаванне беларускіх народных балад на мяжы ХVIII –ХIХ стагоддзяў // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. – С. 250 – 256 ;

6. Пімінёнкава Т.В. Велікодныя абрады і звычаі в. Аляксееўка Брагінскага раёна  Гомельскай вобласці // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. – С. 265 – 268. ;

7. Уніятава К.В.  Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельскай вобласці). Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. -- С. 269 – 272;

8. Дрывайла А. У. Мясцовыя асаблівасці пахавальнай абраднасці Чачэрскага раёна Гомельскай вобласці // Творчество молодых 2020 . Сборник научных работ студентов, магистрантов, аспирантов. В трех частях.Часть 3. --  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 289 с. – С. 109 – 111;

9. Жоржолиани М. З. Мотив карточной игры в произведениях В. Т. Шаламова «На представку» и В. В. Набокова «Король, дама, валет» // Творчество молодых 2020 . Сборник научных работ студентов, магистрантов, аспирантов. В трех частях. Часть 3. –  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 289 с. – С. 112 – 115;

10. Напрэенка В. В. Замоўная традыцыя маёй мясцовасці (на матэрыяле фальклору Чачэрскага раёна Гомельскай вобласці) // Творчество молодых 2020 . Сборник научных работ студентов, магистрантов, аспирантов. В трех частях. Часть 3. --  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 289 с. – С. 135 – 138;

11. Пімінёнкава Т. В. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду жыхароў вескі Аляксееўка Брагінскага раёна Гомельскай вобласці // Творчество молодых 2020 . Сборник научных работ студентов, магистрантов, аспирантов. В трех частях. Часть 3. --  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 289 с. – С. 149 – 152;

12. Саўкова М. П. Традыцыі вясельнай абраднасці Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці // Творчество молодых 2020 . Сборник научных работ студентов, магистрантов, аспирантов. В трех частях. Часть 3. --  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 289 с. – С. 152 – 156.

Матерыялы канферэнций

1.  Дрывайла А.У. Тапаніміка аграгарадка Чамярысы Брагінскага раёна // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / рэдкал.: А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019 – 338 с. С. 83 – 87;

2.  Жукова Е.С. Природные стихии в паремиях английского и русского языков: лингвокультурологический аспект // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / рэдкал.: А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019. – 338 с. – С. 95 – 99;

 3. Филькова В.С. Особенности маскулинных и фемининных речевых стратегий // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / рэдкал.: А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, 2019 – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019 – 338 с. С. 275 – 280;

4. Высоцкий В.Ю. Особенности перевода терминов дизайна одежды и моды с английского языка на русский // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / рэдкал.: А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019. – 338 с. – С. 61 – 65;

5. Глузд В. І. Ніжэйшая міфалогія Жлобіншчыны // Дни студенческой науки. Материалы Х LIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14 – 15 мая 2020 года). В двух частях. Часть 2. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 145 с. – С. 36;

6. Пархоменка Я.М. Асаблівасці абраду пахавання стралы ў вёсцы Пералёўка Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці // Дни студенческой науки. Материалы Х LIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14 – 15 мая 2020 года). В двух частях. Часть 2. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 145 с. – С. 46 – 47.

Тезісы і матэрыялы канферэнцый

1. Глузд В.И.  Вяселле на Жлобіншчыне: лакальныя асаблівасці /Глузд В.І./ Сборник статей лауреатов и авторов научных работ, получивших первую категорию (НИРС 2019).  – Минск: Изд. Центр БГУ, 2020. – 632 с. -- С. 529 – 530

Удзел у конкурсе  грантаў, НДР, праграм

У 2020 годзе ў межах дзейнасці лабараторыі выконваўся грант М 20-23 “Фальклорна-этнаграфічныя традыцыі Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Жлобінскага, Брагінскага і Чачэрскага раёнаў)”(суіскальнікі гранта: Глузд В. І. (магістрант), Дрывайла А.У., (студэнт), Напрэенка  В.В. (студэнт), (навуковы кіраўнік – Новак В.С.).

Магістрант і студэнты ўдзельнічалі ў выкананні навуковых даследаванняў

  16 -51 «ФальклорГомельшчыны: этнічны і рэгіянальна-лакальны аспекты»

1. Глузд В.І., магістрант 

2. Дрывайла А.У., студэнтка 3 курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія” 

3.  Арэшка Ю.А., студэнтка 4 курса спецыяльнасці «Беларуская філалогія» 

4. Пімінёнкава Т. В., студэнтка 2 курса спецыяльнасці «Беларуская філалогія» 

5.  Пархоменка Я.М., студэнт 4 курса  спецыяльнасці «Беларуская філалогія» 

6. Язерская М.С., студэнтка 4 курса спецыяльнасці «Беларуская філалогія»

 

 

 

 

 

 

У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра рускай і сусветнай літаратуры і навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя арганізавала пасяджэнне секцыі канферэнцыі “Фалькларыстыка”. Усе ўдзельнікі навуковага пасяджэння прымаюць актыўны ўдзел у НВФЛ і на канферэнцыі паказалі ў дакладах вынікі сваіх навуковых даследаванняў. Студэнты захоплена распавядалі пра ўласныя назіранні над фальклорным матэрыялам.

Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.


 

 

У 2019 годзе лабараторыя працавала згодна з планам работы. У межах дзейнасці лабараторыі ажыццяўляўся запіс фальклорна-этнаграфічных і міфалагічных матэрыялаў у палявых экспедыцыях, якія праводзіліся на тэрыторыі Ельскага раёна, а таксама ў асобных вёсках Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці. Праведзена камеральная апрацоўка сабранага фальклорна-этнаграфічнага матэрыялу, які істотна ўзбагачае архіўны фонд лабараторыі.

Асноўныя вынікі дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі за 2019 год:

Артыкулы ў часопісах з пераліку ВАК Беларусі

Глузд В.И. Мясцовыя асаблівасці святкавання Каляд на тэрыторыі Жлобінскага раёна / Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 26 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка – Мінск: Права і эканоміка, 2019. – 416 с.  – С. 203 – 207.

Глузд В.И. Традиции весенней обрядовой поэзии Жлобинского района Гомельской области // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – Вип. 22. – Т. ІІ (197). – С. 220-224

артыкулы ў рэцэнзуемых зборніках :

Глузд В.И. Прыказкі і прымаўкі Жлобіншчыны / Творчество молодых 2019. Сборник научных работ студентов и аспирантов. В трёх частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. – С. 119-122;

Глузд В.І. Дзіцячы фальклор Жлобіншчыны ў сучасных запісах / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 110 – 114;

Гулевіч Я.П. Радзінна-хрэсьбінныя песні, адрасаваныя дзіцяці / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 110-114;

Дзядкова А.С. Абрад “пераносу свячы” ў фальклорнай традыцыі пасёлка Пакроўскі Чачэрскага раёна / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 119-123;

Напрэенка В.В. Вяселле ў вёсцы Бабічы Чачэрскага раёна / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 123-128;

Нициевская К.В. Особенности мифологического мировоззрения жителей моей местности (на материале фольклора Буда-Кошелёвского района) / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. ‑ С. 128-134;

Рэшанок А.М. Радзінна-хрэсьбінная абраднасць Гомельшчыны: народныя вераванні / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 134-139;

Шчалкун М.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Брагіншчыны / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 139-143;

Шчарбатая А.А. Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі Акцябрскага раёна: мясцовыя асаблівасці / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С.143-150;

Глузд Васіліна. Вясельная абраднасць маёй малой радзімы (на матэрыяле фальклору Жлобінскага раёна) // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 15 / рэдкал.: В.П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2019. – С. 148-156;

Гулевіч Яніна. Вобразна-выяўленчыя сродкі ў радзінна-хрэсьбінных песнях пра бабку-павітуху // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 15 / рэдкал.: В.П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2019. –С. 200-206;

публікацыі матэрыялаў канферэнцый:

Щелкун М.С., Пархоменко Е.М. Лексіка радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Гомельска-Бранскага памежжа // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье : Международный научный форум (г. Новозыбков, 23-26 окт. 2019 г.) : сборнік материалов : в 2 ч. Ч. 1 /Фонд “Русский мир”, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Рос. центр науки и культуры в Гомеле, Брянский гос. ун-т им. акад. И.Г.Петровского; редкол.: С.Н.Стародубец (гл. ред.), В.Н. Пустовойтова, С.М. Пронченко. – Гомель: ГГУ им. Ф, Скорины, 2019. – С.290-296

Ніцыеўская К.В. Асаблівасці моўнай гаворкі жыхароў Буда-Кашалёўскага раёна // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье : Международный научный форум (г. Новозыбков, 23-26 окт. 2019 г.) : сборнік материалов : в 2 ч. Ч. 1 /Фонд “Русский мир”, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Рос. центр науки и культуры в Гомеле, Брянский гос. ун-т им. акад. И.Г.Петровского; редкол.: С.Н.Стародубец (гл. ред.), В.Н. Пустовойтова, С.М. Пронченко. – Гомель: ГГУ им. Ф, Скорины, 2019. – С. 122-127;

Шчарбатая А.А. Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі Акцябрскага раёна: мясцовыя асаблівасці // Дни студенческой науки. Материалы ХLV111 студенческой научно-практической конференции. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. 2019. (Гомель, 14 – 15 мая 2019 года). В двух частях. Часть 2. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – 127 с. – С. 35-36;

Нициевская К.В. Особенности мифологического мировоззрения жителей моей местности (на материале фольклора Буда-Кошелёвского района) // Дни студенческой науки. Материалы ХLV111 студенческой научно-практической конференции. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. 2019. (Гомель, 14 – 15 мая 2019 года). В двух частях. Часть 2. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – 127 с.  – С. 35-36.

Выступленне з дакладамі на канферэнцыях.

Удзедэнцкай у XLVIII студэнцкай навуковай канферэнцыі «Актуальныя проблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства» (ГДУ імя Ф. Скарыны, красавік 2019 г.), выступленне з дакладамі на секцыі (тэмы дакладаў прадстаўлены ў табліцы)

№ пп

Прозвішча, імя, імя па бацьку студэнта

Курс

Тэма даклада

Навуковы кіраўнік

1

Глузд В.І.

3

“Прыказкі і прымаўкі Жлобіншчыны”

Новак В.С.

2

Дзядкова А.С

1

“Абрад “пераносу свячы” ў фальклорнай традыцыі пасёлка Пакроўскі Чачэрскага раёна”

Новак В.С.

3

Напрэенка В.В.

1

“Вяселле ў вёсцы Бабічы Чачэрскага раёна”

Новак В.С.

4

Нициевская К.В.

1

“Особенности мифологического мировоззрения жителей моей  местности (материале фольклора Буда-Кошелёвского р-на)”

Новак В.С.

5

Шчалкун М. С.

1

“Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Брагіншчыны”

Новак В.С.

6

Шчарбатая А.А.

1

“Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі Акцябрскага раёна”

Новак В.С.

 

Студэнты Шчалкун М.С., Пархоменка Я.М., Ніцыеўская К.В. прынялі ўдзел у міжнародным навуковым форуме “Ідиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье” і атрымалі 3 сертыфікаты ўдзельнікаў навукова-метадычнага семінара “Виды идиолектов в брянско-гомельском славянском пограничье”, (г. Новозыбков, Брянская область, 24 октября2019 г.), на якім студэнты выступілі з дакладамі “Лексіка радзінна-хрэсьбіннай абраднасці”, (“Асаблівасці моўнай гаворкі жыхароў Буда-Кашалёўскага раёна”)

Удзел у конкурсе грантаў, НДР, праграм: 

У2019 г. у межах дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі студэнтка 4 курса філалагічнага факультэта спецыяльнасці “Беларуская філалогія” Глузд В.І. выконвала грант Міністэрства адукацыі 19-46 “Пазаабрадавы фальклор Жлобіншчыны: жанры і іх паэтыка” (навуковы кіраўнік Новак В.С.)

Тэма праекта, пададзенага на конкурс грантаў Міністэрства адукацыі РБ на 2020 год: “Фальклорна-этнаграфічныя традыцыі Гомельшчыны” (на матэрыяле фальклору Жлобінскага, Брагінскага і Чачэрскага раёнаў).

Суіскальнікі гранта: Глузд В.І. (магістрант), Дрывайла А.У., (студэнт), Напрэенка В.В. (студэнт). Навуковы кіраўнік – Новак В.С.

Арганізацыйна-метадычная і асветніцкая работа

Сабраныя студэнтамі матэрыялы падчас правядзення фальклорных экспедыцый здадзены для захавання ў архіў навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі.

У межах дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі са студэнтамі 1 курса  філалагічнага факультэта, а таксама пры ўдзеле студэнтаў гістарычнага і факультэта фізічнай культуры было падрыхтавана свята «Масленіца» (выступленне ў славянскай бібліятэцы – сакавік2019 г.).

25 кастрычніка 2019 года студэнты як члены навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі прынялі ўдзел у ІНТЭРНЭТ-ЛАБАРАТОРЫІ “Онлайн-респондент и его социолингвистический портрет: Российско-белорусский этнолингвистический полюс: Брянск – Гомель / Витебск / Могилёв”. У межах правядзення тэхналагічнай пляцоўкі “Особенности проведения масленичного обряда на территории восточнославянского пограничья” студэнтамі быў прадэманстраваны фрагмент святкавання Масленіцы на тэрыторыі Гомельшчыны. У якасці рэспандэнта была запрошана жыхарка г. Гомеля Майсеенка Любоў Барысаўна,1946 г.н., ураджэнка в. Рафалаў Брагінскага раёна, якая доўгі час пражывала ў в. Рудня Жураўлёва Брагінскага раёна (матэрыялы правядзення пляцоўкі былі змешчаны на сайце філалагічнага факультэта).

Студэнтка групы БФ-21 Дрывайла А.У. прадставіла матэрыялы даклада па вясельнай абраднасці ў вёсках Чамярысы і Хракавічы Брагінскага раёна для ўдзелу ў канферэнцыі “VII Международная культурно-просветительская программа “Славянские встречи”” (9-10 декабря 2019 года) (для студэнтаў назва канферэнцыі –  «Шаг в науку: проблемы, поиски, решения»), а таксама Дрывайла А.У.  прыняла ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Святло Скарынавых ідэй”, прысвечанай 95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі, падрыхтавала даклад “Тапаніміка аграгарадка Чамярысы Брагінскага раёна”.17 красавіка 2019 г. на філалагічным факультэце паспяхова прайшло пасяджэнне секцыі “Фалькларыстыка” штогадовай студэнцкай навуковай канферэнцыі, удзел у падрыхтоўцы якой прынялі прафесар кафедры рускай і сусветнай літаратуры Новак В.С., аспірант ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры” Яніна Гулевіч і  студэнты філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф. Скарыны. Было заяўлена 10 дакладчыкаў, сярод якіх былі студэнты 1, 2 і 4 курсаў нашага факультэта, а таксама магістрант факультэта замежных моў. Усе будучыя навукоўцы падрыхтавалі свае даклады  добрасумленна і з натхненнем прадставілі іх аўдыторыі.

Прысутныя слухалі з зацікаўленасцю і задавалі шмат пытанняў. Тэматыка дакладаў была разнастайная. Дзякуючы магістранту  факультэта замежных моў Шыдлоўскай Вользе, цікава было даведацца, пра семантыку колераў  ва ўсходнеславянскай і англамоўнай культурах. Студэнтка Чыкізава Таццяна з захапленнем прадэманстравала сувязь фальклору з творчасцю А.С. Пушкіна. Увагу аўдыторыі выклікалі таксама даклады Напрэенка Вікторыі і Дрывайла Аляксандры пра вясельную абраднасць Чачэрскага і Брагінскага раёнаў.  Пра этапы радзінна-хрэсьбіннага абраду і традыцыйныя народныя элементы, што захоўваюцца і сёння ў святкаванні  хрэсьбін дазналіся з даследавання, падрыхтаванага студэнткай другога курса Шчалкун Маргарытай на аснове уласных палявых запісаў, зробленых падчас фальклорнай практыкі на тэрыторыі Брагінскага  раёна. Не менш цікавым было і выступленне Шчарбатай Ангеліны па радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Акцябрскага раёна. Арыгінальным атрымаўся даклад і ў студэнткі Дзядковай Алесі пра ўнікальны абрад “пераносу свячы”  на Чачэршчыне. Усе студэнты ажывіліся і і актыўна абмяркоўвалі творчы даклад Ніцыеўскай Катрын  пра асаблівасці міфалагічнага светапогляду жыхароў Буда-Кашалёўскага раёна. Аўдыторыя была ўзрушана і зацікаўлена звесткамі інфармантаў  пра ведзьмакоў і міфалагічнымі апавяданнямі пра нячыстую сілу.

Пасяджэнне атрымалася “жывое” і вельмі змястоўнае. Хочацца падзякаваць усім студэнтам за іх навуковую працу і даклады і пажадаць поспехаў у далейшых навуковых даследаваннях.

 

1

 

2

 

3

 

 

 

У межах дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыіі за перыяд 01.05.2018г. па 28.09.2018г. былі апублікаваны наступныя артыкулы студэнтаў і магістрантаў:

1. Глузд, В.І.  Летнія абрады і песні Жлобіншчыны / В.І. Глузд // Актуальные проблемы филологии. Сб. научн. статей.– Гомель.: ГГУ им. Ф.Скорины,  2018. – Вып.11. – С.145-150 (0,4 др. арк.).

2. Глузд, В.И.  Купальская обрядность и поэзия Жлобинского района Гомельской области / В.И. Глузд  // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. IІ (191). – 588 с. – С. 431 – 434.

3. Арэшка, Ю.А. Дамавік у міфалагічнай традыцыі Гомельшчыны // Актуальные проблемы филологии. Сб. научн. статей.– Гомель.: ГГУ им. Ф.Скорины,  2018. – Вып.11. – С.141-145 (0,2 др. арк.).

4. Арэшка, Ю.А. Народная дэманалогія беларусаў: дамавік // «Дни студенческой науки», XLVІ1 студ. науч.-практ. конф. (2018; Гомель). XLVІ1 студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки», 15–16мая2018 г. : [материалы] : в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: О. М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 148. (0,2 др.арк.).

5. Глузд, В. І. Традыцыі пахавальнай абраднасці Жлобіншчыны // Творчество молодых  2018: сб. науч. работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины»: в 4 ч. Ч. 3 / О. М. Демиденко (гл. ред.); редкол.: Р. В. Бородич [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель :ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С.117 – 121.

6. Пархоменка Я.М. Ведзьма ў міфалагічнай традыцыі беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельшчыны) // «Дни студенческой науки», XLVІ1 студ. науч.-практ. конф. (2018; Гомель). XLVІ1 студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки», 15–16 мая2018 г. : [материалы] : в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: О. М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С.157  – 158.

7. Пархоменка, Я.М. Вобраз ведзьмы ў міфалагічнай прозе Гомельшчыны // Актуальные проблемы филологии. Сб. научн. статей.– Гомель.: ГГУ им. Ф.Скорины,  2018. – Вып.11. С. 150 – 154.

8. Рэшанок, А.М. Вобразы кума і кумы ў радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Гомельшчыны // Актуальные проблемы филологии. Сб. научн. статей.– Гомель.: ГГУ им. Ф.Скорины,  2018. – Вып.11. С. 154 – 159.

9. Шчалкун, М.С. Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі Добрушчыны // Актуальные проблемы филологии. Сб. научн. статей.– Гомель.: ГГУ им. Ф.Скорины,  2018. – Вып.11. С. 159 – 163.

10. Глузд В.И. Локальные особенности родильной обрядности Жлобинщины // Материалы  Международной научн. практ. конференции для магистрантов и студентов “Научные исследования – инструмент для новых возможностей развития”. Т. 3. – Шимкент: Типография “Элем”, 2018. – С. 372 – 376. 

11. Глузд В.І. Пахавальная абраднасць Жлобіншчыны: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 24 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літараратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка – Мінск: Права і эканоміка, 2018. – С. 244 – 249

 

З 11 публікацый  ‑ 2 артыкулы ўключаны ў пералік выданняў, рэкамендаваных ВАК Украіны і Беларусі.

Мэты і задачы НВФЛ

 1) Даследаванне асобных жанраў беларускага фальклору на аўтэнтычным матэрыяле;

2) Даследаванне рэгіянальна-лакальнай спецыфікі фальклору Гомельшчыны;

3) Даследаванне фальклорных традыцый Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа;

4) Вывучэнне беларускага фальклору і міфалогіі ў агульнаславянскім кантэксце.                            

Навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя

СНДЛ «Навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя»

 

Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Францыска Скарыны”

                                                                                                                                                                  
Філалагічны факультэт

 

 

Навуковы кіраўнік:   д.ф.н., прафесар В.С. Новак.

Палажэнне № п-1/10.44 от 14.01.2020

 


Кафедра:    Рускай і сусветнай літаратуры                                                       

Кантакты:  тэл. 8(0232) 51-21-48

E-mail:

                                                  

      rlchai*gsu.by;   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Вядучымі кірункамі даследаванняў лабараторыі з’яўляюцца:

 1) Даследаванне асобных жанраў беларускага фальклору на аўтэнтычным матэрыяле;

2) Даследаванне рэгіянальна-лакальнай спецыфікі фальклору Гомельшчыны;

3) Даследаванне фальклорных традыцый Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа;

4) Вывучэнне беларускага фальклору і міфалогіі ў агульнаславянскім кантэксце.

 

Вынікі працы

У лабараторыі захоўваюцца аудыё-, фона- і відэатэка экспедыцыйных запісаў, якія штогод папаўняюцца новымі матэрыяламі.

Штогод пад кіраўніцтвам выкладчыкаў кафедры праводзяцца фальклорныя экспедыцыі па розных рэгіёнах Беларусі з мэтай збору фальклорна-этнаграфічныя і міфалагічныя матэрыялаў. Падчас экспедыцый і індывідуальна ў сваіх мясцовасцях студэнты 1 курса філалагічнага і завочнага факультэтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” запісваюць фактычныя звесткі па прыкметах і павер’ях, абрадах і звычаях, міфалагічных уяўленнях, празаічных і малых фальклорных жанрах. Сабраныя матэрыялы здадзены для захавання ў архіў навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі і з’яўляецца важнай крыніцай падрыхтоўкі фальклорна-этнаграфічных выданняў.

Студэнты ўніверсітэта прымаюць актыўны  ўдзел у выкананні навуковых тэм кафедры, выступаюць з дакладамі і паведамленнямі на  навуковых канферэнцыях, ажыццяўляюць публікацыйную дзейнасць.

У межах дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі штогод праводзяцца сцэнізацыі народных свят: “Вяселле”, “Каляды”, “Гуканне вясны”, “Купалле на Гомельшчыне”, “Народная гумарына”, “Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі” і інш.

  

За апошнія гады былі выдадзены наступныя кнігі:

1. Народная духоўная культура Брагіншчыны: фальклорна-этнагр. зб. / склад.: В.С. Новак, У.І. Коваль / навук. рэцэнзенты: А.У. Марозаў, А.С. Ліс. – Гомель: Белдрук, 2007. – 240 с.: іл.

2. Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца: В.С. Новак. – Гомель : Сож, 2007. – 472 с.

3. Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна / укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца: В.С. Новак. – Гомель: ААТ “Полеспечать”, 2007. – 456 с.

4. Жаўруковая песня Радзімы: народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю: манаграфія / ГДУ імя Ф.Скарыны; пад агульнай рэдакцыяй В.С. Новак. – Гомель: Сож, 2008. – 424 с.

5. Зямля чароўная дабра: Добрушскі край: гісторыя і сучаснасць / Пад агульнай рэдакцыяй А.А. Станкевіч. – Гомель: ААТ «Полеспечать», 2008. – 280 с.

6. Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобінскі край: мінулае і сучаснасць / пад агульнай рэдакцыяй В.С. Новак, А.А. Станкевіч. – Гомель: ААТ “Палесдрук”, 2009. – 544 с.

7. Хойнікшчыны спеўная душа : народная культура Хойніцкага краю: фальклорна-этнагр. зб. / пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – 303 с.: іл.

8. Чачэршчына, нам дадзеная лёсам… Мінулае і сучаснасць Чачэрскага краю: Гісторыка-культурны і фальклорна-этнаграфічны зборнік, прысвечаны 850-годдзю Чачэрска / Пад агульнай рэдакцыяй У.І. Коваля, В.С. Новак. –Гомель: ААТ “Полеспечать”, 2010. – 300 с.

9. Нясвіжскага краю напеў векавы : народная духоўная культура Нясвіжчыны / пад агул. рэд. В. С. Новак (гал. рэд.), В. К. Шынкарэнка, А. А. Кастрыцы, С. А. Вяргеенка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Нясвіж : Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. – 272 с. : іл.

10. Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельскай вобласці) / аўтары-ўкладальнікі Новак В.С., Шынкарэнка В.К., Кастрыца А.А., Воінава А.М., Вяргеенка С.А., Палуян А.М., Партнова-Шахоўская А.У. – Гомель: Барк, 2013. – 380 с.;

11. Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы : Народная духоўная культура Лагойшчыны : у 3 кн. / пад агул. рэд. В.С. Новак (гал. рэд.), А.А. Кастрыцы, С.А. Вяргеенка, В.К. Шынкарэнка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т. імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013.

12. Гаючае слова роднай зямлі (беларускія лекавыя замовы). Фальклорна-этнаграфічны зборнік / аўтар уступнага артыкула, аўтар-укладальнік Вяргеенка С. А.– Гомель: Барк, 2013. – 340 с.

13. Глыбоччыны духоўнасці глыбіні : Народная духоўная культура Глыбоцкага раёна / аўт. кал.: В.С. Новак [і інш.] ; пад агул рэд. В.С. Новак. – Мінск : БЕЛТА, 2014. – 304 с. : іл.

14. Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна : фальклор.-этнагр. зб. / пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 303 с. : іл.

15. Сусвет і прыродныя стыхіі ў міфалагічнай традыцыі беларусаў / аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 85 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”)

16. Ніжэйшая міфалогія беларусаў у сучасных запісах / аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 98 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”)

17. Жыццё і побыт беларусаў у прыкметах і павер’ях / аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 142 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”)

18. На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул.

рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с.

МЭТЫ І ЗАДАЧЫ НВФЛ


ВЫНІКІ РАБОТЫ НВФЛ


НАВІНЫ НВФЛ


 

Подкатегории

2011 СНИЛ факультета. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates